Zeptejte se nás (Stavební fyzika)

Vaše dotazy týkající se produktů - Software Svoboda odesílejte, prosíme, prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď na tento dotaz bude zveřejněna formou článku v placené části blogu (případně Vás kontaktujeme přímo e-mailem/telefonem)

Budou-li součástí dotazu i obrázky, či přiložené soubory apod., tak se zaregistrujte jako bloger pomocí odkazu, který najdete v pravé horní části hlavičky stránek.

Položit otázku

 *
 *
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Vaše otázky:

12.06.2021 20.42

Dobrý den, hodnotím PENB podle měněných konstrukcí či systému. Jedná se o rekonstrukci školy s částečnou přístavbou a v přístavbě je na sociálních zařízeních použito podtlakové větrání pomocí odtahového ventilátoru. tento ventilátor do hodnocení zadávám jako měněný systém, akorát aby hodnocení vyšlo, musela by být u tohoto systému rekuperace s min. účinností 60% , což nejde. Nebo tuto situaci hodnotím špatně??

Odtahový ventilátor není z hlediska vyhlášky 264/2020 Sb. hodnocené měněné zařízení, protože nejde o rovnotlaký systém nuceného větrání (viz Tab. 3 v příloze 1 vyhlášky). Odtahový ventilátor tedy prosím jako měněné zařízení neoznačujte.

Zbyněk Svoboda

08.06.2021 21.32

Dobrý den, jak správně zadat požadavky na součinitel prostupu tepla pro konstrukce temperovaného skladu (podle projektu 5°)? Nejedná se o nepřímo temperované prostory ztrátami z okolních zón, jsou zde umístěny teplovzdušné agregáty.
Pokud v Energii zadám typ konstrukce např. stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí, tak mne program upozorňuje, že taková konstrukce nemůže bát zadána jako obalová? Kde je takové pravidlo uvedeno? Případně je pro konstrukce temperovaných zón možné zadat ručně požadavek podle bodu b), kap. 5.2.1 ČSN 730540-2?
Děkuji.

Pro obalové konstrukce zóny se - s výjimkou mrazíren - zadávají požadované hodnoty UN20 bez ohledu na převažující návrhovou vnitřní teplotu v zóně. V popsaném případě byste měl tedy zvolit úplně jednoduše typ "vnější stěna z vytápěného prostoru".

To, že je uvnitř zóny nižší teplota než 18 C, se projeví až ve výpočtu referenčních součinitelů prostupu tepla konstrukcí a referenčního průměrného součinitele prostupu Uem,ref. Detaily k tomuto postupu najdete v příloze 1 vyhlášky 264/2020 Sb.

Zbyněk Svoboda

08.06.2021 15.27

Zdravím Vás,
počítám vícezónový bytový dům. Nevytápěný suterén má strop 1,7 m nad terénem. Normálně bych zadal přes nevytápěný prostor, ale pak se nezapočítá energie na osvětlení suterénu. Když zadám jako zónu s teplotou 5C, tak program počítá také s energeticky vztažnou plochou, kterou připočítá k dalším vytápěným zónám. Jak prosím zadat správně osvětlení nevytápěného suterénu?
Díky moc JK

Dobrý den,

osvětlení a případně i nucené větrání nevytápného prostoru lze zadat přes "Zadání přídavných spotřeb". Je to tlačítko na panelu nevytápěných prostorů, vpravo dole.

s pozdravem

Pavel Šála

28.05.2021 10.26

Dobrý den,
jak byste prosím doporučili se postavit k hodnocení RD, kdy původní RD byl celý zdemolován a na jeho místě se postavil dům nový o cca stejné vztažné ploše? (zůstala např. jen základová deska). V projektech v těchto případech bývá často napsáno změna stavby a projekt je podáván na úřad jako změna stavby nebo rekonstrukce. Logicky bych spočítal dům jako novostavbu, ale teoreticky se vztažná plocha 2,5 násobně nezvětšuje podle vyhlášky, protože původní dům byl zhruba stejně velký. Děkuji za odpověď

Doporučoval bych RD vyhodnotit jako novostavbu, protože pak bude posouzení buď správně (pokud se má RD hodnotit jako novostavba), nebo spolehlivě na straně bezpečnosti (pokud se má hodnotit jako změna).

Chcete-li mít jistotu, jak se k podobné neobvyklé situaci postavit, obraťte se prosím pro jistotu na SEI a vyžádejte si jejich oficiální stanovisko.

Zbyněk Svoboda

14.05.2021 08.30

Dobrý den,
měl bych prosím dotaz ohledně zadávání zdrojů tepla. Neustále se ke mně dostávají RD s požadavkem na vytápění elektrickými topnými rohožemi. Projektanti to obcházejí v technické zprávě takto a chtějí po mě výpočet: "Hlavním zdrojem tepla je klimatizační multisplitová jednotka, která se používá pro vytápění a doplňkovým zdrojem tepla jsou elektrické rohože." Můj dotaz zní prosím:
- Jak zadat multisplit do technických zařízení v budově? Při výběru možnosti tepelné čerpadlo, není v nabídce vzduch/vzduch.
- Musí se potom logicky zadat i chlazení v RD?
- Jak procentuálně rozdělit podle čsn 730331 podíl pokrytí potřeby tepla jednotlivými zdroji? V tabulce s % podílem zdrojů není uvedeno tepelné čerpadlo vzduch/vzduch. Nahlíží se na to tedy jako na TČ vzduch/voda?

Na přípravu teplé vody uvádějí hybridní ohřívač vody. Jak potom vypadá zadání v tomto případě prosím? Musím zadat do technických zařízení tepelné čerpadlo vzduch/voda a uvést ho jako zdroj tepla v záložce "příprava teplé vody"? + uvedu samozřejmě objem zásobníku atd.?

Děkuji

Odpověď na první dotaz najdete zde.

Pokud se používá jednotka i ke chlazení, je třeba ji zadat jako zdroj chladu (přičemž současně bude zadána i jako zdroj tepla). Zdroje tepla i chladu se vždy zadávají samostatně, každý zvlášť - i když může reálně jít o jedno zařízení.

Pokrytí dodávky tepla TČ typu vzduch-vzduch v Tab. A.1 v ČSN 730331-1 skutečně není. Souhlasil bych, že nejblíže tomu je typ vzduch-voda, ale jak už jsem uvedl, ani já, ani kolegové v K-CAD s.r.o. nejsme specialisté na TZB a tudíž Vám v tomto směru nemůžeme poskytnout autoritativní radu. Doporučuji kontaktovat autory ČSN 730331-1 a dotázat se přímo jich.

Je-li hybridní ohřívač kombinace TČ s elektrickým hřívačem, pak zadáte pro přípravu TV tyto 2 zdroje tepla s příslušnými podíly na dodávce tepla. Bohužel ale nevím, zda hybridním ohřívačem myslí zmínění projektanti skutečně toto.

Zbyněk Svoboda

13.05.2021 18.58

Dobrý den
Měl bych připomínku programu a to o úpravu volby topné vody a teploty pro ohřev teplé vody u zdroje s TČ. Je tam jen volba po 10°C. Pro topnou vodu 35,45,50 a pro TV 40,50,60°C. Měl jsem teď několik zakázek, kterým tato volba nevyhovovala a protože to ovlivňuje topný faktor s vlivem na NPE je to škoda.

Odpověď na dotaz najdete zde.

Zbyněk Svoboda

06.05.2021 09.57

Dobrý den,
ráda bych se poradila, jak se má korektně zadávat bazén uvnitř budovy. Jedná se mi o plochy, objemy a konstrukce k zemině a exteriéru. Bazénová vana je na terénu, předpokládám, že tuto konstrukci zadám jako podlahu na terénu. Kolem stěny bazénové vany je technická chodba a ta navazuje na zeminu, tedy stěny k zemině. Nejsem si zcela jista, jak tuto konstrukci zadat. Co se týká energeticky vztažné plochy a objemu zóny, uvažuji do energeticky vztažné plochy plochu dna bazénu a do objemu zóny uvažuji výšku od dna bazénu až po strop, tedy i část, kde je voda. Je toto správný postup? Děkuji Vám za odpověď.

Jednoznačné pokyny, jak v podobných případech postupovat, nikde nejsou - záleží tedy na přístupu specialisty.

Pokud vím, tak se konstrukce skutečně zadávají obvykle tak, jako kdyby byl bazén vypuštěný. Máte-li kolem bazénu technickou chodbu/zázemí, pak ji můžete zadat jako nevytápěný prostor (zadají se pak konstrukce mezi chodbou a bazénem a mezi chodbou a zeminou).

S energeticky vztažnou plochou se postupuje tak, jak píšete. Do objemu zóny z vnějších rozměrů se samotný bazén zahrne, ale to objemu vzduchu v zóně bych ho osobně nepočítal.

Do výpočtu je samozřejmě ještě třeba zahrnout dodanou energii na ohřev bazénové vody (viz par. 4 vyhlášky 264/2020 Sb.). Použít k tomu můžete tlačítko "Další spotřeby energie spojené s přípravou TV" na záložce "Spotřeba teplé vody", kterou najdete na kartě "Podzóny" na formuláři pro zadání zón.

Zbyněk Svoboda

21.04.2021 10.26

Dobrý den,
prosím o radu, jak je dle současné legislativy vhodné hodnotit zimní zahradu, která navazuje na objekt a je přímo vytápěná? Její stěny vstupují do výpočtů jako "otvorové prvky" a střecha jako "šikmá výplň otvoru" nebo je nutno hodnotit celek jako lehký obvodový plášť?
Děkuji, Hájková.

Jde-li o vytápěný prostor, který má stěny kompletně prosklené, pak je nelze hodnotit jako "výplň otvoru", protože tato kategorie se týká jen öken a dveří vkládaných do otvorů ve stěnách či střechách. Muselo by se to skutečně hodnotit jako LOP. To samé platí pro kompletně prosklenou střechu.

Zbyněk Svoboda

19.04.2021 10.35

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak v rámci výpočtu ENB přistupovat k tepelným čerpadlům pro ohřev teplé vody, které odebírají teplo z okolního vzduchu (tedy vytápěné zóny), bez venkovní jednotky? Vzhledem k tomu, že prakticky odeberu teplo ze vzduchu, který ohřívám otopným systémem, mi tento zdroj tepla vůbec nedává smysl. Stejně tak se setkávám s VZT jednotkami s ohřevem vzduchu pomocí integrovaného tepelného čerpadla pro teplovzdušné vytápění, taktéž s odběrem tepla z okolního vzduchu. Tyto jednotky jsou montovány jako primární zdroj tepla pro teplovzdušné vytápění, ale zároveň jsou v budovách elektrické "doplňkové" přímotopy, tzn. reálně opět jen odebírám energii, které vyrobí přímotopy. Lze vůbec taková zařízení uvažovat jako tepelná čerpadla?
Moc děkuji za odpověď.

Nejsem (ani nikdo další ve firmě) bohužel specialistou na technická zařízení, takže se k tomuto dotazu zas tak moc autoritativně neumím vyjádřit, ale vnímám to stejně jako Vy.

Pokud TČ odebírá energii pro přípravu TV z vnitřního vzduchu, pak ten vnitřní vzduch musí nejprve ohřát nějaký jiný zdroj tepla. Zdrojem tepla pro přípravu TV zadaným do programu pak nemůže být TČ, protože u něj se automaticky předpokládá, že energii odebírá z venkovního prostředí, ale třeba plynový kotel, který ohřívá vodu v otopné soustavě - a tímto způsobem ohřívá vnitřní vzduch.

Resp. by se ten kotel musel zadat asi jako jeden ze 2 zdrojů tepla na přípravu TV, protože by u "čerpadla" s COP např. 3 zajišťoval dodávku 2/3 energie pro přípravu TV, zatímco "čerpadlo" (zadáno coby elektrokotel) by zajišťovalo 1/3. To by snad z hlediska výpočtu mohlo odpovídat reálnému provozu.

Provozní smysl mi to ale také moc nedává.

Zbyněk Svoboda

17.04.2021 10.26

Dobrý den,

Rád bych se zeptal jak mohu ze slovenského Energetického štítku vyčíst hodnotu Primární energie z neobnovitelných zdrojů, která odpovídá referenční hodnotě „Nearly Zero Emission Building“ pro daný typ budovy.

Předem moc děkuji!

Tomáš Möser

Bohužel Vám nemohu pomoci - energetický certifikát pod aktuální slovenské vyhlášky naneštěstí neznám, do Energie 2020 už nebyly dnes platné slovenské předpisy integrovány.

Rád bych Vám alespoň odpověděl, jak to bylo v certifikátu podle vyhlášky 364/2012 Z.z., ale nejsem si jistý, co byste vlastně potřeboval zjistit. Primární energie pro hodnocenou budovu se tiskla do tabulky na str. 2, kde bylo uvedeno i rozmezí jednotlivých tříd A-G.

Zbyněk Svoboda

< 1 .. 6 7 8 9 10 Stránka 11 12 13 14 15 16 .. 106 >

Stavební fyzika » Aktuality

31.01.2023 11.30 » Energie 2023.3 k dispozici

V sekci ke stažení  na webu kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.3.

23.01.2023 11.52 » Energie 2023.2 k dispozici

V sekci ke stažení na wbu kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.2