Zeptejte se nás (Stavební fyzika)

Vaše dotazy týkající se produktů - Software Svoboda odesílejte, prosíme, prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď na tento dotaz bude zveřejněna formou článku v placené části blogu (případně Vás kontaktujeme přímo e-mailem/telefonem)

Budou-li součástí dotazu i obrázky, či přiložené soubory apod., tak se zaregistrujte jako bloger pomocí odkazu, který najdete v pravé horní části hlavičky stránek.

Položit otázku

 *
 *
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Vaše otázky:

08.09.2022 15.01

ad činitel teplotní redukce ...
Děkuji za informace.
SEI chtěli, abych všechny činitele zadal podle ČSN 730540-3, tedy konkrétně mi napsali: 0,83 pro strop a stěnu do podstřeší a 0,49 pro stěnu byt/garáž, včetně stěny byt/garáž sousedního RD.
U zateplených konstrukcí mám vyzkoušené podrobnými výpočty, že tyto hodnoty jsou "extrémně optimistické". A právě s ohledem na možnou konfrontaci v případech, kdy jde RD na dotaci, jsem se chtěl tomuto vylepšování vyhnout (zároveň jsem ale nechtěl započítávat nevytápěný prostor přesně, protože to dělá problémy stavebníkům při dokládání provedených opatření v rámci NZÚ). Suterénní prostory počítám vždy přesně.
Dohadovat se se SEI asi nemá cenu ... jednodušší je dostat pokutu nebo to přepočítat podle nich ...

Činitele z ČSN 730540-3 jsou bohužel již zastaralé a neodpovídají dnešní situaci s mnohem více zateplenými konstrukcemi na hranici vytápěných prostorů. Jsou tedy většinou nižší, než by měly u dnešních novostaveb být - přesně, jak píšete. Použít se dají bez větších problémů jen u starších budov.

Nejjednodušší je určitě akceptovat to, co SEI požaduje. V daném případě to ale zřejmě povede k příliš optimistickým výsledkům.

Zbyněk Svoboda

08.09.2022 13.14

Dobrý den, prosím o informaci ohledně používání činitelů teplotní redukce.
- Dříve byla v platnosti norma ČSN 730540-3, tab. F.2.
- Pak nastoupila ZÚ a TNI 730331, ve které se prakticky činitele teplotní redukce zrušily.
- Jak je to prosím nyní?
... došla na mně SEI a donutila mně předělat vybrané PENB tak, že z b=1,0 to předělávám podle ČSN 730540-3. Můj argument, že pracuji na stranu bezpečnosti, je samozřejmě nezajímá.
Ještě prosím jeden dotaz - bivalentní zdroj u TČ vzduch/voda pro přípravu teplé vody - opět SEI mi tvrdí, že dle tab. A.1 ČSN 730331-1 musím dávat podíl 6 % ... v Energii to z nápovědy není patrné.
Děkuji, s pozdravem V. Bílek

Bohužel nevím, na jaké konkrétní použití činitele b se ptáte, budu tedy reagovat jen obecně.

Činitel teplotní redukce většinou nezohledňuje teplotní zatížení konstrukce dostatečně přesně, takže by se měl používat spíše výjimečně - když není zbytí. Takovou situací je v podstatě jen hodnocení vytápěných suterénů ve svahu. V ostatních případech (typicky kontakt s nevytápěným prostorem) by se měl výpočet provést podrobněji (tj. měl by se zadat celý nevytápěný prostor).

Pokud jste zadal b=1 a SEI požaduje hodnotu nižší, pak máte pravdu, že Váš výpočet je na straně bezpečnosti a technicky vzato tudíž v pořádku.

Nevím, na jaký dokument se úředník odvolává, ale metodické pokyny pro NZÚ již 2 roky neplatí a TNI 730329/30 není závazný dokument pro PENB.

Pokud byste chtěl jít do sporu s úředníkem, doporučoval bych nejprve zaslat dotaz na pražské ústředí SEI, abyste znal stanovisko hlavních metodiků. Pokud se chcete sporům vyhnout, pak bude asi lepší použít úředníkem prosazovanou hodnotu.

K podílu bivalentního zdroje: Podíl TČ na dodávce tepla činí podle tab. A1 v ČSN 730331-1 od 94 do 96 % podle typu TČ. Stejné hodnoty najdete i v nápovědě v Energii, když ji zavoláte při zadání procentuálního podílu hlavního zdroje (v rozbalovacím menu na okénku nápovědy zcela dole).

Zbyněk Svoboda

28.07.2022 11.55

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda program Simulace umí pracovat s vlivem materiálů s PCM na tepelnou stabilitu místnosti? Popř. zda jsou v katalogu materiálu zařazeny takové materiály (nenašla jsem) nebo budou-li zařazeny.
Děkuji.

Zatím to bohužel není možné. Zahrnout vliv fázové změny do výpočtu by vyžadovalo úpravu jak zadávání (další materiálové vlastnosti), tak samotného výpočtu, což je v současné době naneštěstí mimo naše časové možnosti.

S úpravou programu Simulace (a také připravované Energie 2023 pracující s hodinovým krokem) v tomto směru výhledově počítáme, ale nebude to bohužel asi úplně brzy.

Zbyněk Svoboda

29.06.2022 12.45

Dobrý den,
chtěl bych se, prosím, zeptat, proč se načetly dveře mezi vytápěným a nevytápěným prostorem do „konstrukcí k nevytápěným prostorům“ opatření pro dotaci NZÚ? Dle sdělení fondu patří tyto dveře do „výplní otvorů“. Je to sice možné ještě upravit v systému ENEX, ale to je složitější a může se to přehlédnout.
A je někde nějaký souhrnný seznam ploch zateplovaných a měněných konstrukcí, na které se bude žádat dotace a podle kterých se počítá výše dotace?


Děkuji.
S pozdravem
Miroslav Sáblík

Máte-li na mysli hlášenku do ENEXu, tak pak je označení dveří do nevytápěného prostoru coby konstrukce k nevytápěnému prostoru v souladu s vyhláškou 264/2020 Sb. a se vzorem pro PENB. Dveře do nevytápěného prostoru se tímto způsobem označují v PENB a tudíž se tak označují i v hlášence, aby byly tyto dokumenty kompatibilní.

Spojíme se se SFŽP a zjistíme, proč by chtěli mít tuto konstrukci označovanou jako výplň otvoru, což je označení, které se v PENB používá pro okna a dveře do exteriéru, nikoli pro dveře např. do garáže. Kolega Šála se s Vámi spojí a domluví další postup.

Přehled ploch konstrukcí s dotací zatím program netiskne. Výhledově to můžeme doplnit, ale nejprve je nutné dokončit práce na povinném a časově extrémně náročném přepracování výpočtu na hodinový krok, které musí být hotové do konce tohoto roku. Děkuji za pochopení.

Zbyněk Svoboda

13.06.2022 11.49

Konstrukce s podlahovým topení - zadání do Energie

Děkuji moc za info k podlaze na zemině s pdl topením. Jen si dovoluji poznámku, že z pohledu kontroly SEI asi bude nutné vrstvy podlahy nad izolantem nezadávat aby se propsaly ve vyhodnocení k-cí v PENB pdf dokumentu a pak i do ENEXu.

V tomto ohledu bych doporučoval obrátit se raději s dotazem přímo na SEI.

Ve své předchozí odpovědi jsem měl na mysli čistě požadavky ČSN 730540-2 a výpočet energetické náročnosti budovy. Jaký přístup k danému problému může mít SEI, bohužel nevím.

U dobře navržené podlahy s vytápěním by ale neměl být problém horní vrstvy zanedbat - vliv na součinitel prostupu tepla budou mít jen malý.

Zbyněk Svoboda

10.06.2022 10.32

Konstrukce s podlahovým topení - zadání do Energie .... prosím o info zda opravdu při zadání podlahy na zemině v Energii s p. topení je nutné dle ČSN 73 0540-2, Tabulka 3 - v případě podlahového a stěnového vytápění započítávat pouze vrstvy od roviny, ve které je umístěno vytápění, směrem do exteriéru. Toto platí jen pro prokázání splnění ČSN 730540-2 tab 3 nebo i pro plošné zadání konstrukcí? Diky moc za info.

Pokud hodnotíte splnění požadavku ČSN 730540-2 na součinitel prostupu tepla, pak je třeba zohlednit v souladu s touto normou jen ty vrstvy, které oddělují otopnou vrstvu od zeminy.

Pokud jde o zadání pro výpočet energetické náročnosti a PENB, pak se podlaha s vytápěním zadává do programu Energie zcela standardně (tj. celá skladba), přičemž se k ní ale doplní - na formuláři pro zadání konstrukcí ve styku se zeminou - parametry popisující vytápění (měrný výkon, tepelný odpor mezi otopnou vrstvou a interiérem).

Zbyněk Svoboda

28.05.2022 23.07

Dobrý večer, umožňuje Energie korektní zadání neprůhledné části otvorové výplně? Jeví se mi, že to nelze zadat tak, aby program počítal s tepelnými zisky neprůhledných částí otvorových výplní.

Odpověď na dotaz najdete zde.

Zbyněk Svoboda

25.05.2022 00.39

Dobrý den, zajímalo by mě, jak modelovat nevytápěnou garáž u administrativní budovy, která je větrána/přitápěna odpadním vzduchem z kanceláří? Děkuji

Nevytápěná garáž se i v tomto případě zadává jako nevytápěný prostor. Odpadní vzduch sice zvýší teplotu v garážích, což zas sníží ztrátu prostupem přes strop nad garážemi, ale to se běžně zanedbává (je to na straně bezpečnosti).

Kdybyste chtěla teplo obsažené v odpadním vzduchu nějak zohlednit, musela byste si ho spočítat a zadat jako "trvalý vnitřní tepelný zisk v nevytápěném prostoru" na formuláři pro zadání nevytápěných prostorů.

Zadat tam lze sice i "objemový tok vzduchu ze zóny do nevytápěného prostoru", ale to by v tomto případě nebylo vhodné, protože tím se myslí nikoli odpadní vzduch z VZT, ale vzduch přímo ze zóny. Takové zadání by pak nemělo moc pozitivní efekty, protože by  neadekvátně zvýšilo ztrátu větráním zóny.

Zbyněk Svoboda

23.05.2022 12.49

Dobrý den,
prosím o zodpovězení dotazu ohledně přídavné spotřeby elektrické energie parkovacího domu a plnění z hlediska energetické náročnosti budovy. Daný parkovací dům má dva podzemní garáže (přídavné spotřeby nucené větrání, osvětlení) + první a částečně druhé patro s restaurací, obchody + zbývajících šest pater parkovaní (přídavné spotřeby osvětlení). Zony garáží nejsou modelovány a přídavné spotřeby pouze zadány do PENB přes ZADÁNÍ PŘÍDAVNÝCH SPOTŘEB. Je vyžádána dokumentace osvětlení - tedy víme instalovaný i soudobý příkon, roční dobu provozu za dne a noci a osvětlenost prostor (lx). Problém nastává u daného osvětlení. Neplníme s ní jak dodanou, tak primární energii a to za předpokladu, že dodržíme daný příkon dle projektu. Neplnění je opravdu markantní. Na SEI nám bylo řečeno, že je nutné vždy přídavné spotřeby do PENB uvažovat. Dále uvažovat instalovaný a nikoli soudobý příkon do výpočtu (ten je cca o třetinu větší).
Setkali jste se již s danou problematikou? Je možné nějak daný problém z hlediska výpočtu vyřešit?

Osvětlení (dodaná energie)- 213 kWh/m2.rok (F)
Celková energie dodaná vychází 308 kWh/m2.rok (Referenční 224 kWh/m2.rok)
Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie 695 kWh/m2.rok (referenční 279kWh/m2.rok)

Případně mohu poskytnout další podklady/výpočet.
Děkuji

Ano, je to tak, jak uvádí SEI: se spotřebou energie v nevytápěných prostorech je nutné počítat, pro výpočet dodané energie na osvětlení se vychází z instalovaného příkonu.

Zlepšit výsledky nebude asi snadné, protože u referenční budovy vychází v daném případě skoro jistě podstatně nižší příkon, než je ten vyprojektovaný. Snížit (tj. zlepšit) oproti referenčním hodnotám by šel reálně jen činitel systému řízení (zlepšení o cca 10%), protože činitel závislosti na denním světle bude v daném případě těžko jiný než 1. Ostatní parametry se uvažují shodně pro hodnocenou i referenční budovu.

Obávám se tedy, že by bylo nutné snížit příkon, aby se budova dostala na vyhovující úroveň.

Zbyněk Svoboda

20.05.2022 13.42

ZADÁNÍ SPLITOVÝCH JEDNOTEK S FUNKCÍ CHLAZENÍ A TOPENÍ
Zpracovávám PENB na novostavbu RD, kde projekt navrhuje použití splitových jednotek, které už prakticky všechny umějí dnes chladit i topit. Investor je zamýšlí používat v létě na chlazení a v chladných podzimních či jarních dnech na lehké přitápění. Jinak hlavním zdrojem vytápění bude tepelné čerpadlo vzduch/voda s podlahovým vytápěním.
Prosím o radu, jak správně tyto splitové jednotky zadat do programu ENERGIE.
Měly by být zadány jednou jako zdroj chladu, ale typový profil pro prostory bytu u novostavby RD mi vůbec nedovolí zadat chlazení. Lze toto nějak korektně "obejít"?
Podruhé by tyto splitové jednotky měly být zadány jako zdroj tepla s tím, že budou pokrývat cca 10 % potřeby tepla na vytápění.
Pokud bude přece jen připuštěno zadání chlazení, pak budu muset totéž zařízení zadat dvakrát - tedy jednou jako zdroj chladu a podruhé jako zdroj tepla, že ano? Nebo bude nakonec stačit je zadat jako zdroj tepla? Děkuji!

Ano, jednotku je třeba zadat samostatně jako zdroj chladu a samostatně jako zdroj tepla (1 zařízení bude tedy zadáno 2x: pokaždé jako jiný typ s jinými parametry) a přiřadit ji pak do zóny s příslušným podílem na dodávce energie na vytápění (zdroj tepla) a chlazení (zdroj chladu).

Podrobné informace, jak nastavit chlazení v RD a BD, najdete zde.

Zbyněk Svoboda

< 1 Stránka 2 3 4 5 6 7 .. 104 >

Stavební fyzika » Aktuality

15.11.2022 13.24 » Seminář Energie 2023

Dne 23.11. 2022 se uskuteční online webinář zaměřený na novinky v nové energii 2023. Přihásit se můžete ZDE.

09.11.2022 15.37 » Energie 2023 k dispozici

Nová Energie 2023 byla uvedena a lze ji objednat na www.kcad.cz