Zeptejte se nás (Stavební fyzika)

Vaše dotazy týkající se produktů - Software Svoboda odesílejte, prosíme, prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď na tento dotaz bude zveřejněna formou článku v placené části blogu (případně Vás kontaktujeme přímo e-mailem/telefonem)

Budou-li součástí dotazu i obrázky, či přiložené soubory apod., tak se zaregistrujte jako bloger pomocí odkazu, který najdete v pravé horní části hlavičky stránek.

Položit otázku

 *
 *
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Vaše otázky:

13.09.2019 16.33

Dobrý den, lze v rámci vytápění TČ pro jednu zonu RD s radiátory počítat s COP 2,6 a pro druhou v tomtéž RD s podlah. top. počítat s COP 3,2? Či by pro obě zony měl být COP 2,6, protože topná voda na výstupu z TČ má vyšší teplotu kvůli radiátorům a při vstupu do podlahového topení je ve směšovači ochlazena na požadovanou nižší teplotu? Nebo je v COP 3,2 již směšovač zohledněn? Děkuji

Pokud budou v budově 2 zóny, tak je určitě možné mít v každé z nich "jiné" TČ, tj. TČ s rozdílným COP.

Ohledně konkrétních hodnot COP kontaktujte ale prosím raději nějakého specialistu na tepelná čerpadla - omlouvám se, ale bohužel nevím, jak je tomu s COP a směšovačem.

Zbyněk Svoboda

13.09.2019 16.13

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak správně počítat procentuální zastoupení bivalentního zdroje elektrokotle k tepelnému čerpadlu? Dle ČSN je u například u TČ vzduch/voda bivalence elektrokotle 10%. Uvažuje se 10% z procentuálního podílu TČ, pokud je v zóně další zdroj vytápění (např: krbová vložka 25%, TČ 68,2%, elektrokotel TČ 6,8%...celkem 100%) nebo 10% jako takových? Děkuji.

To je, obávám se, otázka spíše na specialistu TZB. Řekl bych, že těch 10% platí pro případ, kdy je v budově jen TČ - takže pro jiné případy by mělo asi jít o 10% z toho, co připadá na TČ. Pokud ale chcete mít jistotu, kontaktujte prosím autory ČSN 730331.

Zbyněk Svoboda

07.08.2019 15.27

Dobrý den,
spočítal jsem energetický štítek budovy pro stávající a navrhovaný stav dle ČSN 730540-2 (né PENB). Na dotaci chtějí ještě dodat samostatný štítek pro referenční budovu. Je někde tato možnost v programu Energie či všechny hodnoty je třeba v programu překlikat dle normy a vyhlášky souhlasné s referenční budovou?

Abych řekl pravdu, tak jsem myslel, že zcela nesmyslný štítek pro referenční budovu (viz dávný příspěvek http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/stitek-a-prukaz-pro-referencni-budovu/?fil=neplacene.&pg=25) už žádný úřad pro žádný účel nevyžaduje...

Pokud budete nucen štítek pro ref. budovu skutečně vytvořit a odevzdat, pak bohužel opravdu nezbývá, než abyste zadal pro všechny konstrukce součinitele prostupu tepla na úrovni UN20 a následně štítek vygeneroval.

Jsem jen zvědavý, co budou v podobných případech dále úředníci vyžadovat, až bude dokončena revize ČSN 730540-2. Zatím se totiž počítá s tím, že se energetický štítek - coby už dosti přežilý dokument - zcela zruší.

Zbyněk Svoboda

04.08.2019 18.55

Dobrý den,
není mi jasné, jak podle nové EN ISO 52016-1 v Energii 2019 zadat stínění obv. stěn. markýzami a kolmými stěnami. Situace je jiná než u oken - obv. stěna má např. 40x20 m a na ní jsou rozesety v nepravidelném rastru konzoly balkónů a stínicích dělicích stěn na balkónech, případně půdorysné odskoky fasády, které také tvoří stínicí kolmé stěny. Jak toto do programu zadat? Děkuji.

Pokud byste chtěl zohlednit popsaný typ stínění na takto velké stěně, musel byste stěnu rozčlenit na menší části a pro každý z nich zadat stínění samostatně.

Na druhou stranu je ovšem třeba uvést, že vliv solárních zisků přes dobře tepelně izolované stěny je dosti malý, takže když popsané stínění zohledníte jen u oken, nebude tím prakticky jistě výpočet nijak zásadně ovlivněn.

Zbyněk Svoboda

02.08.2019 10.03

Modeluji v Aree detail nároží zateplené obv. stěny pod terénem. Jedná se o vytápěné podlaží RD. Do Arey jsem vložila okrajové podmínky pro interiér (20°C a Rsi=0,13). Z vnější strany jsem vložila zeminu o rozměrech 2,5 x šířka domu. V protokolu požadavek na přesnost není splněn, myslím že kvůli nevložení okrajové podmínky pro exteriér. Je tento postup pro takový detail správný?

Odpověď na tento dotaz najdete zde.

Zbyněk Svoboda

31.07.2019 16.11

Objekt má na SV a SZ fasádě průběžné pevné svislé lamely 50x100 mm,vzdálenost mezi žebry 180 mm.Předsazení před fasádu 100 mm. Jedná se o celoplošnou konstrukci,stínění jak oken,tak plných stěn.Jakým způsobem toto stínění zadat u plných stěn? Je třeba stínění touto konstrukcí zadávat i u oken, když už mám zadány venkovní pohyblivé žaluzie? A je vůbec při této orientaci nutné stínění zadávat?

Pokud tomu dobře rozumím, tak jsou lamely orientované kolmo na fasádu.

Takovou situaci nelze bohužel s pomocí standardních metodik z EN ISO 52016-1 namodelovat. Dá se ale předpokládat, že při orientaci lamel na SV a SZ dojde při daném rozměru a vzdálenosti lamel k poměrně velkému zastínění konstrukce (stěny i oken). Na fasádu tak bude působit v podstatě jen difúzní záření.

Pokud je cílem výpočtu dodaná energie na vytápění, pak bude na straně bezpečnosti jednoduše solární zisky přes fasádu minimalizovat až zanedbat (tj. zadat buď nulové či velmi nízké - řekl bych, že tak max. 0,2 - hodnoty pohltivosti slunečního záření u stěny a propustnosti slunečního záření u oken).

Zbyněk Svoboda

29.07.2019 20.55

Dobrý den, jak je to s podmínkou, že domy postavené před rokem 1947 nemusí mít PENB ? V zákoně je uvedeno, že to platí pokud nedošlo po tomto datu k "větší změně". Co když ale došlo ke změně vytápění, přípravy TV apod. ? Nebo co když dojde ke změně energeticky vztažné plochy ?

Dobrý den,

větší změnou ve smyslu zákona o hospodaření energií se myslí "změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy" (viz §2 odst. 1 tohoto zákona).

Obálka budovy je definována na stejném místě jako: "soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu"

Zároveň je v §7a, odst. 9 zmínka i o tom, že se na tomto řešení u prodeje a pronájmu musí obě strany písemně dohodnout: "Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947."

Pavel Šála

13.07.2019 14.37

KDE ZAFAJFKNU V GRAFICKÉ ČÁSTI PRŮKAZU DOPORUČENÍ TŘEBA V CELKOVĚ DODANÉ ENERGII NEBO TŘEBA U VNĚJŠÍCH STĚN - TJ. NA PRVNÍ A DRUHÉ STRANĚ GRAFICKÝCH ČÁSTÍ PRŮKAZU (přešel jsem k Vám z Protechu)

Děkuji Maňák

Odpověď na tento dotaz najdete zde.

Zbyněk Svoboda

13.07.2019 14.36

Dobrý den,
jsem Váš nový uživatel (přešel jsem z Protechu) a mám s dovolením dotaz - jak zadám STANOVENÍ DOPORUČENÝCH OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (MYSLÍM TU TABULKU, KDE ZADÁVÁM KONKRÉTNÍ HODNOTY ÚSPOR TŘEBA NEOBNOVITELNÉ PRIMÁRNÍ ENERGIE V MWh/rok NA třeba u VYTÁPĚNÍ)

Odpověď na tento dotaz najdete zde.

Zbyněk Svoboda

26.06.2019 10.54

Dobrý den. Jak zadat správně podlahu nevytápěného prostoru? Postrádám údaj o exponovaném obvodu, jako orientaci dát horizont s vynulovanou pohltivostí?
Děkuji

Předpokládám, že se jedná o podlahu na zemině... Pokud ano, pak je její orientace skutečně "horizont" a pohltivost slunečního záření nulová. Pro konstrukci se dále zadává součinitel prostupu tepla, který může být stanoven:

a) buď bez vlivu zeminy (tj. jen na základě tepelného odporu samotné skladby a odporů při přestupu Rsi=0,17 a Rse=0 m2K/W)

b) nebo s vlivem zeminy podle EN ISO 13370.

První - výpočtově velmi jednoduchá - možnost vede k výsledkům na straně bezpečnosti. Druhá možnost dává přesnější výsledky, ale vyžaduje použití pomocného výpočtu, který můžete vyvolat např. klávesou F2 z políčka pro zadání součinitele prostupu tepla. V pomocném výpočtu následně zvolíte, že hodnotíte konstrukci v kontaktu se zeminou a zadáte další požadované údaje (mimo jiné i exponovaný obvod).

Zbyněk Svoboda

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 73 >

Stavební fyzika » Aktuality

16.09.2019 12.15 » Energie 2019.6

Pro uživatele s licencí Energie 2019 je k dispozici bezplatný update 2019.6 na kcad.cz v sekci ke stažení . Více informací o obsahu aktualizace je v článku na blogu.

18.07.2019 14.18 » Energie 2019.5

Pro uživatele s licencí Energie 2019 je k dispozici bezplatný update 2019.5 na kcad.cz v sekci ke stažení . Více informací o obsahu aktualizace je v  článku na blogu.