Zeptejte se nás (Stavební fyzika)

Vaše dotazy týkající se produktů - Software Svoboda odesílejte, prosíme, prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď na tento dotaz bude zveřejněna formou článku v placené části blogu (případně Vás kontaktujeme přímo e-mailem/telefonem)

Budou-li součástí dotazu i obrázky, či přiložené soubory apod., tak se zaregistrujte jako bloger pomocí odkazu, který najdete v pravé horní části hlavičky stránek.

Položit otázku

 *
 *
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Vaše otázky:

23.11.2020 07.36

Dobrý den,
mám dotaz, jak správně zadat vzduchotechnické jednotky v jedné zóně. V zóně restaurace je teplovzdušné vytápění vzduchotechnickou jednotkou s přívodním a odvodním ventilátorem a s rekuperací (zdroj tepla je TČ) a u dveří je pak vzduchová clona se 100% recirkulací a elektroohřevem. Jak správně zadat vzduchovou clonu v TZB a pak v zóně. Dále je v objektu 17 bytových jednotek a každá má rekuperační jednotku. Stáčí tuto jednotku zadat v zóně byty pouze jednou?
Děkuji za opověď.

Odpověď na první část dotazu najdete zde.

K druhému dotazu: Pokud máte všechny byty spojené do jedné zóny, pak ano. To, že je bytů 17, se projeví na vysokém průměrném a jmenovitém průtoku, což je vlastnost zóny, nikoli TZB - tudíž není třeba zadávat 17 jednotek. Pokud byste byty zadával jako samostatné zóny, tak by ale jednotka musela být zadána v každém z nich.

Zbyněk Svoboda

22.11.2020 20.34

Dobrý den,
zpracovávám PENB pro objekt skladu bez oken jen s vraty bez prosklení, který je vytápěný na 7°C. Ve výsledcích výpočtu mi vycházejí záporné solární zisky, což je dle mého názoru způsobeno výměnou tepla sáláním mezi povrchem konstrukcí a oblohou. Záporné zisky jsou samozřejmě i u referenční budovy. Chtěla jsem se zeptat, jestli je výstup pro takový objekt správný (resp. jestli je zadán objekt správně, když jsou zisky záporné)?
Děkuji
DR

Pokud nejsou v budově žádné průsvitné konstrukce, tak není vyloučeno, že při určitých kombinacích vstupních dat vyjde solární zisk záporný (což je skutečně způsobeno výměnou tepla sáláním s oblohou). Výsledek tedy může být zcela správný.

Jen bych doporučoval zkontrolovat verzi programu, protože až do Energie 2020.4, v níž už to bylo opraveno, byla v programu chyba právě ve výpočtu solárních zisků přes neprůsvitné konstrukce. V běžných situacích se neprojevovala nijak výrazně, ale u budovy bez oken by mohla mít citelnější vliv. Pokud jste tedy hodnotili budovu ve starší verzi programu, tak by bylo velmi vhodné nainstalovat si verzi aktuální a výpočet pro jistotu zopakovat.

Zbyněk Svoboda

22.11.2020 11.31

prosím o radu, v průkazu pro přístavbu výrobní haly jako větší změnu stávající haly jsou splněny podmínky pro povolení stavby, primární energie je v D a navrhuji FVE tak, aby konečný stav byl v C. SEI ale požaduje, aby byla v průkazu uvedena prim.en. v D a přitom v oddíle H byla navržena FVE, která to posune do C. Umím udělat pouze 2 průkazy, jeden bez FVE v D a druhý s FVE v C. Nedokážu to udělat v jednom průkaze. Děkuji za radu Petr Bůžek

Nejsem si bohužel jistý, zda rozumím dotazu. Odhaduji, že Vám jde o to, jak do PENB zapsat doporučená opatření včetně využití OZE, protože právě ta mají být v oddílu H. Pokud je tomu tak, pak je třeba zpracovat 2 výpočty, tj. vytvořit 2 úlohy: jednu týkající se stávající či navrhované budovy a druhou týkající se doporučených opatření včetně využití FVE.

Pak už jen jednoduše vyvoláte generování PENB z panelu té první úlohy (stávající/navrhovaný stav) a do dialogového okna nastavíte cestu k druhé úloze (s doporučenými opatřeními). Vše ostatní už zařídí program.

Zbyněk Svoboda

20.11.2020 09.54

Dobrý den,
při zadání temperované garáže na 10°C zadávám otvorové prvky jako "výplň otvoru z temperovaného prostoru", tedy požadovaná hodnota U = 3,5 W/(m2.K. Dle ČSN 730540-2 dochází k přepočtu pomocí koeficientu e1 (i pro teplotu pod 15 st.). Pravdou je, že v ČSN 730540 není omezení pro nízké teploty. Je tento postup v pořádku? Do protokolu PENB se pak přepíše hodnota U = 9,3 W/(m2.K) ve sloupci pro požadavek ČSN.
Děkuji.

Nejsem si jistý, na co se přesně ptáte... Jestli je v pořádku, že program postupuje podle normy? Nebo jestli je v pořádku postup v normě?

Na druhou otázku bych odpověděl coby spoluautor ČSN 730540-2 sebekriticky, že není, ale zatím to tak platí. Omezení činitele e1 v normě chybí a bude v rámci připravované revize ČSN 730540-2 doplněno.

Na první otázku bych odpověděl, že to o moc jinak nejde - program těžko může používat nějaké své postupy odlišné od normových. Protože ale při teplotách pod cca 5 C už činitel e1 vychází zcela nesmyslně, tak se v programu přepočet U,N s pomocí e1 pro teploty pod 5 C neprovádí. Pro teploty nad 5 C postupuje ale program přesně podle ČSN 730540-2.

Zbyněk Svoboda

18.11.2020 08.01

Dobrý den,
vracím se ještě k nevytápěnému schodišti. V ČSN 730331-1 obr b) příloha D3 je uvedeno "vytápěné nebo nevytápěné schodiště přilehlé k obvodové konstrukci". V poznámce je pak uvedeno, že v tomto případě se do energticky vztažné plochy započítává i nevytápěné schodiště. Mám to brát jako chybu v normě?

Chybou myslíte to, že se podlaha nevytápěného schodiště má/může započítat do energeticky vztažné plochy? Pokud ano, tak to chyba není - pochopitelně ale jen tehdy, když je nevytápěné schodiště zadáno jako SOUČÁST vytápěné zóy (je-li schodiště součástí zón, pak je jeho podlaha součástí energeticky vztažné plochy zóny).

Pokud tou chybou myslíte něco jiného, doporučuji kontaktovat autory ČSN 730331-1.

Zbyněk Svoboda

17.11.2020 22.49

Dobrý den.
Chtěl bych se Vás zeptat na názor k výpočtu souč.prostupu tepla podlahy na terénu, se kterým mám dlouhodobé dilema. Mám skladbu podlahové konstrukce s mnohdy silnou vrstvou tepelné izolace, takže spočítané U je výborné. Při výpočtu tepelné ztráty i ENB se počítá s vnějšími rozměry, tj. v případě podlahy s Ape. Ale ta tepelná izolace, které mi dělá to výborné U není v celé ploše Ape, ale jen v rozměru vnitřní plochy podlahy Api. Měl bych tu plochu stěn (vnějších i vnitřních), tj. rozdíl ploch Ape-Api, započítat jako vliv systematických tepelných mostů?

Pokud byste opravdu chtěl provést co nejpřesnější výpočet, pak byste měl vyjádřit vliv okraje podlahy s pomocí lineárního činitele prostupu tepla stanoveného ze 2D teplotního pole (viz EN ISO 10211-1).

Pokud vliv tepelných vazeb uvažujete přibližně (DeltaU*SumaA), pak je prostup tepla detailem, na který se ptáte, automaticky zahrnut v tomto součinu (stejně jako vliv všech možných jiných vazeb), přičemž se současně vytváří bezpečnostní rezerva tím, že se všechny plochy počítají právě z vnějších rozměrů (styky konstrukcí se pak počítají 2x - např. jak do plochy stěny, tak do plochy podlahy).

Zbyněk Svoboda

17.11.2020 14.37

Když mi průkaz "vyjde", tj. jsou splněny požadavky na výstavbu nové budovy do 31.12.2021 (a jen těsně nesplněny od 1.1.2022, v primární energii, což je řešitelné), ale některé součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí jsou horší než referenční a současně lepší než požadované ČSN, tak je to asi v pořádku, že? To, že jsou v tomto případě referenční hodnoty U zobrazeny červeně je jen upozornění, není to označení chyby. Je to tak?

Ano, je to tak. To, co by mělo být splněno, jsou požadavky vyhlášky 264/2020 Sb. na budovu jako celek (celková dodaná energie, primární energie z neobnovitelných zdrojů a průměrný součinitel prostupu tepla) a požadavky na jednotlivé konstrukce podle ČSN 730540-2.

To, jestli je součinitel prostupu tepla konstrukcí nižší či vyšší než referenční hodnota součinitele prostupu tepla podle vyhlášky 264/2020 Sb., je čistě informativní údaj.

Barva jinak vyznačuje, zda je vypočtená hodnota nižší (zelená) či vyšší (červená) než požadavek.

Zbyněk Svoboda

13.11.2020 07.29

Dobrý den,
chci se zeptat, jak správně zadat nevytápěné schodiště v bytovém domě. Jedná se o případ z ČSN 730331-1 přloha D3 obr. b)resp. c), kdy je schodiště přilehlé k obvodové konstrukci nebo je částečně předsazené a započítává se do energeticky vztažné plochy.
Děkuji

Nejsem si jistý, zda rozumím, na co přesně se ptáte. Schodiště budete asi podle uvedených pravidel z ČSN 730331-1 zahrnovat do vytápěné části budovy, tj. bude součástí některé vytápěné zóny a/nebo bude samotné považováno za vytápěnou zónu. Jinak by jeho podlahovou plochu nebylo možné do energeticky vztažné plochy zahrnout.

Ptáte-li se, zda schodiště zadat spíše jako součást vytápěné zóny obsahující byty (coby jednu z podzón), či zda ho zadat jako samostatnou zónu, pak je většinou možné obojí.

Zbyněk Svoboda

13.11.2020 07.21

Dobrý den,mám dotaz jak správně zadat nevytápěné schodiště v bytovém domě. Jde o případ viz. ČSN 73 0331-1 obr. b)resp. c) příloha D. Pokud schodiště zadám jako zónu "domovní komunikace" program požaduje zadat zdroj tepla pro tuto zónu.
Děkuji

Jakmile je zóna zadána jako vytápěná, tak pro ni musí existovat zdroj tepla. V daném případě se bude jednat o stejný zdroj tepla, jaký vytápí okolní byty.

Zbyněk Svoboda

12.11.2020 17.38

Skladba neprůsvitné konstrukce se ve výchozím nastavení zadává od interiéru. To je samozřejmě zcela OK. Ale proč se tedy schéma skladby zobrazuje opačné? Je to takové matoucí. Mohu si sice změnit/otočit schéma, ale po návratu na tuto skladbu je opět schéma skladby zobrazeno od exteriéru.

Prostor pro zobrazení skladby je bohužel omezený, vodorovně se proto skladba zobrazit nedá.

Pro vodorovné konstrukce lze podle jejich typu (střecha/podlaha nad exteriérem) zobrazit skladbu tak, jak ve skutečnosti vypadá (v pořadí shora dolů včetně umístění exteriéru a interiéru).

U stěn, kde to nejde, se nechává interiér dole s tím, že se předpokládá pohled uživatele na konstrukci s hlavou natočenou doleva a kontrolou konstrukce zdola nahoru, což odpovídá směru od interiéru k exteriéru (doporučuji vyzkoušet). Pokud by to bylo obráceně, tak by se musel zas předpokládat pohled a kontrola s hlavou natočenou na druhou stranu. I to by bylo jistě možné, ale vzhledem k tomu, že je to takto v programu už asi 20 let, tak to asi nebudeme v dohledné době měnit.

Naštěstí jde jen o nevýznamnou funkci, která nijak neovlivňuje jakýkoli výstup z programu, Pokud Vám tato pomůcka nevyhovuje, není třeba si jí nijak všímat.

Zbyněk Svoboda

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 89 >

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2020 10.00 » Energie 2020.5

Energie ve verzi 2020.5 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článků.

23.10.2020 16.12 » Energie 2020.4

Energie ve verzi 2020.4 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článků