řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Jeví se mi, že výpočet energie získané solárními kolektory v Energii 2023 je chybný, když značně závisí na střední teplotě teplonosné kapaliny a téměř nezávisí na světové orientaci.

Hodnoty pro klimat. data Pardubice 2012 jsou diametrálně odlišná od Energie 2021.

Výpočet energetické náročnosti s hodinovým krokem a zohledněním konkrétních zadaných skladeb a všech jejich vrstev (dále přesný výpočet) poskytuje sice obecně vzato přesnější výsledky než zjednodušený výpočet s 5-uzlovými modely neprůsvitných konstrukcí, ale má bohužel také několik nevýhod. Kromě delšího času výpočtu jde i o občasné problémy s numerickou stabilitou.

Pro zajištění numerické stability řešení soustavy rovnic při nestacionárním výpočtu se obvykle zkracuje výpočetní krok, k čemuž jsme zatím nepřistoupili, protože by to mohlo několikrát prodloužit již tak dlouhý výpočet. V programu je místo toho zabudována kontrola průběžných výsledků, která při evidentní odchylce od reálných teplot výpočet ukončí a upozorní uživatele, že by měl použít pro výpočet raději 5-uzlový model, který je podle našich dosavadních zkušeností z hlediska numerické stability bezproblémový.

V posledních dnech jsme ale bohužel zjistili, že zmíněná kontrola nemusí být vždy dostatečná. Budeme ji tedy dále upravovat a testovat. Než bude připraven update programu, doporučujeme dodržovat následující postup výpočtu:

Otázka:

Nová verze Energie 2023 vypisuje do PENBu průměrnou požadovanou osvětlenost jinak, než je zadáno u profilů zóny.
Např. pro obytné budovy v zadání v profilu je osvětlenost uvedena správně - 150 luxů pro obytné prostory a 100 luxů pro chodby a schodiště, ale v protokolu se objeví hodnoty 75 luxů pro obytné prostory a 56,3 luxů pro chodby a schodiště.

SEI se to logicky nelíbí, ale ještě nemají nový SW k dispozici, takže nemohou ověřit, zda je to chybou v zadání, nebo jinou...

Aktualita - enex

Kategorie » téma: Energie » Obecně

07.12.2022 14.17 | Pavel Šála | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 3329x

Dobrý den,

v aktualitách v enexu se objevily nové informace, zdá se ale, že neprošly mailingem tak, jak bývá obvyklé. Uvádíme je zde pro ty, kteří si toho ještě nevšimili:

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10

27.07.2023 16.07 » Energie 2023.9 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.9