řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Mám problém se zadáním objektu, který má prosklení větší než 50% stěn. Jedná se o to, že pokud mám v objektu stěny s ref. hodnotu U=0,30, a také strop pod půdou s ref. hodnotou U=0,30, Energie uvažuje, že všechny konstrukce s ref. hodnotou U=0,30 jsou stěny a nepozná, že plocha oken je větší než plocha stěn (započítá i strop pod půdou) a nezpřísní požadavek na referenční hodnotu Uem.

Otázka:

Zpracoval jsem PENB v Energii 2014.6 pro stávající a doporučený stav a v tabulce "Doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti" se mi vyplnil sloupeček "Úspora neobnovitelné primární energie" tak, že tomu nerozumím.

V předchozí verzi Energie se vyplňovala jen celková úspora neob. prim. energie, zatímco teď se tam objevila dílčí úspora neob. prim. energie pro vytápění (to mi přijde celkem v pořádku), ale pak také dílčí úspora pro provoz systémů budovy:

Úspora NPE pro vytápění a provoz systémů budovy
Úspora NPE pro vytápění a pro provoz systémů budovy

Co tato položka vyjadřuje?

Otázka:

Pokud RD bude mít instalované předokenní rolety, jak je v programu zadat. Pouze přes korekční činitel clonění? Ten totiž vyjadřuje vliv prvků PROTISLUNEČNÍ ochrany a mluvím-li o zimním období, jsou totiž dvě skutečnosti a to: přes den, jsou vytažené - korekci bych neuvažoval. A v noci nám roleta tvoří další izolační vrstvu - jak toto tedy zahrnout do výpočtu?

075837-3d-glossy-blue-orb-icon-business-magnifying-glass-psZOOM: Návaznost na TNI 730351

V detailním návodu se tentokrát podíváme na to, jakým způsobem lze zohlednit v Energii výsledky detailního hodnocení tepelného čerpadla podle TNI 730351. Inspirací byl následující dotaz:


Na webových stránkách doc. Matušky ze strojní fakulty (http://users.fs.cvut.cz/~matustom/) je k dispozici šikovný nástroj pro hodnocení tepelných čerpadel (http://users.fs.cvut.cz/~matustom/interval-TC_v3.xls). Je do něj sice nutné zadat poměrně dost údajů o samotném tepelném čerpadle, ale na druhou stranu spočítá sezónní topné faktory a množství energie, které je TČ schopné dodat na vytápění a na přípravu teplé vody.

Zajímalo by mne, jak použít výsledky z tohoto excelovského programu v Energii.

075837-3d-glossy-blue-orb-icon-business-magnifying-glass-psZOOM: Zpětné získávání tepla z odpadní vody

V detailním návodu se tentokrát podíváme na to, jak zadat zatím méně časté zpětné získávání tepla z opadní vody. Inspirací byl následující dotaz:


Potřebujeme zadat zpětné získávání tepla z odpadní vody. Známe zhruba roční množství tohoto ZZT (cca 186 GJ), ale nevíme, jak tuto hodnotu zohlednit ve výpočtu.

Lze pro tento účel použít veličinu "Zpětně získané teplo z jiných zdrojů než VZT" ?

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10