zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Chtěl bych se zeptat, jaký zadat v Energii 2014 energonositel u tepelného čerpadla země-voda? Jde mi konkrétně o Faktor neobnovitelné primární energie, který bych z nabídky programu energie zadal pro toto tepelné čerpadlo "energie okolního prostředí (sluneční záření, geotermální energie atd.)"

Jaký na to máte prosím názor? Jde mi o to, že potřebuji dosáhnout co nejnižší Měrnou neobnovitelnou primární energii a tím splnit podmínku Zelená úsporám 90 kWh/(m2.a).

Pokud zadám elektrickou energii, ta má vysoký Faktor neobnovitelné primární energie - 3,0, kdežto u "energie okolního prostředí (sluneční záření, geotermální energie atd.)" je Faktor neobnovitelné primární energie - 0.

Otázka:

Do krycího listu pro podání žádost na NZÚ 2015 chtějí vyplnit „Referenční hodnotu měrné potřeby tepla na vytápění E A,R (kWh/(m2rok)“.

V podrobném výstupu z Energie jsem však tento údaj nikde nenašel. Kde lze tuto hodnotu najít, resp. je ve vašem výstupu nějak „obdobně“ pojménována tato požadovaná hodnota?

Otázka:

Slyšel jsem o jednom problému s podlahou na terénu a zajímal by mne váš názor.

Jedná se o nepodsklepenou podlahu bez tepelné izolace. Když se tam dá polystyren, pak je ale jen v ploše místností. Zdi zůstávají. Při výpočtu zóny se zadá plocha podlahy z vnějších rozměrů budovy. K této ploše se přiřadí Učko odpovídající jen vnitřním prostorům.

Údajně se to někomu na SFŽP nelíbí a požaduje zohlednit to, že se nezaizoluje celá plocha podlahy. Setkal jste se již s takovým požadavkem?

Otázka:

Když zadám součinitel prostupu tepla okna Uw z detailního výpočtu v Energii (např. Uw=0,71 W/m2K) do programu Simulace, tak se pak v protokolu o výpočtu v Simulaci vypíše U=0,69 W/m2K ... obávám se kontroly SFŽP za nesoulad Uw Energie / Simulace.

Otázka:

Pro energetické výpočty u RD, kde byly dvě konstrukce podlahy (jedna s 30 cm izolace a druhá s podlahovým topením a 25 cm izolace), jsem použil výpočet přes vážený průměr přes plochy jednotlivých podlah (protože podlahy jsou různě rozloženy  v půdorysu podle toho, o jakou místnost se jedná) a výsledný R dosadil do výpočtu pro celou plochu podlahy RD v Energii .

Ale z NZU přišla připomínka: ve výpočtu energetické náročnosti uvažujte každou podlahovou skladbu zvlášť, nelze uvažovat průměr.

V ČSN EN ISO 13370 jsem však toto nenašel respektive se vždy uvažovalo se stejným složením podlahy. Nevím jak bych to řešil , na blogu jsem k tomu nenašel adekvátní dotaz, aby výsledky výpočtu byly korektní. Domníval jsem se že zprůměrování je nejlepší možnost jak to na NZU spočítat, obzvláště pokud mám jednu z podlah uvnitř dispozice RD a kolem je druhá skladba.

< 1 2 3 Stránka 4 5 6 7 8 9 .. 10 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

14.07.2022 15.21 » Nové katalogy materiálů

Na web kcad.cz byly umístěny aktualizované katalogy materiálů. Aktualizace se tentokrát týká sortimentu firmy Huntsman Building Solutions (stříkané tepelné izolace).

13.10.2021 14.19 » Energie 2021

Energie 2021 je k dispozici. Je možné ji objednat a následně i stáhnout na www.kcad.cz

Informace o novinkách jsou v jednom z článků.