zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Novinky v programech pro stavební fyziku

Kategorie » téma: Area | Energie » Obecně | Mezera | Simulace | Stabilita | Stavební fyzika | Teplo | Ztráty

21.10.2011 11.22 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 8 komentářů | Přečteno: 41644x

Programy verze 2011

V brzké době bude zahájen prodej nových verzí tepelně technických programů Area, Energie, Mezera, Teplo, Stabilita, Simulace a Ztráty upravených tak, aby byly v souladu s nově vydanou ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky".

Kromě aktualizace na nové znění normy byla ve všech programech přidána i řada nových funkcí....

Hodnocení dvouplášťových střech - skladba a detaily

Kategorie » téma: Area | Teplo | Mezera

24.01.2011 16.35 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 5 komentářů | Přečteno: 30347x

Otázka:

Potřebuji vyšetřit vlhkostní režim u dvouplášťové střechy s provětrávanou dutinou nad tepelnou izolací (dutina cca 100 mm s odvodem vlhkosti do exteriéru). Lze v programu AREA tuto provětrávanou dutinu nějak zadat jako součást skladby střechy nebo se střecha řeší ve dvou na sobě nezávislých krocích - tedy od interiéru po dutinu a pak vrstvy nad dutinou až po vlastní krytinu?

Lze modelovat ventilační turbíny ve dvouplášťových střechách?

Kategorie » téma: Mezera

27.08.2010 15.23 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 19523x

Otázka:

Jakým způsobem lze v programu Mezera 2010 nasimulovat změnu nevětrané ploché střešní konstrukce na větranou pomocí ventilačních turbín VIV 10/260? Představa je taková, že turbíny budou nasávat vzduch z prostoru tepelné izolace (Orsil 300mm).

Je možné zadat místo přivětrávacích otvorů pouze infiltrační prostup vnitřním pláštěm střechy?

Co znamená při výpočtu chyba: floating point overflow, při kterém se výpočet zastaví?

Výpočet faktoru difúzního odporu hydroizolace s větracími komínky

Kategorie » téma: Area | Teplo | Mezera | Cube3D

04.04.2018 21.33 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 45266x

Otázka:

Jakým způsobem mám postupovat při posouzení jednoplášťové ploché střechy s odvětrávacími komínky? Rastr odvětrávacích komínků je 5x5m. Průměr komínků 160mm. Skladba je:

• 2 x 1,5mm: Folie Rhenofol CV (Mi oslabeno odvětrávacími komínky – NEVÍM JAK NASTAVIT)
• 200mm: Tepelná izolace Isover S
• 0,2mm: Parozábrana PE folie
• 200mm: ŽB strop

Otázka:

Potřeboval bych opakovaně provádět výpočty energetické náročnosti budovy pro různé intenzity větrání. Existuje nějaký doporučený postup, abych nemusel otevírat a zavírat vždy postupně všechny formuláře?

< Stránka 1 2 3 4 .. 4 >