řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

provedl jsem výpočet rodinného domu v programu Ztráty 2009 po místnostech a následně totožný objekt nadefinoval dle identických hodnot do programu Energie 2009 jako 1 zónu. Výsledná ztráta vyšla dle přibližného výpočtu přes měrné toky podobně, ale co se týče porovnání spotřeby tepla na vytápění a tepelné charakteristiky budovy,jejich hodnoty se výrazně odlišují.Viz níže:

Ztráty:     Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):    0,24 W/m3K

Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):     18,0 kWh/m3,a

Energie:PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ:

Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):      q,c = 0.36 W/m3K

Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):      E1 = 26.82 kWh/m3,rok

Hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění dle STN 730540(2002) se také výrazně liší.

Vzhledem k totožným údajům zadávaným pro výpočet v obou programech mi není zcela jasné,který výpočet či výsledná hodnota je vhodná pro zjištění spotřeby tepla na vytápění. Zkoušel jsem několik variant výpočtu,ale stále se tyto hodnoty výrazně liší,proto bych Vás chtěl prosím požádat o radu či Váš názor...

Otázky:

1) jak definovat jednotlivý počet osob a počet bytů v zónách, při rozdělení RD na více zón?

2) v suterénu je umístěna kotelna s kotlem na tuhá paliva s rozvody vedenými pod stropem. Dle topenáře je zisk od těchto trubek zanedbatelný. Je možné v takovém případě brát suterén jako nevytápěný?

Otázka:

..kam zadat svislé obvodové konstrukce ve styku se zemí u částečně zapuštěného suterénu? Jaký je rozdíl výpočtu dle TNI 730329 (30) nebo dle vyhl. Č. 148?  A jak se změní situace, když část tohoto suterénu nebude vytápěna?..

Jak zadat topný faktor tepelného čerpadla?

Kategorie » téma: Energie » 07 OZE a primární energie

29.06.2009 17.51 | Petr Kapička | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 22438x

Otázka:

Jakým způsobem zadat do výpočtu topný faktor tepelného čerpadla?

Otázka:

1)      při zpracování štítku obálky budovy v grafické části protokolu (barevné šipky) se mi „tabulka“ nevejde na jednu stranu a přelézá na další   (dva řádky!!).  Je šance to nějak upravit, tak  aby to vyšlo na jednu stranu (vše je uzamčené)?

2)      Jakým způsobem dostanu doporučené řešení  do sloupce doporučeného řešení (když si ho vypočítám ve zvláštním souboru)?

< Stránka 1 2 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10