zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Pokud se vnitřní konstrukce mezi zónami neprojeví v hodnotě průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy Uem a v referenčním UemR, jak uvádíte třeba v příspěvku http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/proc-nepatri-vnitrni-konstrukce-mezi-zonami-do-obalky-budovy-detailni-rozbor-s-prikladem/?srt=nejctenejsi, tak jak se tedy zohlední jejich kvalita v PENB?

Špatné izolační vlastnosti vnitřních stěn mají totiž určitě vliv na dodanou energii. Zvláště u průmyslových hal temperovaných na nezámrznou teplotu (5 st. C), ve kterých se nacházejí administrativní a hygienické vestavky vytápěné na 15 st. C a výše, je vliv konstrukcí mezi zónami na potřebu tepla na vytápění značný.

Otázka:

Myslíte si, že je korektní v budově z předminulého století, která je využívána jako muzeum, a to pouze mimo zimní období, uvažovat s vnitřní návrhovou hodnotou 20 st.C, když reálně se tam po dobu zimy temperuje na 5stC? V prvním případě vyjde Uem pocitově správně v G, v druhém případě samozřejmě v A.

Otázka:

Mám dotaz ohledně konstrukce mezi vytápěným prostorem a nevytápěným suterénem:

Plocha věnce
Plocha věnce

Kam mám zadat správně plochu této konstrukce? V našem případě se jedná o 0,3 x obvod budovy...

Otázka:

Chtěl jsem se dotázat na možnosti způsobu zadání konstrukcí v programu Energie 2011 pro vytvoření Energetického štítku obálky budovy dle ČSN 730540. 

Jedná se mi o tyto dotazy k zadání:

- možno při zadávání konstrukcí - podlah a nevytápěných prostor používat detailnější zdadání dle ČSN EN ISO 13370 a nebo jedině striktně zadání za použití činitelů teplotní redukce "b"

- možno v zadání jednoho objektu kombinovat zadání pomocí ČSN EN ISO 13370 a pomocí činitelů teplotní redukce "b"

- je možné pro určení činitelů teplotní redukce "b" požívat pomocný výpočet a nebo jsou striktně přípustné údaje dle přílohy ČSN 730540-3, tab. F2

- pokud počítám vícezónový objekt (zóny 20°C a 15°C ), každá s jiným způsobem vytápění mám zadané i konstrukce na styku zón (příprava pro výpočet průkazu energetické náročnosti ). Pro výpočet Energetického štítku obálky budovy dle ČSN 730540 je mám nechat "zapnuté" a nebo je nutné s nimi pro tento výpočet neuvažovat?

Otázka:

Co když mám zónu, která vůbec nesousedí s exteriérem? V mém případě je to kuchyně větraná VZT, zatímco okolí větrané není. Musím v tomto případě zadat konstrukce na rozhraní s jinými zónami nebo ne?

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 22 >