Zeptejte se nás (Stavební fyzika)

Vaše dotazy týkající se produktů - Software Svoboda odesílejte, prosíme, prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď na tento dotaz bude zveřejněna formou článku v placené části blogu (případně Vás kontaktujeme přímo e-mailem/telefonem)

Budou-li součástí dotazu i obrázky, či přiložené soubory apod., tak se zaregistrujte jako bloger pomocí odkazu, který najdete v pravé horní části hlavičky stránek.

Položit otázku

 *
 *
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Vaše otázky:

21.11.2018 14.36

Dobrý den, prosím bylo by možné v nové verzi programů uložit uživatelské katalogy do jednoho zvláštního adresáře? A v nastavení programu umožnit nastavení cesty k tomuto adresáři zvlášť od nynější možnosti nastavení cesty pouze pro všechny katalogy? Umožnilo by to zálohování samostatně uživatelských katalogů a nasměrování na ně všech programů. Děkuji za reakci přeji hezký den.

Děkuji za námět k úpravě programů. Upravit nastavování cesty ke katalogům tak, aby šlo zvolit jinou cestu ke standardním katalogům a jinou k uživatelským katalogům je jistě možné, s tím by neměl být větší problém. Budu na to myslet.

Zbyněk Svoboda

07.11.2018 13.05

Ztráty 2017 píší upozornění, že se součet objemů vzduchu výrazně odlišuje od obvyklých 80% obestavěného objemu.Pracuji s rekonstrukcemi,stěny jsou silnější.I u domu ze 70.let s 400 mm tvárnicovou stěnou se upozornění zobrazuje. Ani při výpočtu na papíře jsem se na 80% nikdy nedostal. Jak se může zkreslit výpočet,když součet objemu neodpovídá 80%? Pro jaký dům je to navržené?
Martin Perlík

Jde pouze o upozornění na atypický výsledek, které se objevuje, pokud je součet objemů vzduchu v jednotlivých místnostech menší než 70% objemu celé budovy nebo větší než objem budovy. Pokud jste si jistý, že zadání je v pořádku, nemusíte na upozornění samozřejmě nijak reagovat.

Zbyněk Svoboda

07.11.2018 11.01

Ještě k předchozímu dotazu: co píšete platí pro tep. tok jdoucí kolmo na plech. V mém detailu ale plech tvoří tep. most jdoucí skrz TI a tep. tok probíhá plechem po délce. Když vymodeluji plech tlustší, měl bych naopak tep. vodivost oproti doporučení Arey snížit, aby Q=U.A.dT zůstalo stejné, ne? Už tomu asi rozumím, zmátl mě komentář Arey, který se nevztahuje na můj případ.

Program automaticky přepočítává tepelnou vodivost jen ve vztahu k upravovanému rozměru (tím jednoduchým způsobem, jaký jsem popsal v předchozí odpovědi). Ve vašem případě by ale bylo vhodné zadat rozdílnou lambdu ve vodorovném a svislém směru (tak, aby se prostup tepla v obou směrech po změně rozměrů nezměnil), což program bohužel nemůže sám udělat, protože "neví", jakou situaci vlastně zadáváte. Stanovíte-li si ale přepočtené hodnoty tepelné vodivosti manuálně, můžete je samozřejmě bez problémů zadat místo automaticky vypočtených hodnot.

U prostupu plechu izolací by ale bylo asi nejjednodušší vymodelovat plech ve skutečné tloušťce 0,6 mm, aby se nějakými přepočty nemusel ztrácet čas. Stačí když zadáte plech o tloušťce např. 5 mm a překryjete ho tepelnou izolací tak, aby byl z plechu vidět jen proužek o tl. 0,6 mm.

Zbyněk Svoboda

06.11.2018 16.16

V Aree modeluji TiZn (lambda 110 W/mK, mí 1000000) okapní plech tl. 0,6 mm. Area mi nedovolí tl. materiálu menší než 1 mm a zároveň přepočítá obě mat. charakteristiky tak, "aby se tep. a dif. odpor nezměnil". Výsledné hodnoty jsou 183,333 W/mK a 600000. Dif. odpor se tedy opravdu nezmění, přepočet lambdy se mi ale nezdá v pořádku - původní lambda by se měla zmenšit, ne zvětšit. Nebo se pletu?

Zvětšuje-li se tloušťka materiálu, pak je třeba pro zachování stejného tepelného odporu zvětšit i tepelnou vodivost. Původní odpor byl R=0,0006/110=0,0000054 m2K/W, což odpovídá upraveným hodnotám R=0,001/183=0,0000054 m2K/W.

Do výpočtu lze nicméně zavést i tloušťky menší než 1 mm, pokud překryjete oblast jinou oblastí tak, aby šířka překrytí byla např. požadovaných 0,6 mm. Jde to samozřejmě udělat jen tam, kde je plech v kontaktu s jiným materiálem. Prochází-li vzduchem, pak to bohužel nejde.

Zbyněk Svoboda

17.10.2018 12.01

Řeším problém, kdy PENB je vypracováván např. z důvodu větší změny dokončené budovy a z důvodu dotace NZÚ (jiný účel zpracování PENBu). Jak zajistit, aby se třída celkové dodané energie v závěrečné tabulce ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ ENERGETICKÉHO SPECIALISTY uvedla jak v kolonce u větší změny dokonč. budovy tak u jiného účelu zpracování.

To bohužel zatím program neumožňuje - v podobných případech se musí vytvořit 2 průkazy. Aby bylo vše v 1 PENB, muselo by se zatím zasáhnout přímo do vytvořeného PDF a manuálně ho upravit nějakým editorem (přehled dostupných nástrojů lze najít např. zde).

Do nové verze zvážíme úpravu generátoru PDF, aby se daly podobné situace vyřešit přímo v programu.

Zbyněk Svoboda

15.10.2018 22.14

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda existuje bezplatná verze pro studenty softwaru ENERGIE 2017. Jsem dálkový student ČZU fakulty dřevařské a pro svou diplomovou práci ¨Porovnání reálného tepelného chování stavby na bázi dřeva se zavedenými výpočty tepelné techniky budov¨ potřebuji zpracovat PENB a další tepelně - technické výpočty. Děkuji.
S pozdravem Václav Dušek

Bezplatná studentská verze programu Energie je k dispozici ke stažení na stránkách Fakulty stavební ČVUT. Nejde ale zatím o verzi 2017, je to ještě o něco starší verze 2016, která má samozřejmě i některá další omezení oproti plné verzi.

Pro studenty zpracovávající diplomové práce nicméně nabízíme zapůjčení plných verzí programů proti vratné záloze. Na detaily se prosím informujte u ing. Pospíšila.

Zbyněk Svoboda

02.10.2018 11.14

Dobrý den,
řeším PENB pro větší změnu RD, který je v památkové zóně. Dle 406/2000 Sb., §7a, odst. (5) se pro RD nevztahuje výjimka a je nutno zprac. PENB, ale dle §7, odst. (5) nemusí být splněny požadavky na energ. náročnost. Rád bych se poradil, zda chápu dobře, že PENB je nutno zpracovat, ale měněné konstrukce a tech. systémy nemusí splňovat Urec, resp. min. účinnost dle 78/2013 Sb.? Děkuji

Odpověď na tento dotaz najdete zde.

Zbyněk Svoboda

18.09.2018 15.07

K předešlému dotazu doplňuji, že by snad stačilo, kdyby v protokolu PENBu bylo pole "Jmen. objem. průtok větracího vzduchu" více řádkové, neb pak by do něj bylo možné napsat např. + 300 - 50, a pole SFPahu šlo edivovat (mimochodem ani u rovnotl. systému vždy neplatí, že SFPahu (přívodu vzduchu) = SFPahu (odvodu vzduchu).

Zmíněné úpravy v protokolu PENB jistě můžeme udělat, děkuji za námět.

Zbyněk Svoboda

14.09.2018 21.35

Více systémů větrání v jedné zóně. Počítal jsem trochu komplikovanější budovu, a tak mne tak napadlo, zdali by nebylo vhodné umožnit v Energii v rámci jedné zóny zadávat více systémů větrání, např.: hlavní rovnotlaký s doplňkovým podtlakovým.

Ano, o tom vážně uvažujeme. Toto a další podobná rozšíření možností modelování plánujeme do budoucí Energie s hodinovým výpočetním krokem (tento typ výpočtu bude podle připravované novely vyhlášky 78/2013 Sb. povinný pro hodnocení složitějších budov předběžně od roku 2022).

Stávající program je bohužel už kapacitně v podstatě na hranici svých možností a podobné změny se v něm provádějí jen velmi obtížně. Budeme ho samozřejmě ještě aktualizovat na novou ČSN 730331-1, na nové EN ISO normy (na tom právě pracujeme) a také na připravovanou novelu vyhlášky. Ale poté se soustředíme na vytvoření zcela nového produktu s odlišnou vnitřní "architekturou" - a tam bude na podobné úpravy prostor.

Zbyněk Svoboda

14.09.2018 21.25

Zásobníky teplé vody: V rámci jedné zóny mám jeden 15 litrový zásobník a jeden 600 litrový, a tedy ref. měrnou ztrátu zásobníku musím vypočítat: (15*7 + 600*5)/615 = 5,05. Trochu mne zaráží, že Energie pak do průkazu nevypíše ref. měr. ztr. zásobníků 5 a 7, ale pouze 5.

Do protokolu k PENB se zatím skutečně tiskne jen jedna referenční měrná ztráta. Jistě můžeme do dalších verzí upravit tisk tak, aby se tam objevily obě hodnoty pro ty případy, kdy je zadaná ref. měrná ztráta různá od 5 i 7 Wh/(l.den), tj. pro případy, kdy byla ref. měrná ztráta vypočtena váženým průměrem.

Zbyněk Svoboda

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 70 >

Stavební fyzika » Aktuality

15.10.2018 15.12 » Energie 2017.5

Pro uživatele licence Energie 2017 je k dispozici bezplatný update 2017.5. Info o novinkách je v článku na blogu.

02.10.2018 08.46 » Simulace 2018.1

Pro uživatele licence Simulace 2018 je k dispozici bezplatný update 2018.1. Info o novinkách je v článku na blogu.