Zeptejte se nás (Stavební fyzika)

Vaše dotazy týkající se produktů - Software Svoboda odesílejte, prosíme, prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď na tento dotaz bude zveřejněna formou článku v placené části blogu (případně Vás kontaktujeme přímo e-mailem/telefonem)

Budou-li součástí dotazu i obrázky, či přiložené soubory apod., tak se zaregistrujte jako bloger pomocí odkazu, který najdete v pravé horní části hlavičky stránek.

Položit otázku

 *
 *
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Vaše otázky:

11.03.2022 22.52

Dobrý den. Energie 2021 - záložka Spotřeba teplé vody v podzóně. Když použiji profil z katalogu "kancelářské prostory", můžu nastavit hodnotu Počet dnů v týdnu. Když si tentýž profil importuji do vlastních v úloze, aniž bych změnil cokoliv co se týká teplé vody, tak při použití vlastního profilu je pak možnost nastavit počet dnů v týdnu neaktivní. Proč?

Omlouvám se za opožděnou reakci, nefungoval nám bohužel systém zasílání informací o založení dotazu.

---------

Při použití vlastního profilu v podzóně nelze dodatečně měnit počet dnů s užíváním TV (a mnoho jiných podobných údajů), protože by to měnilo právě ten vlastní zadaný profil (a mohlo vytvořit různé špatně definované situace). Vše může (a musí) být součástí definice vlastního profilu, u kterého lze nastavit všechny údaje až do úrovně 8760 hodin v roce. Není pak třeba definovat z hlediska provozu cokoli nesystémově dodatečně.

To je rozdíl oproti normovým profilům, které jsou poměrně "hrubé" a tudíž je třeba k nim doplnit ještě různé další volby, aby byly reálně použitelné.

Chcete-li zohlednit, že se u vlastního profilu např. v sobotu neodebírá teplá voda, pak prosím zadejte předpokládané odběry vody pro jednotlivé dny v týdnu, přičemž v sobotu bude odběr nulový.

Zbyněk Svoboda

02.03.2022 21.54

Dobrý den,
mam dotaz týkající se zadání větracích jednotek. Počítám PENB pro bytový dům. Část bytového domu bude také klimatizována. Bytový dům jsem rozdělila na dvě podzóny - klimatizovaná a neklimatizovaná část. Nevím si však rady se zadáním rekuperačních jednotek. Jednotlivé byty (místnosti) jsou řešeny malými rekuperačními jednotkami. V bytovém domě je celkem 31 ks rekuperačních jednotek a z toho se jedná o 2 různé typy zařízení s různou účinností.
Na kartě technického zařízení zadám 1ks větrací jednotky a jmenovitý měrný příkon ventilátorů sečtu pro všech 31 ks jednotek?
Dále mam dotaz na korekční činitel stínění. Pokud chci dle vyhlášky 264/2020 využít zjednodušeně pro všechny výplně otvorů korekční činitel stínění 0,75. Zadám tuto hodnotu pro všechny činitele stínění na kartě výplně otvorů tzn. stínění jinými budovami, stínění přečnívajícími vodorovnými částmi a stínění svislými částmi?
Děkuji za odpověď

Omlouvám se za opožděnou reakci, nefungoval nám bohužel systém zasílání informací o založení dotazu.

---------

Spojit do jedné zóny lze jen nuceně a přirozeně větrané podzóny. Pokud by byla část budovy např. chlazená či by se v ní upravovala vlhkost vzduchu, zatímco v druhé části nikoli, bylo by nutné rozdělit budovu na 2 zóny. Předpokládám ale, že jde o první situaci.

Pokud máte zónu či její část nuceně větranou 2 různými typy VZT jednotek, pak je třeba zadat mezi TZB v budově obě jednotky a obě je přiřadit do příslušné zóny. Současně je nutné zadat i procentuální podíl obou jednotek na dodávce a odtahu vzduchu. Tento podíl lze stanovit na základě objemů zóny větraných oběma jednotkami (podíl dílčího objemu k celkovému objemu zóny).

Měrné příkony ventilátorů jednotek se nesčítají. Spojením bytů do jedné zóny se vytvoří prostor s vysokým průměrným i jmenovitým průtokem větracího vzduchu (31 x průtok v bytě), díky čemuž automaticky vyjde správný celkový průměrný příkon všech jednotek ve W. Pokud by se kromě sečtení všech průtoků z 31 bytů sečetly i měrné příkony 31 jednotek, byl by výsledný příkon 31x vyšší.

Pro VZT jednotku tedy zadáte zcela normální standardní měrný příkon platný pro 1 jednotku.

---------

Přípustný orientační činitel stínění podle přílohy 5 vyhlášky 264/2020 Sb. ve výši 0,75 je nutné zadat jen 1x (tak, jak to dělá automaticky program, pokud uživatel nezvolí jinak).

Je přitom jedno, jestli bude bude takto zadán činitel stínění okolím, markýzou či boční stěnou, protože se při výpočtu všechny činitele vzájemně násobí (pokud by se tedy hodnota 0,75 zadala do všech činitelů stínění, byla by výsledná hodnota 0,75*0,75*0,75 = 0,422).

Zbyněk Svoboda

19.02.2022 18.17

Dobrý den, řeším budovu, kde kl. třídy celkové dodané energie a primární energie z neob. zdrojů jsou "A", tedy dle zákona nemusí PENB obsahovat doporučená opatření, ale i tak musí obsahovat posouzení tzv. alternativních systémů dodávek energií. Pokud při generování PENBu dám jako variantu posuzovanou budovu bez úprav, pak i tak se mi v tabulce "NÁVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ" objeví, že soubor opatření navržen byl, byť s nulovou úsporou, což je logické, což však pro čtenáře PENBu může být trochu matoucí.

Omlouvám se za opožděnou reakci, nefungoval nám bohužel systém zasílání informací o založení dotazu.

---------

Ano, máte pravdu, to je situace, kterou by asi bylo dobré nějak "doladit". Např. aby šlo zadat, že se doporučená opatření nenavrhují, takže by se pak do PENB vytisklo do příslušné tabulky např. "bez návrhu" či něco podobného.

Až bude hotový hodinový výpočetní model, zkusím se na to podívat. Děkuji za upozornění.

Zbyněk Svoboda

18.02.2022 08.15

Dobrý den,
v Energii 2021 jsem si na domácím PC vytvořil v katalozích vlastní konstrukce a materiály. Snažil jsem se soubory s konstrukcemi(*.mdb) zkopírovat do jiného PC, ale nově vytvořené konstrukce se na tomto PC v katalogu nezobrazují.
Lze nějakým způsobem kopírovat vytvořené knihovny mezi dvěma a více počítačí?

Děkuji

Omlouvám se za opožděnou reakci, nefungoval nám bohužel systém zasílání informací o založení dotazu.

---------

Ano, je to možné. Stačí si nahrát soubor katal32.MDB (uživatelský katalog materiálů) či kce32.MDB (uživatelský katalog konstrukcí) z původního počítače na flash paměť a nakopírovat ji z ní do složky s programem Energie na novém počítači. Po novém spuštění programu by mělo vše fungovat.

Pokud jste tak postupoval, a přesto nejsou v katalogu Vámi zadané materiály/konstrukce, pak si prosím zkontrolujte cestu ke katalogům. Najdete ji na okně "Nastavení katalogů" v rámečku "Adresář s katalogy". Zmíněné okno můžete vyvolat příkazem hlavního menu "Katalogy - Nastavení katalogů".

Pokud cesta k uživatelským katalogům neodpovídá složce s programem, tak ji buď prosím upravte, nebo nakopírujte své katalogy z flash paměti do té složky, která je uvedena na okně "Nastavení katalogů".

Zbyněk Svoboda

16.02.2022 09.29

Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně SW Energie. Jedná se mi konkrétně o "protokol o výpočtu" kde jsou ke konci uváděny dodané energie na VYT, TV, OSV, atd. Zajímalo by mě, pokud je v budově uvažován i FV systém, sloužící k pokrytí přípravy TV, VYT atd., tak zda výsledné dodané energie na VYT, TV, OSV, jsou již poníženy o dodávku FV systémem. Popisuji to trochu krkolomě, ale snad mě chápete.

Omlouvám se za opožděnou reakci, nefungoval nám bohužel systém zasílání informací o založení dotazu.

---------

Do celkové dodané energie i do dílčích dodaných energií se v souladu s vyhláškou 264/2020 Sb. zahrnuje veškerá energie, která přichází dovnitř do budovy přes její systémovou hranici. Je to tedy nejen energie obsažená např. v plynu či uhlí, ale i energie z okolního prostředí, ze Slunce atd.

Dodané energie se tedy nikdy nesnižují o energie získané z okolního prostředí. To se provádělo před rokem 2013, ale od vydání vyhlášky 78/2013 Sb. už tomu tak není.

Máte-li tedy v budově FV systém, který pokrývá např. část energie na přípravu TV, tak se energie z FV systému zahrnuje (je součástí) dodané energie na přípravu TV. Pozitivní vliv toho, že jde o solární energii, se projeví v neobnovitelné primární energii.

Zbyněk Svoboda

13.02.2022 23.08

ENERGIE: Při zadávání výplně otvoru s detailním zadáním, se zadává také "Výchozí průměrná pohledová šířka rámu ...". Tato šířka se pak používá k výpočtům ploch prosklení i při zadání svislých a vodorovných profilů u vícekřídlových oken. Ty svislé části oken ale mívají větší šířku (většinou ~170mm oproti 125mm šířky rámu). Nebylo by možné přidat i zadání šířky svislých profilů? U těch vodorovných poutců je většinou použití stejné šířky jako u obvodového rámu vyhovující.

Omlouvám se za opožděnou reakci, nefungoval nám bohužel systém zasílání informací o založení dotazu.

---------

Děkuji za námět. V dohledné době se bohužel musím věnovat přepracování Energie na hodinový krok výpočtu, ale snad se najde čas na podobnou úpravu někdy v budoucnosti.

Pokud Vám pro určitý typ okna nevyhovuje dosavadní způsob zadávání plochy rámu, můžete zadat místo pohledové plochy přímo procentuální podíl plochy rámu z celkové plochy okna. Tím zohledníte zcela přesně jakoukoli situaci.

Pro tento způsob zadání zaškrtněte prosím přepínač "je znám procentuální podíl plochy rámu z celkové plochy" a zadejte příslušnou procentuální hodnotu.

Zbyněk Svoboda

12.02.2022 01.43

TEPLO:
1/ Zateplovací systém ETICS má mezi zdivem a EPS/MW ~1cm vrstvu s lepidlem (cca 49% plochy) a vzduchem (cca 51% plochy). Počítat při výpočtech (TEPLO/ENERGIE)i s touto vrstvou? Dělám to (R=0,043), ale "netrápím" se tím zbytečně?

2/ Systémová deska podlahového topení s EPS výstupky má plošně cca 24% EPS a 76% anhydritu/betonu. Počítat tuto 22mm vrstvu jako nehomogenní nebo se tím vůbec nezabývat, protože u podlahy s podlahovým topením by se neměly vrstvy od trubek do interiéru do hodnocení konstrukce vůbec zahrnovat?

Omlouvám se za opožděnou reakci, nefungoval nám bohužel systém zasílání informací o založení dotazu.

---------

ad 1) Pro výpočty součinitele prostupu tepla je lepící vrstva zcela zanedbatelná, takže pro výpočty v Energii ji lze klidně vypustit (výpočet bude na straně bezpečnosti).

Pro výpočty šíření vodní páry může mít lepící vrstva někdy určitý vliv, takže pokud hodnotíte kondenzaci vodní páry v programu Teplo, tak bych ji doporučoval zadat.

Pokud nevíte přesný materiál, doporučuji používat maltu z ČSN 730540-3, kterou najdete v katalogu materiálů pod označením "Lepící malta ETICS - terče na 40% plochy" či "Lepící malta ETICS - plnoplošná".

ad 2) Doporučoval bych uvažovat jen vrstvy zcela pod úrovní trubek.

Zbyněk Svoboda

12.02.2022 01.24

TEPLO: Řeším vždy postupně jednotlivé konstrukce. Jak provést výpočet je té jedné aktuální konstrukce? Mám v úloze pouhých 20 konstrukcí a protokol výpočtu celé úlohy má 85 stran (40MB). To je značně nepřehledné, v tak velkém souboru se špatně listuje a hledá.

Omlouvám se za opožděnou reakci, nefungoval nám bohužel systém zasílání informací o založení dotazu.

---------

Nechcete-li počítat některé zadané konstrukce, můžete je z výpočtu vyloučit (aniž by došlo k vymazání zadaných dat) odškrtnutím přepínače "konstrukci zahrnout do výpočtu", který najdete nad schématem skladby na formuláři pro zadání vstupních hodnot.

Možnost opačného výběru (co ze seznamu se má vypočítat) bych mohl v budoucnosti do programu přidat, děkuji za dobrý tip.

Přehled hlavních výsledků výpočtu (R, U, kondenzace) pro všechny konstrukce ve formě krátké tabulky můžete jinak vložit hned na začátek protokolu, pokud zaškrtnete před výpočtem přepínač "přidat na začátek protokolu tabulku s přehledem výsledků pro všechny hodnocené konstrukce". Není pak nutné kvůli těmto hodnotám listovat detailním protokolem.

Zbyněk Svoboda

11.02.2022 13.42

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda program Energie 2021 dokáže hodnotit (kromě energetické náročnosti dle vyhl. 264/2020) také jestli budova splňuje požadavky pro pasivní dům? Děkuji za odpověď.

Omlouvám se za opožděnou reakci, nefungoval nám bohužel systém zasílání informací o založení dotazu.

---------

Nejsem si jistý, jaké požadavky máte na mysli, protože existuje více různých dokumentů, kde se různé požadavky na pasivní domy uvádí, ale program počítá všechny běžné parametry (měrnou potřebu tepla na vytápění, všechny dodané energie, neobnovitelnou primární energii atd.), takže je vždy možné vyhodnotit, zda jsou požadavky na hodnocenou budovu splněny - ať už by byly formulovány kdekoli.

Automatické vyhodnocování výsledků provádí program nicméně jen z hlediska vyhlášky 264/2020 Sb. a ČSN 730540-2.

Zbyněk Svoboda

10.02.2022 13.01

ENERGIE: Mám podlahu 2.NP konzolovitě vysazenou nad půdorys 1.NP, tzn. že tam mám "strop s podlahou nad venkovním prostorem". Při zadávání obálky zóny u této konstrukce nezadávám žádnou orientaci ke světovým stranám, ale programu se to nelíbí s tím, že dle EN ISO 52016-1 se musí počítat solární zisky neprůsvitnými konstrukcemi. A upozorňuje mě, že pro tuto konstrukci budou solární zisky počítány jako průměr. To ale podle mne není správně, slunce na tuto konstrukci nikdy nezasvítí. Jak tedy postupovat?

Omlouvám se za opožděnou reakci, nefungoval nám bohužel systém zasílání informací o založení dotazu.

---------

Pokud zadáte "neznámou" orientaci, program bude solární zisky přes příslušnou konstrukci počítat. Upozorňuje jen na to, že se v takovém případě stanoví množství sluneční energie jako průměrná hodnota pro všechny orientace.

Pokud víte, že pro danou konstrukci nepřicházejí solární zisky v úvahu (nebo s nimi nechcete počítat), zadejte prosím korektní orientaci (zde horizont) a nulovou pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu konstrukce.

Zbyněk Svoboda

< 1 2 3 Stránka 4 5 6 7 8 9 .. 104 >

Stavební fyzika » Aktuality

15.11.2022 13.24 » Seminář Energie 2023

Dne 23.11. 2022 se uskuteční online webinář zaměřený na novinky v nové energii 2023. Přihásit se můžete ZDE.

09.11.2022 15.37 » Energie 2023 k dispozici

Nová Energie 2023 byla uvedena a lze ji objednat na www.kcad.cz