zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Novinky v programech pro stavební fyziku

Kategorie » téma: Area | Energie » Obecně | Mezera | Simulace | Stabilita | Stavební fyzika | Teplo | Ztráty

21.10.2011 11.22 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 8 komentářů | Přečteno: 39578x

Programy verze 2011

V brzké době bude zahájen prodej nových verzí tepelně technických programů Area, Energie, Mezera, Teplo, Stabilita, Simulace a Ztráty upravených tak, aby byly v souladu s nově vydanou ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky".

Kromě aktualizace na nové znění normy byla ve všech programech přidána i řada nových funkcí....

Podlahová plocha v zadání tepelných ztrát

Kategorie » téma: Ztráty

19.07.2010 18.34 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 4 komentářů | Přečteno: 16354x

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz na zadávání geometrie budovy v programu Ztráty. Jedná se o podlahovou plochu "A" v případě, že počítám tepelné ztráty pouze II.NP objektu (dle normy se tato hodnota používá při výpočtu ztráty konstrukcemi přilehlými k zemině), ale v mém případě konstr. k zemině přilehlé nejsou a nulovou hodnotu "A" nelze zadat. Zadává se tedy podlahová plocha vytápěných místností II.NP?

Otázka:

Zvídavý topenář mě zaskočil dotazem, proč ve výpočtu v programu Ztráty 2018 mi nesedí celková tepelná ztráta Fi,HL na konci protokolu (celkové tepelné ztráty budovy)s ručně sečtenými ztrátami Fi, HL jednotlivých místností v Přehledné tabulce všech hodnocených místností.

Ruční součet dává výsledek 7369, v protokolu je 6386.

Kde může být prosím chyba?

Zohlednění půlkruhového okna (v půdorysu) ve výpočtu

Kategorie » téma: Energie » Obecně | Ztráty

26.01.2011 15.57 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 1 komentářů | Přečteno: 23752x

Otázka:

Zadávám prostor, v němž je umístěno okno s obloukovým půdorysem. Rád bych se zeptal na Váš názor jak okno zadat? Jelikož je hned za ním menší otvor sloužící pro vstup do dalších prostor, bral jsem okno, jako by šlo vlastně o výplň toho prázdného otvoru.
Rád bych se jen zeptal, jelikož jde ale o vytápěný prostor - jestli by se okno nemělo zadat celou svou plochou, protože bude samozřejmě docházet k větší ztrátě prostupem tepla. Říkám si, jestli ale nezvýším i solární zisky, které se dle mého reálně moc neprojeví právě díky charakteru této konstrukce.

ZOOM: Zadání stěn k sousední budově při výpočtu tepelných ztrát budovy

V dalším díle našeho občasníku se podíváme na to, jakým způsobem je nutné zadat v programu Ztráty 2018 stěny k sousední budově, aby výpočet tepelných ztrát podle platné EN 12831-1 (2018) proběhl korektně. Inspirací byl následující dotaz:


Vypočítal jsem pro ten samý RD tepelnou ztrátu v programu Ztráty 2017 a v programu Ztráty 2018.

Zadání jsou zcela stejná, ale výsledky se celkem významně liší. Ve verzi 2017 je součet tep ztrát. 5043 W, zatímco ve verzi 2018 vychází součet tep ztrát. 4426 W. Zajímalo by mne, jaké jeou příčiny toho rozdílu.

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 7 >