zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Zelená úsporám – program ministerstva ŽP (administrovaný SFŽP)

Kategorie » téma: Zelená úsporám

14.05.2009 18.23 | Jan Tošovský | Komentáře: 9 komentářů | Přečteno: 20773x

Pro získání dotace v rámci programu “Zelená úsporám” ze Státního fondu životního prostředí je nutné mj. doložit informace o tom, že realizací opatření dojde k požadovaným úsporám. Pomocí programu “Energie 2009” je možné zpracovat podklady pro žádost o dotace v souladu s požadavky na pasivní a nízkoenergetické stavby. Na těchto stránkách budou v této době vycházet příspěvky vztahující se převážně k této problematice.

zapsal Jan Tošovský

NZU - krycí list

Kategorie » téma: Zelená úsporám | Energie » 01 Zóny | Energie » 09 Výstupní data

13.05.2015 11.50 | Pavel Šála | Komentáře: 6 komentářů | Přečteno: 29271x

Otázka:

Vyplňuji krycí list pro NZÚ (oblast A) a zjednodušení se nekonalo, naopak se krycí list ještě doplnil o další položky se kterými si nejsem 100% jistý. Mohl by jste prosím poradit které hodnoty z výstupu z Energie použít do tabulky krycího listu nazvané "Dílčí dodaná energie" a dále tabulky "Rozdělení podle energonositelů". Prosím položku po položce.

Otázka:

Dotazoval jsem se na SFŽP ohledně postupu výpočtu násobnosti výměny vzduchu při přirozeném větrání.

V čl. 3.5.1 jejich pokynů je uvedeno: "Uvažuje se podle TNI 73 0331:2013, tab. B.3, pro typ zóny Rodinný dům – obytné prostory hodnotou intenzity větrání 0,3 1/h."

Proč je pro přirozené větrání n50=0,3 v navrhovaném i stávajícím stavu (což se mi zdá jako hloupost), když pro nucené se používají úplně jiné hodnoty podle tabulky č.3 v příloze?

Díval jsem se všechny projekty společnosti XYZ (poznámka K-CAD: konkrétní společnost zde záměrně neuvádíme)  a oni uvažují hodnoty pro stávající a navrhovaný stav jiné – třeba 4,5 pro stáv. stav a 2,5 pro navrhovaný (zaleží podle rozsahu zateplení, výměny oken), ale vždy z té tabulky č.3, i když nucené větrání v objektu není.

Jaké hodnoty lze tedy použít? Osobně si myslím, že tyto hodnoty z tabulky 3 by mohly odpovídat skutečnosti, v metodickém pokynu je však požadováno něco jiného...

-----

Ze SFŽP mi k tomuto problému přišlo toto stanovisko:

„Rozpor, na který se dotazujete, ve skutečnosti neexistuje. Ve výpočtech potřeb energie pro vytápění se pracuje se dvěma hodnotami výměn vzduchu. Hodnota n50 vyjadřuje netěsnost obálky budovy (infiltrace apod.). Je uvažována při rozdílu tlaků mezi vnitřním a vnějším prostředím 50Pascalů (např. silný vítr). Může být i změřena. Pokud není měření požadováno uvažuje se obvykle hodnotami v rozmezí 2,5 -4,5 pro stávající budovy bez zvláštního požadavku na vzduchotěsnost a např. max. 0,6 pro pasivní domy.
Hodnota n (bez indexu) vyjadřuje požadovanou intenzitu větrání danou provozními požadavky (např. hygiena, minimální objem větracího vzduchu na osobu atd.). V praxi je zajištěna u bytových objektů např. otevíráním oken, pomocí VZT apod. Její hodnota je stanovena pro program NZÚ jednotně n=0,3. Na výsledek má tato hodnota zpravidla větší vliv.“

-----

Můj dotaz – hodnota n50 se tedy do výpočtu v Energii nezadává (resp. nikde jsem tuto možnost nenašel) a v podstatě je obsažena v součiniteli spárové průvzdušnosti?

Otázka:

Tak opět po letech začaly chodit připomínky od úředníků z NZU a opět požadují aby při výpočtu U byla použita deltaU min 0,02. Podotýkám, že je to požadováno i u stěn zateplených 280 mm izolantu (PD na dotaci B.1)
V případě, že bych chtěl hodnotu deltaU ponechat nulovou, požadují podepsané Vyjádření s odůvodněním. Jaké máte prosím zkušenosti s tímto problémem v rámci NZU?

Otázka:

Nerad se vracím k mnohokráte zmiňovanému tématu zadání výplní otvorů pomocí individuálních hodnot...

Vzhledem k tomu že od daných výplní otvorů (pro můj konkrétní projekt ) nebyly dostupné konkrétní hodnoty součinitele prostupu tepla rámu Uf a lineárního činitele prostupu tepla v uložení zasklení do rámu (dist. rámečku) psi, použil jsem pomocný výpočet programu ENERGIE - odvození z deklarované hodnoty (prezentované v odborné litareatuŕe a školeních Ing. Šálou) pro zpřesnění zadání výplní otvorů v en. hodnocení pro dotační titul Zelená úsporám.

Moc prosím o názor zda je tento postup odvození z deklarované hodnoty Uw relevantní pro hodnocení objektu dle TNI.

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 10 >