Zeptejte se nás (Stavební fyzika)

Vaše dotazy týkající se produktů - Software Svoboda odesílejte, prosíme, prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď na tento dotaz bude zveřejněna formou článku v placené části blogu (případně Vás kontaktujeme přímo e-mailem/telefonem)

Budou-li součástí dotazu i obrázky, či přiložené soubory apod., tak se zaregistrujte jako bloger pomocí odkazu, který najdete v pravé horní části hlavičky stránek.

Položit otázku

 *
 *
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Vaše otázky:

16.04.2024 13.36

Dobrý den. Poraďte prosím, jak v Energii 2023 zadat ochlazení přiváděného vzduchu ve VZT na nižší teplotu, když zóna (a tedy profil užívání) jako taková ale (návrhové teploty pro) chlazení navržené nemá.

Předchlazování (či dochlazování apod. - označuje se to různě) větracího vzduchu zatím bohužel vyhodnotit přesně nejde. Připraveno je to pro verzi 2024, kterou jsme už plánovali uvést, ale protože se opozdila novela vyhlášky 264/2020 Sb., tak jsme byli nuceni to posunout.

Viz také odpověď na stejný dotaz z 2.1.2024, ze které cituji: "V Energii 2023 je dochlazování větracího vzduchu možné zohlednit jen orientačně. Zóna se zadá jako chlazená, přičemž pro zdroj chladu v jednotce se zadá jeho chladící výkon (současně se samozřejmě musí také zadat všechny jmenovité výkony zdrojů tepla). Před provedením výpočtu je pak třeba zvolit, že se mají při výpočtu zohledňovat jmenovité výkony technických zařízení. Program pak uvažuje příslušnou zónu jako chlazenou, takže pro ni stanoví potřebu energie na chlazení. Při výpočtu dodané energie na chlazení se nicméně uvažuje jen takový výkon (a s tím související spotřeba), jaké odpovídají danému zdroji chladu."

Zbyněk Svoboda

15.04.2024 09.57

Dobrý den, narazil jsem na drobný problém, když hodnotím budovu dle ust. § 6 odst. 2 písm. c a d, pak pokud jedna VZT jednotka větrá více zón, pak se zbytečně hodnotí pro každou zónu, jako kdyby každá zóna měla vlastní VZT jednotku.

Můžete nám prosím poslat konkrétní data? Do PENB by se totiž jak do tab. G, tak do tab. I mělo každé technické zařízení (tj. zařízení s určitým jménem) zapisovat jen jednou, což jsem pro jistotu právě vyzkoušel. Pokud se Vám tedy do PENB zapisuje stejnojmenné zařízení vícekrát, potřeboval bych zjistit, čím to v daném případě je.

Jestliže nejde o tabulky v PENB, prosím o upřesnění, kde se ta jednotka objevuje/hodnotí vícekrát, děkuji.

Zbyněk Svoboda

11.04.2024 11.43

Dobrý den, chtěla jsem se prosím zeptat něco ohledně stínění oken okolní zástavbou, pevnými překážkami apod. V případě kdy mám okno stíněné okolní zástavbou i markýzou zadávám paušální hodnotu 0,75 do obou políček nebo jen jednou do jednoho z nich. Děkuji


Smluvní korekční činitel stínění Fsh=0,75, který lze použít místo přesného zadání stínících překážek, vyjadřuje zjednodušeně vliv všech stínících překážek (viz C.5 v příloze 5 vyhlášky 264/2020 Sb.). Zadává se tedy vždy jen jednou, přičemž je celkem jedno, do jakého políčka je zadán. Zbylé činitele stínění mají přitom vždy hodnotu Fsh=1.

Zbyněk Svoboda

09.04.2024 11.10

Dobrý den, jak lze nejlépe zadat dohřev odvlhčeného vzduchu, na který se používá např. teplo ze zemního plynu či TČ? Jak je to s úpravou vzduchu ve VZT jednotce, kde zároveň dochází k odvlhčení a chlazení přívodního vzduchu? Např. z 30 st.C a RH 72% na 18 st.C a RH 30%. Energie 2023 uvažuje odvlhčování a chlazení odděleně, ale v některých případech mohou probírat zároveň, tedy část energie potřebná na odvlhčení slouží ke chlazení. Je to dost komplikované, a manuál Energie k tomu nenabízí nápovědu.

Výpočet dodané energie na úpravu vlhkosti vzduchu plánuji v dalších letech více propracovat a zpřesnit. Dosavadní postup vycházející z údajů dostupných v ČSN 730331-1 neumožňuje zohlednit mnoho různých situací a bude ho třeba upravit. Je to ale skutečně komplikovaná problematika, ve které nejsem sám specialistou, takže to bude vyžadovat pomoc externistů. Uvidíme, jak rychle to půjde. Poptávka po tom po pravdě není příliš vysoká, takže zatím dostávají přednost více poptávané úpravy (aktuálně různé typy volného chlazení).

Pro dohřev odvlhčeného vzduchu se jinak zatím předpokládá stejný energonositel jako u zařízení pro úpravu RH. Není-li to elektřina, je třeba určit/odhadnout příslušný faktor primární energie a zadat ho do výpočtu. Dohřev odvlhčeného vzduchu se přitom uvažuje jen tehdy, když je potřebný.

Samotný výpočet potřeby energie na odvlhčování probíhá v souladu s EN ISO 52016-1 po výpočtu potřeby energie na chlazení. Nejprve se tedy počítá energie na ochlazení vzduchu... a následně se počítá, jak moc by se musel případně tento ochlazený vzduch ještě dále ochladit, aby se kondenzačním způsobem odvlhčil.

Zbyněk Svoboda

11.03.2024 07.24

Dobrý den, prosím vás stalo se mi, že při provádění výpočtu v Energii se mi do výsledků vůbec nezapočítává příprava teplé vody.
Přitom je tam zadaná i odškrtnuto zahrnout do výpočtu a před nedávnem, mi výsledek vyjel zcela normálně. Může být chyba v klíči? Děkuji

Výsledky výpočtu souvisí vždy jen se zadáním. Doporučuji zkontrolovat, zda máte v příslušné zóně zadánu nenulovou spotřebu teplé vody v m3/rok. Pokud na nic nepřijdete, pošlete nám prosím kompletní úlohu ke kontrole.

Zbyněk Svoboda

06.03.2024 10.38

Jak lze v Energii 2023 zadat více samostatných ploch FVE s různou orientací?

Na okně pro zadání FV panelů je třeba vyplnit více formulářů. Postupuje se zcela stejně jako např. při zadání stěn a střech v obálce zóny. Na prvním formuláři vyplníte první instalaci, na druhém formuláři další atd. Přidávat formuláře můžete různým způsobem, např. s pomocí tlačítka se zeleným symbolem + na okně vpravo nahoře.

Zbyněk Svoboda

01.03.2024 13.34

Děkuji za diskuzi k níže uvedenému. Byl bych rád, kdyby v nějaké příští verzi bylo možné u účinností, ale i u jiných parametrů zadat alespoň měsíční hodnoty.

O možnosti zadání měsíčních účinností jsem zatím neuvažoval vzhledem k tomu, že takové údaje buď nejsou běžně k dispozici (např. u TČ se uvádí závislost COP na venkovní teplotě, nikoli po měsících), nebo nejsou podstatné (účinnost plynového kotle).

Uvidíme, jak na tom budu s časem. Požadavků na nové funkce je mnoho, takže prioritu nezbývá než dát těm, u kterých lze očekávat nejčastější používání. Děkuji za pochopení.

Zbyněk Svoboda

01.03.2024 09.15

Dobrý den,
mohli byste ověřit, zda program Energie 2023 počítá korektně s parametry emisivity vnějšího povrchu zasklení u výplní otvorů? Zkoušel jsem měnit tento parametr, ale v celkové bilanci ENB nevidím žádný efekt.

Děkujeme za upozornění. Skutečně se změna emisivity nijak viditelně na výsledcích neprojevuje. Prověřím to - možná nebyl tento efekt do hodinového modelu plně implementován (na rozdíl od měsíčního modelu, do kterého byl původně zaveden). Pokud by tomu tak bylo, bude chybějící vliv snížené emisivity do výpočtu v další verzi programu doplněn.

Zbyněk Svoboda

28.02.2024 11.13

Dobrý den,
prosím vás mám dotaz ohledně programu simulace a zadávání vnitřních konstrukcí. Jak zadat tepelný odpor při přestupu tepla Rsi a Rse, když jsou teploty na obou stranách konstrukcí stejné? Třeba u vnitřních stěn zadat Rsi a Rse stejné tedy 0,13? Děkuji

Ano, u vnitřních stěn se stejnými teplotami z obou stran se zadávají odpory při přestupu tepla Rsi=Rse=0,13 m2K/W. U vnitřních stropů, které mají z obou stran stejné prostředí, pak obvykle shora Rs=0,17 m2K/W a zdola 0,10 m2K/W (nelze určit, zda je tepelný tok orientován nahoru či dolů).

Zbyněk Svoboda

27.02.2024 12.23

Účinnost technických systémů závisí na mnoha parametrech, které se obecně těžko postihují jednoduchými závislostmi. Energie 2023 umožňuje zadat závislost COP TČ na t_e. Jenže tato závislost může být dosti zjednodušující, a v některých případech je vhodnější určit COP jinak. Z tohoto se domnívám, že lze těžko najít jednoduché závislosti, které budou dostatečně obecně použitelné. Proto zadání účinnosti technických systémů po hodinách se mi jeví jako obecné, použitelné v každé situaci. Je pravda, že zadání 8760 hodnot může být velmi zdlouhavé. Možná, že by stačilo, kdyby Energie 2023 uměla zadat měsíční účinnosti či vyjádřit závislost obecnou funkcí, která závisí na známých parametrech.

Děkuji za upřesnění. Možnost zadat 8760 účinností zdroje tepla/chladu je zajímavý nápad, ale taková funkce by byla používána jistě jen naprosto výjimečně - taková data nejsou vůbec běžně k dispozici. Její přidání do programu by přitom bylo velmi náročné. Pokud ale po tom bude větší poptávka, mohu to zvážit.

K tepelným čerpadlům ještě doplňuji, že pokud uživatel zadá výkonovou křivku, kterou může celkem běžně od výrobců TČ získat (pravda, někdy s potížemi), tak tím zadává vlastně obecnou funkci, protože program na jejím základě pro každou hodinu určí aktuální COP a výkon čerpadla.

Zbyněk Svoboda

< 1 Stránka 2 3 4 5 6 7 .. 118 >

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10