Energie 2023.7: Zásadní zrychlení výpočtu úloh s mnoha zadanými stejnými konstrukcemi

Kategorie » téma: Energie » Obecně

17.04.2023 21.52 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 23865x

Od poslední aktualizace programu Energie sice neuplynulo mnoho času, ale přesto během tohoto týdne uvolníme aktualizaci Energie 2023.7, protože přináší naprosto zásadní zlepšení pro všechny uživatele, kteří jsou zvyklí zadávat stejné konstrukce (skladba, orientace, stínění) po částech, aby měli zadání přehlednější.

Jak už jsme vícekrát na blogu upozorňovali, velký počet konstrukcí v zóně výrazně zpomaluje výpočet, takže jsme před výše uvedeným postupem zatím důrazně varovali. Musíme na tomto místě poděkovat panu Ing. M. Handlířovi za zaslání inspirativního námětu, jak optimalizovat výpočet, aby byl rychlejší i s konstrukcemi zadanými po částech.

Výsledky optimalizace výpočtu jsou samozřejmě proměnné. Pokud nejsou v zadání žádné stejné konstrukce, tak se výpočet nijak nezrychlí. Pokud je ale zadán velký počet shodných konstrukcí (např. při zadání obalových konstrukcí po jednotlivých bytech), může být zrychlení výpočtu oproti dosavadnímu stavu až ohromující. U jedné z testovaných úloh (85 stěn a střech, 16 oken a 80 lehkých obvodových plášťů v 1 zóně) se doba výpočtu zkrátila z 13 h na pouhé 3 minuty (!). Věříme proto, že rychlé vydání takto užitečného update přivítáte.

Podrobnější přehled novinek v Energii 2023.7 najdete dále v článku...


Optimalizace výpočtu při velkém počtu zadaných stejných konstrukcí

Do programu byla přidána volitelná optimalizace, která umožňuje podstatně zrychlit výpočet úloh s velkým počtem samostatně zadaných, ale jinak shodných konstrukcí.

Zapnutí/vypnutí optimalizace výpočtu
Zapnutí/vypnutí optimalizace výpočtu

V závislosti na počtu takových konstrukcí se může doba výpočtu zkrátit i na méně než polovinu času bez optimalizace. U úloh s malým počtem konstrukcí a/nebo pouze s rozdílnými konstrukcemi se optimalizace neprojeví.


Další změny a opravy

Opraven byl faktor emisí CO2 pro elektřinu z fotovoltaiky či kogenerace exportovanou do veřejné sítě z již neplatné hodnoty -1,012 kg/kWh na aktuálně platnou -0,86 kg/kWh.

Opraven byl výpočet exportované elektřiny z kogenerace do veřejné sítě u budov s více zónami, ve kterých je použita kogenerační jednotka a současně je nastaveno, že se mají přebytky elektřiny použít nejprve v okolních zónách a poté exportovat do sítě. V této kombinaci vycházel příliš vysoký export do sítě.

Doplněna byla kontrola neviditelných znaků (např. pro Enter) do políčka pro vložení komentáře na panelu úlohy. Bylo tím odstraněno riziko, že se nezáměrným vložením těchto znaků (např. při kopírování textu ze schránky Windows) rozhází formát souboru s příponou EHX a úloha pak nepůjde otevřít.

Upravena byla kontrola zadání podlah na zemině, aby se upozornění na příliš malý či velký zadaný exponovaný obvod objevovalo méně často.

Na všechna okna pro zadání vstupních údajů (parametry zón, parametry obalových konstrukcí atd.) byla do seznamu formulářů vpravo nahoře přidána pořadová čísla pro lepší orientaci. Čísla zadaných aktivních i neaktivních zón byla přidána i do přehledu údajů na panelu úlohy.

Během zadávání podzóny se při výběru smluvních profilů pro obchodní a sportovní provozy ukládá zatím chybějící informace o výskytu mimořádného provozu. Absence tohoto údaje mohla v určitých situacích komplikovat přidávání dalších podzón do zóny.

Volitelné zadání faktorů pro exportovanou elektřinu
Volitelné zadání faktorů pro exportovanou elektřinu

Program umožňuje volitelně zadat individuální hodnoty faktoru primární energie a součinitele emisí CO2 pro elektřinu vyrobenou v budově a exportovanou do veřejné sítě.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Zbyněk Chmela » Optimalizovat výpočet...

20.04.2023 17.03

Při zaškrtnutí Optimalizovat výpočet... dojde ke spojení daných konstrukcí stejného názvu i v případě, že mají odlišné parametry např. stínění, světová orientace, sálání vůči obloze atd.? Děkuji a s pozdravem ZCH

#2 | Zbyněk Svoboda » Stejné konstrukce

20.04.2023 20.00

Za shodné konstrukce se považují jen ty konstrukce, které mají všechny vlastnosti stejné - tedy i orientaci, stínění a vše ostatní. Jinak by optimalizace mohla měnit výsledky výpočtu, což by samozřejmě nebylo dobře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10