Zeptejte se nás (Stavební fyzika)

Vaše dotazy týkající se produktů - Software Svoboda odesílejte, prosíme, prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď na tento dotaz bude zveřejněna formou článku v placené části blogu (případně Vás kontaktujeme přímo e-mailem/telefonem)

Budou-li součástí dotazu i obrázky, či přiložené soubory apod., tak se zaregistrujte jako bloger pomocí odkazu, který najdete v pravé horní části hlavičky stránek.

Položit otázku

 *
 *
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Vaše otázky:

22.03.2023 10.48

Dobrý den,
v minulém roce jsem zpracovával jsem PENB na novostavbu bytového domu v Energii21. Nyní musím tento dům přepočítat v Energii23 kvůli hodinovému kroku (FV a nestihli podat na SÚ do konce roku).
V BD je i plánovaná malá provozovna, tudíž jsem zadával zónu se smluvním profilem "obchodní účely - prodejní plochy".
Na záložce "spotřeba TV" jsem v E21 mohl upravovat parametry tak, aby výsledná spotřeba odpovídala +/- předpokladu. Při překlopení této zakázky do E23 ale v záložce "spotřeba TV" mám všechny parametry zamčené, nemohu upravovat a vychází mi nesmyslná roční spotřeba TV v provozovně 0,8 m3.
Najednou v E23 nemohu upravovat některé parametry ve smluvním profilu? Jak toto řešit?

Obecně vzato platí, že pokud smluvní profil nějaké parametry pevně předepisuje, tak je měnit bohužel nejde. Smluvní hodinové profily a smluvní profily z ČSN 730331-1 nejsou zcela totožné, takže i možnosti jejich úprav jsou různé. Jinými slovy: to, co šlo upravit ve starší verzi programu, kde byly profily z ČSN 730331-1, nemusí nutně jít upravit v nové verzi, protože tam jsou profily definované jiným způsobem.

Pokud potřebujete mít ve výpočtu jiné hodnoty, než jaké předepisuje smluvní hodinový profil, je nezbytné vytvořit si na základě smluvního profilu profil vlastní.

Zbyněk Svoboda

22.03.2023 09.46

Dobrý den,
zajímalo by mě, jak program Energie uvažuje FV panely. V katalogu panelů je výběr z několika typů panelů...já si nějaký vyberu a provedu výpočet. Nicméně v protokolu o výpočtu - záložka produkce FV systémů - přibližně uprostřed protoklu je uveden "Celkový instalovaný špičkový výkon všech FV systémů v budově" a ten dle mého neodpovídá zadaným parametrům. Např. vyberu FV panel 470Wp á 20ks = 9,4 kWp ale v protokolu je 9,3 kWp.
A druhý dotaz zní, katalog FV panelů neobsahuje všechny vhodné výkony panelů. Pokud bych chtěl použít např. FV panel o výkonu 450Wp, tak vyberu nějaký nejbližší podobný z katalogu - např. ten s názvem 460 (?), ale když se dostanu na parametry panelu, tak nikde nemohu dosadit/změnit onen výkon panelu. Jak toto řešit pokud chci dosadit nějaký vybraný ale s vlastním upraveným jmenovitým výkonem?

Nejprve ke kWp: vzhledem k tomu, že se tato hodnota ve výpočtu vůbec nepoužívá a tudíž se ani nezadává, odvozuje se ze zadané účinnosti při standardních podmínkách, tj. při ozáření 1000 W/m2. Výkon ve Wp se určí jako součin plochy, účinnosti a uvedené intenzity slunečního záření. Odchylky oproti zaokrouhlenému údaji od výrobce pak samozřejmě mohou vznikat. Jak už jsem ale uvedl, jde jen o informativní hodnotu, která nemá pro výpočet význam.

Do výpočtu je možné zadat jakýkoli FV panel bez ohledu typy uvedené v katalogu. Parametry daného panelu stačí přímo vyplnit do formuláře. Samotný katalog pak lze doplňovat podle vlastního uvážení o další panely.

Zbyněk Svoboda

21.03.2023 12.05

Dobrý den,
kde prosím v Energii 2023 najdu při použití fotovoltaických panelů množství energie dodávané do veřejné sítě (je to jedna z kapitol při registraci průkazu v ENEXU)

Do souboru XML pro ENEX se zapisuje procentuální podíl z celkové produkce elektřiny fotovoltaikou, který je použit na export. Současně je tam uvedena i celková produkce elektřiny v kWh. Pokud soubor XML nahrajete do ENEXu, měly by se všechny tyto hodnoty automaticky v ENEXu vyplnit.

Program dále generuje detailní protokol "Produkce FV systémů", v němž najdete výsledky od produkce, přes využití v budově, až právě po export.

Zbyněk Svoboda

19.03.2023 23.24

Dobrý den,
mám dotaz k Energii 2023.
Přijde mi, že "závislost na denním světle" uváděná v protokolu PENB v části osvětlení je až příliš závislá na volbě "průměrného činitele denní osvětlenosti" ve formuláři "provozní podmínky".

Pokud zadám, že do interiéru nemá přístup denní osvětlení a "průměrný činitel denní osvětlenosti" je tedy roven nule, pak "závislost na denním světle" uváděná v protokolu PENB je 1,0. To je logické.

Pokud však zadám, že do interiéru je "velmi slabý" přístup světla a "průměrný činitel denní osvětlenost" je roven 1,0%, pak vychází "závislost na denním světle" v protokolu PENB klidně i 0,45, což mi přijde jako neúměrně nízká hodnota.

S tím úzce souvisí i zatřídění dodané energie na osvětlení. Při nulovém podílu denního osvětlení vychází třída C. A při "průměrném činiteli denní osvětlenosti" 1,0% (což chápu jako velmi slabý průnik denního světla do interiéru) už vychází osvětlení ve třídě A (díky tomu, že je tak nízká hodnota "závislosti na denním světle").

Je to takto správně ? Není tam někde řádová chyba ?

Detaily k výpočtu činitele denní osvětlenosti najdete v článku http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/doba-provozu-osvetleni-a-cinitel-zavislosti-na-dennim-svetlen-v-hodinovem-kroku/?pg=4 a v komentářích pod článkem http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/energie-2023-4-spotreby-v-nevytapenych-prostorech-a-dalsi-zmeny/?pg=3#comments.

Vámi zmiňované zlepšení třídy pro dodanou energii na osvětlení bude způsobeno tím, že vyhláška 264/2020 Sb. předepisuje pro referenční budovu konstantní činitele denní osvětlenosti 0,8 a 1,0 (obytné a ostatní zóny), zatímco pro hodnocenou budovu se tato hodnota pro každou hodinu počítá (není závislá na projektu osvětlovací soustavy, počítat ji po hodinách lze). V chystané novele vyhlášky bude projednána změna referenční hodnoty FD,ref. Stávající FD,ref=0,8/1,0 je v pořádku pro měsíční krok, pro hodinový jde o nevhodný předpis, který může deformovat výsledky.

Ještě doplňuji, že s hodnotou FD tištěnou do protokolu k PENB se výpočet neprovádí. Používají se v něm samozřejmě hodinové hodnoty činitele FD. Hodnota uvedená v tabulce v PENB je čistě informativní roční průměr - nejprve se stanovoval ze všech hodin, kdy je v provozu umělé osvětlení, v novějších verzích programu pak z hodin, kdy je umělé osvětlení v provozu za denního světla.

Zbyněk Svoboda

17.03.2023 11.57

Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně řízeného větrání. Kdysi dříve šel v Energii zadat podíl (plochy či objemu zóny) s řízeným/přirozeným větráním. Nyní to již delší dobu nejde a je zde možnost ovlivnit pouze časový podíl provozu nuceného větrání, čili by se měl prostor dělit na zóny (s řízeným/přirozeným) větráním. Můj dotaz zní, pokud už mám objekt napočítaný jako jednozónový a dojde k úpravě projektu, kdy část je větrána nuceně, tak já osobně, abych nemusel vše složitě přepočítávat, tak zohledňuji toto oním časovým podílem (podíl vypočtu z objemů vzduchu). Chápu, že to takto není správně, ale ve výsledku dojdu ke stejnému/podobnému výsledku?

Funkce, kterou zmiňujete, už byla poměrně dávno (v Energii 2020) nahrazena zadáváním dílčích podzón. Máte-li v zóně některé prostory větrané přirozeně a jiné nuceně, tak se ty první zadají jako jedna podzóna (přirozeně větraná) a ty druhé jako druhá podzóna (nuceně větraná).

Rozdělit zónu s původní 1 přirozeně větranou podzónou (což je asi váš případ) dodatečně na 2 podzóny není nijak komplikované. U stávající podzóny se zmenší objem a všechny podlahové plochy a přidá se druhá podzóna s příslušnou velikostí a nuceným větráním.

Tento postup bych Vám určitě doporučil místo změny časového podílu provozu.

Zbyněk Svoboda

15.03.2023 11.54

Dobrý den, již se mi podruhé stalo, že v hodnocení pro NZU jsem ukliknutím nebo opomenutím špatně označil konstrukci k dotaci, která se vlivem toho pak nenačte v žádosti. Jelikož dotace nevyřizuji nemám pak kontrolu které konstrukce se načtou.
Bylo by prosím možné přidat nějakou funkci která by provedla výpis měněných a měněných NZU konstrukcí?

Vím, že je to v přehledu zadání konstrukcí v programu, ale výpis by pomohl, jak pro kontrolu, tak pro předání zákazníkovi jakožto výpisu upravovaných konstrukcí (dříve toto řešil KL) - v podstatě jde o tabulku v PENB (část I) pokud se hodnotí změna stavby po konstrukcích. Stačilo by doplnit plochy konstrukcí, rozlišení měněná / měněná+NZU.
Přitom jsem si všiml chybky zobrazení - v celkové přehledu obalových kcí zóny na záložce "konstrukce a vazby" se u všech konstrukcí zobrazuje hodnota "ne" v sloupci "měněná" ačkoli ve výpisu v části Výplně otvorů / Stěny a střecha / ... jsou konstrukce označené k výměně.

Jako vždy je to jen návrh s neznalostí složitosti implementace ;-)
Děkuji a zdravím Vás!


Přehled měněných konstrukcí mám už několik let napsaný na seznamu, ale bohužel je stále tolik naléhavějších úkolů (především samotný hodinový model a jeho ladění), že se k tomu nemohu stále dostat. Až se hodinový model trochu stabilizuje, tak se na to podívám, děkuji za pochopení.

K chybě v přehledu: jde o informativní tabulku na formuláři pro zadání zóny? Mohl byste nám prosím poslat konkrétní data? Zkoušel jsem to a označení měněných konstrukcí se zobrazovalo správně. Asi jde tedy o nějakou specifickou kombinaci dat, kterou se nám nemusí podařit dát dohromady. Děkuji moc.

Zbyněk Svoboda

11.03.2023 11.54

Dobrý den,
počítám kuchyni a jídelnu zdrav. areálu.
1. U zóny kuchyně nejsem schopen vložit hodnotu větracího vzduchu. Zona má 6600m3. Při vložení skutečné hodnoty u doplňujících parametrů zony VZT 33000m3/h program napíše hlášku že hodnota je nižší než má být a dosadí tam sám cca 137000m3/h. Hledal jsem v programu, kde to opravit, nevím, nenašel jsem. Kromě toho hlásí, že jsem mimo meze 0; 100000m3/h. Ale pro jakékoli zadané hodnoty pod 137000 se hlásí červený vykřičník na kartě.
Druhá zona jídelna má obdobné zařízení, tam vše funguje bez problémů.
2. Po provedení výpočtu se po dokončení v okně zobrazí: Zadaná teplota vzduchu přiváděného systémem pro chlazení vzduchem je příliš vysoká den 90..312 - zona 1(ta kuchyně) (většinou odpoledne - je tam výpis po dnech),
Co stím, co je špatně zadáno?
Děkuji předem za odpověď. Uvedenou úlohu jsem Vám již 6.3.2023 na vyžádání zaslal ve verzi .3 (Dnes jsem udělal aktualizaci na .4 ).
Zdeněk H Liberec

Odpověď na dotaz najdete zde.

Zbyněk Svoboda

10.03.2023 09.39

Dobrý den, řeším PENB pro rozsáhlý halový objekt, kde je požadavek na únosnost podlahy - tedy projektant zde nepočítá se zateplením. Vlivem tohoto mi nevyhoví "Uem". Mám pocit, že bylo dříve možné provést nějaký "alternativní" přepočet, ve kterém se zohledňovalo zateplení podlahy po obvodu. Můžete mi poradit nějaké vhodné řešení, jak v případě nezateplených podlah u hal postupovat?
Děkuji, V. Bílek

Zohlednit okrajovou izolaci (např. svislou u základu a/nebo vodorovnou pod okapovým chodníčkem) je možné i v Energii 2023 - zcela stejně jako u verzí dřívějších. Parametry přídavné izolace se zadávají na formuláři pro konstrukce v kontaktu se zeminou (typ konstrukce: podlaha na terénu, výpočet podle EN ISO 13370).

Nejsem si ale z formulace dotazu jistý, zda přídavnou izolaci máte navrženou či ne. Pokud se nicméně do plochy podlahy žádná izolace neplánuje dávat a Uem je nevyhovující, tak jiným způsobem, než přidáním přídavné okrajové izolace, vlastnosti podlahy zlepšit nejdou. Samozřejmě byste mohl zkusit kompenzovat nedostatečně izolovanou podlahu masivnějším zateplením ostatních konstrukcí. Ale nevím, zde by to bylo možné a zda by to stačilo.

Zbyněk Svoboda

08.03.2023 15.30

Dobrý den, řeším reálnost porušení parozábrany ploché střechy. Mám ŽB strop betonovaný do trapézového plechu. Těžký modifikovaný asf. pás např. Glastek 40 Special Mineral jako parozábranu, dále EPS min. tl. 250 mm ve spádech, geotextýlii s PVC fólii (ve výpočtu nahrazuji Fatrafolem 807 s filcem a má i nižší fak. dif. odporu). V Teple u parozábrany v kolonce faktoru difuzního odporu ["Mí"] přes "F2" vyvolám výpočet porušení parozábrany mechanickým kotvením a vypočítám "snížení její účinnosti zabudováním" "doporučeně". Dám-li tl. EPS s "Mí" 30 (zde by asi pomohlo použít jiné EPS s vyšším "Mí") menší než cca 250 mm, tak mi konstukce vychází stále vlhká. Proč tomu tak je rozumím, spíš je na místě otázka, jak moc při použití parozábrany z modifikovaného asf. pásu dojde při mechanickém kotvení střechy k porušení parozábrany? Je uvedený postup pro snížení účinnosti pro parozábranu v tomto případě reálný? Děkuji. Oldřich Barvíř

Podle mých zkušeností se většina odborníků na střechy přiklání k názoru, že porušení kotvením má na difúzní odpor asfaltové parozábrany spíše malý dopad (na rozdíl od folií). Pokud tedy pro parozábranu z modifikovaného asfaltového pásu použijete redukci faktoru difúzního odporu, tak postupujete určitě se značnou bezpečnostní rezervou... a řada projektantů by to ani neudělala.

Zda je ale tento dost všeobecně přijímaný postoj oprávněný či ne, bohužel nemohu podložit nějakými "tvrdými" daty. Je to založeno spíše na odhadu, že se modifik. asfalt v místě poškození kolem kotvy "zatáhne", zatímco u folie to nenastává.

Zbyněk Svoboda

06.03.2023 19.13

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak začlenit u obchodních domů, dveřní clony do výpočtu. kdysi jsem se tady na to již ptal a tenkrát to nebylo nějak do výpočtu zahrnuto. Tak mě zajímá jestli nastala nějaká změna a jak dveřní clony do výpočtu zahrnout. děkuji

Žádná změna bohužel nemohla nastat, stále není k dispozici nějaký normový výpočetní postup pro energetické dopady dveřních clon. Snad by se dalo pro orientační odhad uvažovat místo clony zvýšení intenzity větrání v zóně se clonou. Těžko ale říci, žádná data k energetické náročnosti clon bohužel neznám.

Zbyněk Svoboda

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 109 >

Stavební fyzika » Aktuality

13.03.2023 11.14 » Energie 2023.5 k dispozici.

V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.5

09.03.2023 13.06 » Energie 2023.4 k dispozici

V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.4