Zeptejte se nás (Stavební fyzika)

Vaše dotazy týkající se produktů - Software Svoboda odesílejte, prosíme, prostřednictvím tohoto formuláře. Odpověď na tento dotaz bude zveřejněna formou článku v placené části blogu (případně Vás kontaktujeme přímo e-mailem/telefonem)

Budou-li součástí dotazu i obrázky, či přiložené soubory apod., tak se zaregistrujte jako bloger pomocí odkazu, který najdete v pravé horní části hlavičky stránek.

Položit otázku

 *
 *
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Vaše otázky:

31.01.2022 10.54

Dobrý den,
mám problám s teplotou místnosti. Okno na JIH vykazuje solární zisky i po 12:00 hod a teolta v misnosti je příliš velika? Prosím o radu. S pozdravem A.Kutálek

Omlouvám se za opožděnou reakci, nefungoval nám bohužel systém zasílání informací o založení dotazu.

---------

Zřejmě se ptáte na program Simulace (?).

Tepelnou zátěž od slunečního záření ovlivňuje přímá i difúzní složka záření. Do interiéru tak může procházet sluneční energie i v případě, když není okno přímo ozářeno, protože na něj stále působí difúzní záření. To je sice podstatně nižší, než záření přímé, ale i tak není zcela zanedbatelné. Nulové je až po západu Slunce.

Zbyněk Svoboda

26.01.2022 10.43

Dobrý den,
jaký vliv na výpočet má změna návrhové venkovní teploty?
Po změně teploty (z -13 na -18) jsme předpokládali změnu tepelné ztráty budovy, ovšem došlo i ke změně v celkové energetické bilanci. V porovnávaných protokolech došlo ke změně zejména u délky otopného období a denostupňů (kde jsme předpokládali vliv pouze průměrné venkovní teploty), následně u potřeby tepla na vytápění a i referenční hodnoty primární energie.

Děkuji za odpověď.

Omlouvám se za opožděnou reakci, nefungoval nám bohužel systém zasílání informací o založení dotazu.

----

Zřejmě se ptáte na program Energie (?).

Venkovní návrhová teplota se u hodnocené budovy používá především k informativním výpočtům, které s celkovým hodnocením nesouvisí (např. informativní teplota v nevytápěném prostoru při návrhové venkovní teplotě). Výsledky energetické náročnosti by měly být venkovní návrhovou teplotou ovlivněny pouze tehdy, když byste zadávali konstrukce v kontaktu s konstantní teplotou, případně podlahy s vytápěním.

U referenční budovy je tomu jinak, protože u ní se návrhová venkovní teplota používá v podmínce (3) v příloze 1 vyhlášky 264/2020 Sb. Může tedy ovlivnit referenční tok přes podlahu na zemině a následně pak všechny další výsledky.

Zbyněk Svoboda

19.01.2022 14.08

Jak zadat chlazení RD ze zemního vrtu pro TČ?
V tomto případě je zdrojem chladu s energetickou náročností jedno čerpadlo na primární straně výměníku a na sekundární straně opět jedno čerpadlo. Celkem cca necelých 100 W. Což je značný rozdíl ve spotřebě energie.
Děkuji za odpověď.
K.Schwarz

Omlouvám se, ale nejsme bohužel specialisté na TČ. Výsledný sezónní chladící faktor popsané sestavy si prosím zjistěte u dodavatele systému. Zadat pak do výpočtu můžete vše jako 1 zdroj chladu, přičemž budete muset zvolit, že jde o obecný zdroj, abyste mohl zadat přímo konkrétní chladící faktor.

Pokud jste se ptal na něco jiného (závěru dotazu bohužel zrovna nerozumím), tak prosím o podrobnější informace. Šlo-li ve skutečnosti o pasivní chlazení studenou vodou z vrtu, pak doporučuji starší příspěvek http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/zadani-pasivniho-chlazeni-budovy-vodou-ze-zemniho-vrtu/.

Zbyněk Svoboda

13.01.2022 13.17

Dobrý den.
V projektu RD jsou zadány dvě decentrální rekuperační jednotky na fasádě domu s jedním ventilátorem, který zajišťuje přívod vzduchu i odvod vzduchu. Množství větracího vzduchu je z každé jednotky 100 m3. Jak zadávat tyto jednotky do programu o jiném množství vzduchu než je celý objem vytápěného prostoru a jak zadat ventilátor. V zadání je jeden ventilátor pro přetlakové větrání a nebo jeden ventilátor pro podtlakové větrání. Nevím jak tedy zadat jednotku o určitém objemu vzduchu. Mohli by jste mi poradit. Děkuji Ing. Jan Cikán

Pokud je skutečně přívod i odtah zajištěn jen 1 ventilátorem, je třeba zvolit jako typ VZT zařízení VZT jednotku se 2 ventilátory, přičemž se pro ni současně zadá jmenovitý měrný příkon odpovídající tomu jednomu ventilátoru (je třeba zaškrtnout přepínač "je známý jmenovitý měrný příkon ventilátorů VZT jednotky" a zadat příslušnou hodnotu Ws/m3).

Dále bych doporučil zjistit si, jaké jmenovité průtoky pro přívod a odtah je ventilátor schopný zajistit. Tyto hodnoty by se pak zadaly při zadávání příslušné zóny (je-li to těch 100 m3/h pro přívod i odvod, pak by se zadaly do zóny tyto hodnoty). S objemem vzduchu v zóně toto zadání nijak nesouvisí.

Zbývající průměrné měsíční průtoky se pro RD a BD nezadávají, ale počítají se automaticky na základě údajů z normového profilu užívání a na základě objemu prostoru - ty byste tedy zadávat nemusel.

Zbyněk Svoboda

10.01.2022 12.54

Jsem před rozhodnutím který program si zakoupit pro výpočet tepelných ztrát a návrh otopných těles, zdali PROTECH nebo ZTRÁTY 2018.
Orientuji se v prostředí PROGRAMU ZTRÁTY 2018, ale kolegové mně od běj odrazují, že PROTECH je jednodušší. Ale neznám prostředí PROTECHU a nevím co kde odkliknout a jak. Nefunguje nápověda jako ZTRÁT 2018.
Existuje nějaké školení na PROTECH? Abych se mohla rozhodnout než si zakoupím celý program?
Děkuji za radu.

Zkuste se prosím dotázat přímo u kolegů v Protech s.r.o. Máme spolu sice dobrou spolupráci (nejen ohledně PENB, kde je velmi úzká), ale jinak fungují naše firmy nezávisle. Školení týkající se přímo produktů Protech zajišťují tedy v Protechu.

Zbyněk Svoboda

10.01.2022 12.22

Dobrý den,
zpracovávám PENB pro větší změnu dokončené budovy. PENB se skládá z několika zón, ve všech je vnitřní teplota 20°C. Problém mám v části F Obálka budovy. U vnějších stěn, střech, konstrukcí k zemině, kcí k nevyt. prostorům vychází požadavek ČSN 730540-2 i referenční hodnota stejně. Toto platí i u oken. Ale u všech dveří je požadavek ČSN 730540-2 1,7 W/(m2K), ale referenční hodnota 1,64 W/(m2K). Nepodařilo se mi přijít na to, proč referenční hodnota vychází 1,64 W/(m2K). Domnívám se, že správně by mělo být 1,7 W/(m2K). Pro režim vytápění je teplota 20°C, teplota pro určení U je rovněž 20°C.

Děkuji.

Odpověď na Váš dotaz najdete ve starším příspěvku http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/proc-je-referencni-u-takove-divne-aneb-proc-je-uzitecne-prostudovat-peclive-platnou-vyhlasku/.

Zbyněk Svoboda

05.01.2022 23.19

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, do pdf PENB se my nevypisuje v tabulce "výpočtové zóny" typ zóny dle ČSN 73 0331-1, krom obytných budov. Musí se tam poté složitě dopisovat zvláště podkut je tich zón více zbytečně to zdržuje. Bylo by možné s tím něco udělat. Děkuji.

Michal Albrecht

Stáhněte si prosím znovu instalaci Energie 2021 a program přeinstalujte. Máte pravděpodobně nainstalovanou úplně první verzi, kterou jsme měli na stránkách v říjnu jen asi 2 dny, než jsme na Vámi popisovanou drobnou, ale nepříjemnou chybu přišli. Hned poté byla instalace vyměněna, ale to už měli bohužel rychle reagující uživatelé vše nainstalováno.

Omlouvám se za komplikace, přeinstalování by mělo problém vyřešit.

Zbyněk Svoboda

04.01.2022 17.54

Dobrý den, v Energii 2021_0 jsem zhotovil kompletní výpočet a na první stránce v klimatických údajích se volí začátek roku (1. ledna připadá na den ...), ale toto políčko mám šedé a není ho možné změnit. Poradíte mi jak na to? Děkuji

První den roku lze nastavit jen před zadáním prvního vlastního profilu užívání (tj. před zadáním hodnot na formulář "Profily užívání"). Jakmile je zadán jakýkoli vlastní profil, nelze již první den v roce měnit.

Velmi pravděpodobně není ale nastavený první den nijak podstatný. Uplatní se totiž pouze:

a) při definici vlastních profilů užívání na formuláři "Profily užívání";
b) při výpočtu vlastní hodinové odběrové křivky elektřiny (během hodnocení využitelnosti produkce fotovoltaického systému v budově).

Pokud budete při výpočtu používat pouze profily užívání z ČSN 730331-1, není nastavení prvního dne v roce důležité. Stejně tak není důležité ani v případě, kdy sice profily definujete sami, ale jen na měsíční bázi (tj. nikoli s pomocí hodinových průběhů).

Zbyněk Svoboda

30.12.2021 19.48

Dobrý den, rád bych věděl, zda lze v Energii 2021 zadat do výpočtu bilance produkce elektrické energie z FV panelů také vliv akumulace do batery boxu. Pokud vím, používám verzi Energie s modulem pro výpočet FVE, ale možnost zadání batery boxu nikde nemohu nalézt. Děkuji.

Možné to je, pokud máte rozšiřující modul FVBilance.

Je nicméně třeba použít detailní hodinový výpočet produkce elektřiny FV panely a současně nadefinovat hodinové křivky odběru elektřiny v budově. Na formuláři pro definici hodinových odběrů elektřiny lze pak na záložce "Ukládání nevyužité elektřiny" zadat parametry baterií.

Zbyněk Svoboda

29.12.2021 09.02

Dobrý den, dotaz z oboru Energie 2021.0 - vyhodnocení produkce elektřiny z domácí FVE.
Při rozboru výsledků mi nejsou jasné vztahy mezi hodnotami v odstavci "Produkce energie sol. systémy a kogenerací v budově a její využití v energ. bilanci" a hodnotami z odstavce "Součty pro jednotlivé energonositele".
1) Co jsou hodnoty ve sloupci Q,MAX,el (MWh)?
2) Proč se hodnoty ze sloupce Q,PV,el [MWh] opisují i do sloupce
Q,CHP,el [MWh] - kogenerace, když v zadání žádnou KVET nemám?
3) Proč nesedí součet hodnot ve sloupci Q,MAX,el (mám 6,676
MWh/rok) - tato hodnota se objevuje i v přehledu dodaných
energií, celá se započítá do výpočtu prim. en., ale na konci v
součtu pro jednotlivé energonositele se mi v řádku elektřina z
FVE exportovaná nezobrazuje.

Posuzuju efektivitu pořízení FVE pro klientku a potřebuji vyhodnocovat správná čísla. Prosím o radu, jak to rozklíčovat. Mohu případně poslat kompletní data zadání.

Děkuji.

Základní vysvětlivky ke všem hodnotám najdete vždy pod každou tabulkou. Hodnota Q,MAX,el je maximální započitatelná produkce exportované elektřiny podle vyhlášky 264/2020 Sb. (jedná se o maximální množství vyrobené elektřiny, které může být zahrnuto do výpočtu primární energie).

Pokud jste nezadal žádnou kogenerační jednotku, tak by se nemělo do sloupečků Q,CHP,el (jsou dva) nic zapisovat. Možná jde ale jen o chybu ve formátování, kvůli které se vám jeden ze dvou sloupečků Q,PV,el zapisuje o jednu pozici více vpravo, než by měl. Pod Q,PV,el jsou totiž uvedeny 2 sloupce - první ukazuje celkovou produkci FVE (nadpis "k dispozici") a druhý produkci, která se využívá v budově či exportuje (nadpis "využito").

Dotazu na součet sloupečku Q,MAX,el bohužel nerozumím. Hodnota Q,MAX,el se nicméně nezahrnuje ani do dodaných energií, ani do primárních energií. Je to pouze informativní limit, stanovený podle vyhl. 264/2020 Sb. jako dvojnásobek dodané energie do budovy. A tento limit slouží jako horní hranice započitatelnosti vyrobené elektřiny do primární energie (viz výše). Když se vyrobí v daném měsící více elektřiny než Q,MAX,el, tak se do primární energie započítá jen elektřina ve výši Q,MAX,el. Další informace k tomuto limitu najdete ve vyhlášce 264/2020 Sb.

Pokud se z budovy exportuje elektřina z fotovoltaiky, tak se zobrazí v závěrečné tabulce energonositelů vždy jen ve sloupečku Q,primN, nikdy v Q,fuel. Pokud ji tam vůbec nemáte, pak zřejmě k exportu elektřiny nedochází. To může být způsobeno jak tím, že se veškerá elektřina využije v budově, tak tím, že máte nastaveno, že se export nevyužívá. Doporučoval bych proto pro jistotu zkontrolovat nastavení způsobů využití vyrobené elektřiny v zóně na záložce "Využití vyrobené energie - Využití elektřiny z FV systému" na formuláři pro zadání zóny.

Pro konkrétnější odpovědi by bylo bohužel nutné mít k dispozici Vaše vstupní údaje.

Zbyněk Svoboda

< 1 2 3 4 Stránka 5 6 7 8 9 10 .. 104 >

Stavební fyzika » Aktuality

15.11.2022 13.24 » Seminář Energie 2023

Dne 23.11. 2022 se uskuteční online webinář zaměřený na novinky v nové energii 2023. Přihásit se můžete ZDE.

09.11.2022 15.37 » Energie 2023 k dispozici

Nová Energie 2023 byla uvedena a lze ji objednat na www.kcad.cz