Energie 2020.5: různé drobnější úpravy

Kategorie » téma: Energie » Obecně

01.11.2020 16.43 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 13 komentářů | Přečteno: 58535x

Ačkoli od zveřejnění aktualizace Energie 2020.4 uplynulo jen poměrně málo času, bude již brzy na www.kcad.cz umístěn další bezplatný update Energie 2020.5.

Tentokrát půjde o méně rozsáhlou aktualizaci s různými úpravami a opravami méně frekventovaných částí výpočtu či zadávání. Upraveny byly např. maximální počty měněných konstrukcí v krycích listech pro NZÚ (na základě výsledků naší ankety), přidána byla možnost volby pojmenování konstrukcí při importu z Protech TV, změněno bylo vyhodnocování měněných tepelných čerpadel a zdrojů chladu, opraveno bylo přiřazování pomocné energie zajištěné elektřinou z FV systémů do jednotlivýchj míst spotřeby atd.

Detailní přehled změn najdete dále...


Změny ve výstupních souborech

Do krycích listů dotačního programu NZÚ pro oblast A byly přidány další kopie příloh, čímž se zvýšil maximální možný počet programem automaticky vyplňovaných zateplovaných konstrukcí na 24. Stejné rozšíření bylo provedeno i pro měněné výplně otvorů.

Upravena byla kontrola použití zadaných skladeb a typů výplní otvorů tak, aby bylo zajištěno, že se skutečně všechny použité skladby a výplně vytisknou do příslušných samostatných protokolů.

Opravena byla chyba v přiřazování pomocné energie zajištěné elektřinou z fotovoltaických systémů či z kogenerace k jednotlivým místům spotřeby (vytápění, chlazení, příprava teplé vody, úprava vlhkosti, nucené větrání), která se mohla projevit různými dílčími nepřesnostmi v části B a části C protokolu k PENB. Celkové součty dodané i primární energie a vyhodnocení požadavků vyhlášky nebyly touto chybou ovlivněny.

Energie dodaná výhradně na dopravu teplého vzduchu u teplovzdušného vytápění (tj. energie použitá mimo systém nuceného větrání či nad rámec zajištění požadované intenzity větrání) se nově přiřazuje do pomocné energie na vytápění, a nikoli do dodané energie na nucené větrání jako dosud. Jedná se o formální úpravu, která nemění výsledky výpočtu. Stejná změna byla provedena i v případě energie použité výhradně na dopravu studeného vzduchu u chlazení vzduchem.

 

Změny v importu dat z Protech TV

Jména skladeb konstrukcí a jména typů výplní otvorů lze volitelně importovat jako kombinaci označení konstrukce (např. "SO1") a jejího popisu (např. "Stěna CP 450 mm s EPS tl. 140 mm"). Vypnout či zapnout tuto možnost lze s pomocí zaškrtávací volby na okénku Možnosti editoru vstupních dat, které lze vyvolat kliknutím na stejnojmenné tlačítko na nástrojové liště programu.

Doplněno bylo chybějící uzavření datového souboru, které mohlo v případě importu oken a dveří s činitelem teplotní redukce nižším než 1 (typicky v kontaktu s vedlejší budovou) způsobit pád programu při otevření formuláře pro zadání typů výplní.

 

Další úpravy a opravy

Na formulář pro zadání technických zařízení v budově byla přidána políčka pro zadání jmenovitého topného faktoru tepelného čerpadla a jmenovitého chladícího faktoru zdroje chladu. Obě hodnoty se použijí při vyhodnocení požadavků vyhlášky č. 264/2020 Sb. na měněné tepelné čerpadlo či měněný zdroj chladu (§6, odst. 2d) místo dosavadních průměrných či sezónních faktorů.

Opravena byla chyba ve výpočtu měrného toku větráním v podtlakově větraných zónách, která se mohla projevit u časově omezeného provozu nuceného větrání příliš vysokými měrnými toky.

Opravena byla nápověda k činiteli viditelnosti oblohy (chybné znaménko ve vztahu).

Do výpočtu pomocných energií byla přidána kontrola konzistence zadání, aby se případech, kdy jsou sice zadána pomocná zařízení, ale zóna není příslušným způsobem provozována (např. jsou zadána čerpadla v chladícím systému, ale zóna není chlazena), nepočítala pomocná energie.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Zástěra Ondřej Ing. » --

02.11.2020 15.33

Dovolím si přidat sem dotaz - když vyhodnucuji větší změnu a písm. c) a d) paragrafu 6, průkaz ukáže "není splněno". Jde někde hned zjistit, co přesně nesedí? Při představě, že v nějakém větším PENB o třeba 20 zónách a 40 různých typech kcí hledám, kde jsem se třeba v jedné kci upsal v nějakém čísle/zatržítku...

#2 | Zbyněk Svoboda » Přehled konstrukcí a TZB

02.11.2020 15.58

Přehled měněných konstrukcí a technických zařízení, na které jsou kladeny požadavky, se tiskne do části I, a to včetně dílčího vyhodnocení (konstrukce po konstrukci, zařízení po zařízení). Je to tedy celkem jednoduché - nemělo by být nutné nic složitě hledat.
Jediné, co ve starších verzích nefungovalo ideálně, bylo vypisování měněných tepelných čerpadel a zdrojů chladu. Tam se mohlo stát, že se vypsalo TČ jen s COP pro vytápění a chybělo vyhodnocení pro přípravu TV. Energie se totiž zatím držela vzoru PENB ve vyhlášce a vyhodnocovala průměrné hodnoty topných a chladících faktorů (ve vzoru je "sezónní účinnost").

#3 | Zbyněk Svoboda » Přehled konstrukcí a TZB 2

02.11.2020 15.59

Protože je ale vyhláška bohužel v tomto směru nekonzistentní a u tab. 3 v příloze 1 odkazuje zas naopak na jmenovitou účinnost, tak jsme se nakonec po dohodě s DEKsoftem rozhodli vyřešit vše tak, že budeme brát za bernou minci odkaz na jmenovité faktory - a ty také vyhodnocovat.
Tím se zjednodušuje hodnocení TČ, protože se pro měněné TČ bude uvažovat nadále už jen 1 jmenovitý COP. Tabulka v části I pak už bude kompletní.

#4 | Zástěra Ondřej Ing. » Přehled konstrukcí

03.11.2020 00.32

Část I čeho? Asi jsem slepý. Mám třeba podlahu nad venkem - lze tedy někde vidět, že ji jako měněnou kci porovnávám s Udop = 0,16? A teď také koukám - na záložkách po vyvolání protokolů mi chybí plno konstrukcí i výplní otvorů - mám např. 8 formulářů "oken", ale ve výstupu na záložce "Parametry oken" jsou pouze tři. Podobně chybí snad třetina neprůsvitných.

#5 | Zbyněk Svoboda » Protokoly a část I

03.11.2020 09.13

Mám na mysli část I protokolu k PENB.
---
Do protokolů s přehledem konstrukcí se tisknou jen ty konstrukce, které jsou použity pro zadání obálek zón. V dosavadních verzích je nicméně zapomenutá podmínka, která způsobuje, že se některé použité konstrukce netisknou. V aktualizaci 2020.5 už je to opraveno.

#6 | Alexandr Ulma » COP TČ

03.11.2020 09.19

Dobrý den. Vyhláška uvádí COP,H,gen což je podle A.1.1.5 roční provozní topný faktor pro vytápění. Následně odkazuje na jmenovité hodnoty v EN 14511-2, ovšem neuvádí, pro jaké podmínky. Standardní podmínky dle EN 14511-2 jsou A7/W35. Uživatelské jsou např. A2/W35, jak to bylo uvedeno v předchozí vyhlášce. Navíc při stanovení COP,H,gen odkazuje 730331-1 na A.11, kde jsou hodnoty COPn stanoveny pro A2/W35.
Pro účel vyhodnocení měněného systému (instalace TČ) pak panuje shoda na A2/W35, správně? ČSNka totíž uvádí fH,COP také pro A7/W35...Mohu si pro účely splnění NPE volit stanovení sezónní účinnosti z teplot A7/W35, pokud by pro mě byly výhodnější?
Nevidím důvod, proč vyhodnocovat COP,W,gen, protože takový požadavek ve Vyhlášce není a nelze ho vyžadovat. Pro dnešní výrobkovou základnu asi není problém dosáhnout COP,H,gen = 3,0 stanovené z COP,n dle ČSN 730331-1. Problém by byl hlavně u COP,W,gen.

#7 | Zbyněk Svoboda » Jmenovitý/sezónní COP

03.11.2020 12.23

Ve verzi 2020.5 si může každý uživatel podle svého uvážení zadat pro měněné TČ to COP, se kterým budou porovnávány požadavky dle tab. 3 ve vyhlášce.
V programu (ve verzi 2020.5) je tato nová hodnota sice označena jako "jmenovitý topný faktor", ale zadat do ní lze samozřejmě i sezónní hodnotu COP, pokud se přikláníte k tomuto výkladu nejasného místa ve vyhlášce.
Pro použití jmenovitého COP mluví nicméně odkaz pod tab. 3, a protože má i další výhody a navíc s ním takto pracuje i konkurence v DEKsoftu, tak byla stejným způsobem upravena i Energie.

#8 | Alexandr Ulma » Jmenovitý/sezónní COP a EER

03.11.2020 14.09

Děkuji za reakci. Osobně jsem vycházel historicky ze jmenovitého pro A2/W35. Pak se rozvířila debata, že ostatní řeší roční provozní, tak jsem to začal studovat.
Dotaz byl na aktuální znění, kde definice teplot vypadla. Odkaz na EN normu je nevypovídající, protože tam jsou standardní podmínky A7/W35, A7/W45 a A7/W55 a uživatelské A2/W35, A-7/W25 atd.
Jaký jmenovitý COP posuzovat a proč? Jinými slovy neřešit skutečný spád v projektu pro měněný systém?
Jaký jmenovitý EER posuzovat a proč? Tam je větší problém, protože blokové chillery většinou plní 2,7 pro vodu 7/12//35C, tzn. standardní podmínky dle EN. Ale pro kombinaci z hydromodulem, snížený hluk (pomaloběžné ventilátory) nebo s glykolem, jiný spád 6/12, 5/10 ap. EER klesá pod 2,7. Stejnou logikou jako u COP posuzuji standardní EER a neřeším, jaké podmínky jsou v projektu?

#9 | Zbyněk Svoboda » ???

03.11.2020 18.18

Omlouvám se, pane inženýre, tohle už je mimo mé znalosti. Bohužel nevím.

#10 | Robert Hanáček » Zadání konstrukcí ve styku se zeminou, Výpis konstrukcí

09.11.2020 19.22

Dobrý den,
1/ při výběru nevytápěného suterénu zmizela u rozbalovacího menu Tepelný odpor podlahy suterénu, suterénních stěn položka "Načíst konstrukci ze seznamu zadaných skladeb".
2/ V protokolu se mi neobjeví podlaha suterén, stěny suterén, ale to souvisí s dotazem č.1.
Používám v. 2020.5

#11 | Zbyněk Svoboda » ???

09.11.2020 23.44

Druhému dotazu bohužel nerozumím, omlouvám se.
K prvnímu dotazu: zřejmě jste dosud používal nějakou starší verzi programu, protože poptávaná funkce už nebyla ani ve verzi 2019. Použijte prosím místo toho funkci "Načíst skladbu z programu".

#12 | Kutálek Antonín Ing. » Průvzdušnost

14.11.2020 13.03

Přecházím z PROTECHU a některé věci mi nejsou jasné. Jde o průvzdušnost. Při změně starých oken potřebuji změnit i délku spáry a koef.průvzdušnosti. Jak se to u Vás dělí.
Díky

#13 | Zbyněk Svoboda » Spárová průvzdušnost

14.11.2020 16.29

Se spárovou průvzdušností oken se ve výpočtech energetické náročnosti už nepočítá. Intenzita přirozeného větrání se zadává přímo odhadnutou hodnotou n (1/h) a vliv netěsností v obálce budovy se zohledňuje výpočtem na základě krytí budovy proti větru a násobnosti výměny n50 (1/h) při tlakovém gradientu 50 Pa.
Pokud měníte okna za nová, pak se dá související utěsnění budovy zohlednit snížením hodnoty n50.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10