Energie 2023: Další nové funkce pro snazší zadávání vstupních dat

Kategorie » téma: Energie » Obecně

05.11.2022 18.19 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 12960x

Během čekání na oficiální uveřejnění smluvních hodinových profilů ze strany MPO byly do programu Energie 2023 doplněny další funkce, které usnadní zadávání clonění a stínění obalových konstrukcí. Zásadním způsobem byl také přepracován katalog stavebních konstrukcí. 

Detaily k přidaným novým funkcím najdete dále v článku.


Na formulář pro zadání nevytápěných prostorů a na formulář pro zadání spotřeb energie v nevytápěných prostorech bylo přidáno zaškrtávací políčko umožňující volbu, zda se má či nemá zahrnout aktuální zadání do výpočtu.

Zadaný způsob clonění okna či lehkého obvodového pláště pohyblivými clonícími prostředky (žaluzie, rolety apod.) lze stiskem tlačítka Uložit aktuální clonění přidat do seznamu typů clonění. Tento seznam je možné bez omezení rozšiřovat a upravovat (změny hodnot, vymazání typů). Po stisku tlačítka Vybrat clonění ze seznamu se seznam zobrazí a umožní jednoduchý výběr a použití uloženého typu clonění při zadávání výplně otvoru.

Seznam typů clonění
Seznam parametrů clonění průsvitných konstrukcí

Program podporuje globální změny parametrů clonění výplní otvorů v celé hodnocené budově. Funkci lze vyvolat příkazem Vstupní data – Globální změny clonění výplní otvorů v hlavním menu programu. Po zadání požadované kombinace vlastností clonění lze vybrat, v jakých zónách, pro jaké orientace, pro jaké velikosti a pro jaké průsvitné konstrukce se má změna provést.

Nastavení globálních změn clonění
Nastavení globálních změn clonění výplní otvorů

Zadané pevné stínící překážky či korekční činitele stínění lze stiskem tlačítka Uložit aktuální stínění přidat do seznamu typů stínění. Tento seznam je možné bez omezení rozšiřovat a upravovat (změny hodnot, vymazání typů). Po stisku tlačítka Vybrat stínění ze seznamu se seznam zobrazí a umožní jednoduchý výběr a použití uloženého typu stínění při zadávání konstrukce.

Seznam typů stínění pevnými překážkami
Seznam typů stínění pevnými překážkami

Katalog stavebních konstrukcí byl zásadním způsobem přepracován. Nově umožňuje ukládat skladby stavebních konstrukcí o 15 vrstvách včetně korekce na vliv tepelných mostů, pohltivosti slunečního záření a emisivity. Alternativně lze pro neprůsvitné konstrukce ukládat také jen součinitel prostupu tepla a údaje charakterizující tepelnou setrvačnost konstrukce. Pro výplně otvorů je možné uložit do katalogu kromě výsledného součinitele prostupu tepla také parametry zasklení, okenního rámu a jejich spojení. Katalog umožňuje nově ukládat i lehké obvodové pláště (opět buď podrobně, nebo jen zjednodušeně s pomocí součinitele prostupu tepla). Přidávat nové neprůsvitné i průsvitné konstrukce do katalogu lze buď manuálně či importem dat z příslušných formulářů.

Katalog materiálů s uloženým lehkým obvodovým pláštěm
Katalog materiálů s uloženým lehkým obvodovým pláštěm

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.