zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Potřeboval bych vypočítat činitel b pro konstrukci u nevytápěného prostoru. Našel jsem příspěvek http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/jak-vypocitat-cinitel-teplotni-redukce-pro-nevytapeny-prostor/#403, kde v komentáři diskutujete různé vztahy. Píšete, že pro nevytápěný prostor se má použít vztah

b = (Ti - Tu) / (Tim - Te),

do kterého mohu dosadit za Ti=20 C, za Tu=5 C (teplota v nevyt. prostoru), za Tim=20 C a za Te=-15 C, takže mi vyjde 0,429.

Jenže v Energii 2011 mám při výpočtu ochlazovaných konstrukcí v nápovědě napsaný vzorec, jak uvádí p. Šulc, tj.

b = (Ti - Te) / (Tim - Te).

Jak mám ale dosadit do toho vztahu? Když dám za Ti teplotu v nevytápěném prostoru 5 C, tak mi vyjde 0,571, což je pak skutečně (1-b) jak uvádí p. Šulc.

Myslím že vzniklo nedorozumění v tom že víše uvedený vzorec je uveden v položce „Nevytápěné prostory“, a vzorec uváděný panel Šulcem je uvedený v položce „Stěny a střecha“ a tam skutečně „b“ = (1-b). Většinou jsem se setkal s tím, že přes tuto položku se zjednodušují výpočty pro ztráty do nevytápěných prostor.

Otázka:

SFŽP chce provést přepočet podlahové plochy u řadového RD. Stěnu k sousednímu RD máme zahrnutou do podlahové plochy, v duchu čl. 2.1.3., fond plochu požaduje bez této stěny.

Odpověď SFŽP: Změna TNI byla realizována proto, že původní ustanovení v TNI bylo v rozporu s ČSN EN ISO 13790. Plochu vnitřní oddělující stěny mezi objekty započtete do plochy pro výpočet měrné tepelné ztráty, neboť hranice zóny jde po "vnějším povrchu" konstrukcí tvořících obálku zóny. Do výpočtu potřeby energie na vytápění ale budete započítávat plochu mezi vnitřními povrchy konstrukcí tvořících obálku zóny, tudíž plochu stěny mezi dvojdomky či řadovými domy do plochy nezapočítáme. To samé platí pro stanovení podlahové plochy pro dotaci.

Požádám Vás o vyjádření.

Záznam pětiminutovky z 2.3.2021

Kategorie » téma: Energie » Obecně

11.05.2021 14.20 | Pavel Šála | Komentáře: 1 komentářů | Přečteno: 25266x

V tomto příspěvku lze shlédnout záznam z pětiminutovky z 2.3. 2021. Šlo o zadání nuceného větrání.

Otázka:

Jak přistupovat k zařízení v prodejně potravin? Jde o chladící pulty umístěné v prostoru. Toto zařízení není zapojeno pouze do sítě, ale má navíc speciální jednotky - strojovny a kondenzační střešní jednotky. Tedy vlastní systém chlazení. Nelze vytvořit zónu. Dát to do ostatních částí systému (přídavné spotřeby) ve [W] - ale pouze odhad? Nebo to zanedbat?

Bezplatná aktualizace programů 2011

Kategorie » téma: Area | Energie » Obecně | Stavební fyzika | Teplo | Ztráty

06.01.2012 10.25 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 24835x

Upozornění na aktualizaci:

Na stránkách www.kcad.cz (odkaz Ke stažení - Stavební fyzika) jsou od 6.1.2011 k dispozici k volnému stažení aktualizované programy Area 2011, Cube3D 2011, Teplo 2011, Energie 2011 a Ztráty 2011. Stáhnout lze i kompletní aktualizovaný instalační balík Stavební fyzika 2011.

Hlavní změny v programech:

- rozšíření počtu kategorií konstrukcí zobrazitelných v energetickém štítku a průkazu ze stávajících 9 na 49 a s tím související změna šablon pro štítek a průkaz (Energie, Ztráty)

- oprava výpočtu požadavku na teplotní faktor pro vnitřní konstrukce (Area, Cube3D, Teplo), viz také http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/pozadavek-na-teplotni-faktor-pro-vnitrni-konstrukce-upozorneni-na-chybu/

- odstranění rizika ztráty dat při zadávání určitého kritického počtu homogenních oblastí (Cube3D)

- oprava několika drobnějších, výjimečně se vyskytujících chyb (Energie).

Postup instalace:

Doporučujeme odinstalovat stávající programy a do stejných složek nainstalovat aktualizované programy.

< 1 2 3 4 5 Stránka 6 7 8 9 10 11 .. 36 >