Energie 2023.8: Opravy výpočtu a funkce pro usnadnění práce

Kategorie » téma: Energie » Obecně

25.04.2023 20.50 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 5 komentářů | Přečteno: 19296x

Program Energie už je - v daném kontextu bohužel - natolik komplexním a složitým nástrojem, že se nám naneštěstí ne vždy podaří zachytit různá nedopatření včas. Neocenitelná je pro nás proto zpětná vazba od pozorných uživatelů - zvláště pak v případě, když se jedná o chyby, které se projeví jen při určité kombinaci vstupních údajů a na které tedy při testování nemusíme vůbec narazit. A právě kvůli dvěma takovým méně patrným opomenutím (za upozornění děkujeme!) vydáváme v zásadě obratem update Energie 2023.8.

Podstatná je hlavně oprava výpočtu potřeby energie na vytápění a chlazení u referenční budovy, která mohla být u verzí 2023.6 a 2023.7 stanovena bohužel v určitých situacích chybně. U starších verzí (do 2023.5) byl výpočet v pořádku, stejně jako v případě jednozónových budov či vícezónových se stejným typem větrání ve všech zónách. Rizikové byly jen vícezónové budovy, pokud u nich byly nejprve zadány nuceně větrané zóny a poté zóny přirozeně větrané. Omlouváme se za nepříjemné přehlédnutí několika řádků kódu a děkujeme za pochopení.

A aby nešlo jen o opravy, bylo do verze 2023.8 přidáno i několik užitečných funkcí pro usnadnění práce s programem při zadávání vlastních profilů a při vkládání hodnot ze schránky.

Podrobnější přehled novinek v Energii 2023.8 najdete dále v článku...


Opravy výpočtu hodnocené a referenční budovy

Opraven byl výpočet dodané energie na nucené větrání pro ventilátory s regulací škrcením, u kterých se chybně počítalo s plným provozem ventilátoru ve všech provozních hodinách, i když byl zadán časově omezený provoz. U starších úloh bude oprava aktivní teprve po aktualizaci provozních parametrů příslušné zóny.

Opraven byl výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení referenční budovy, ve kterém se u verzí 2023.6 a 2023.7 v určitých kombinacích zadání nezohledňovaly správně objemové toky větracího vzduchu u nuceného větrání. Chyba se mohla projevit pouze u budov s více zónami větranými různým způsobem (kombinace přirozených a nuceně větraných zón), pokud byly nejprve zadány nuceně větrané a poté přirozeně větrané zóny. U jednozónových budov či vícezónových budov se stejným typem větrání se chyba neprojevovala.


Rychlejší zadávání vlastních profilů užívání

Při zadávání všech parametrů vlastních profilů je nově k dispozici rychlá definice hodnot po časových úsecích. Novou funkci lze vyvolat příkazem Rychlé zadání po časových úsecích z rozbalovacího menu u modré ikony se symbolem tužky na okně pro zadání průběhu parametrů po hodinách:

Zadání parametrů profilu po časových úsecích
Zadání parametrů profilu po časových úsecích

Zadat je možné až 12 různě dlouhých časových úseků během dne a jednoduchým stiskem tlačítka OK je přenést do okna pro zadání průběhu parametrů po hodinách. Takto zadané údaje lze navíc následně snadno editovat, protože při opětovném vyvolání okna pro zadání po úsecích se do něj přenesou coby výchozí hodnoty.


Další změny v programu

Ke všem číselným položkám na oknech pro zadání vstupních údajů byla přidána možnost vkládání hodnot ze schránky Windows s pomocí kombinace kláves Ctrl+V.

Upraveno bylo formátování tisku rozměrů oken do tabulky měrných tepelných toků prostupem, aby se omezilo riziko posunutí tiskových sloupců.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Martin Šulc » --

29.04.2023 17.20

Co přesně znamená věta "U starších úloh bude oprava aktivní teprve po aktualizaci provozních parametrů příslušné zóny", prosím?

#2 | Zbyněk Svoboda » Aktualizace

29.04.2023 19.54

Provozní parametry zóny se po jakékoli změně jakékoli podzóny (včetně přidání či odebrání podzóny) vždy aktualizují (přepočítávají), což je i vidět - objeví se panel s informačním textem a s indikátorem průběhu aktualizace.
Právě tento proces musí proběhnout, aby bylo možné správně vypočítat dodanou energii na provoz ventilátorů se škrcením u starších úloh. Ve starých datech nejsou všechny potřebné údaje, proto je třeba provést popsanou aktualizaci.

#3 | Zbyněk Chmela » Požadavek ČSN 73 0540-2 v tabulce F průkazu

29.04.2023 23.57

Dobrý večer, počítám PENB budovy, kde jedna zóna je vytápěna na 5 st.C. Jeví se mi, že Energie špatně určuje požadavek ČSN 73 0540-2 v tabulce F průkazu, což sice nemá vliv na certifikaci budovy, ale trochu mne to zarazilo.

To samé je v Energii 2021, když zadám 5 st.C, pak se v průkazu objeví požadavek ČSN 73 0540-2 z předešlé hodnoty t_i, když byla t_i=20 st.C, pak např. pro stěnu 0,30, když byla t_i=10 st.C, pak např. pro stěnu 0,30*16/(10-4) = 0,8.

#4 | Zbyněk Svoboda » Požadavek ČSN 730540-2 pro zóny "vytápěné" na extrémně nízké teploty

30.04.2023 11.55

Vztah (10) v ČSN 730540-2 pro určení součinitele e1 nutného pro přepočet UN na Tim mimo interval 18 až 22 C dává pro teploty nižší než cca 10 C příliš vysoké hodnoty, což pak vede k nesmyslným UN.
O problému se dobře ví, napravoval se ve vyhlášce 264/2020 Sb., v níž už je hodnota e1 omezena shora i zdola. Stejné omezení se plánuje do připravované revize ČSN 730540-2.
Aby měl výpočet e1 podle vztahu (10) ještě trochu nějaký matematický smysl, musí být Tim vyšší než 5 C. Jakmile je teplota nižší nebo rovna 5 C, program hodnotu e1 nestanovuje (tj. nechává e1=1). Pokud chcete, aby se přepočet UN provedl, zadejte prosím teplotu 6 C či vyšší.

#5 | Zbyněk Svoboda » Teplota pro přepočet UN

30.04.2023 12.00

Doplňuji ještě, že je třeba zvýšit teplotu pro určení požadavků ČSN 730540-2, která má vliv pouze na úroveň normou požadovaných a doporučených součinitelů prostupu tepla. Tato teplota nijak neovlivňuje výsledky hodnocení energetické náročnosti. Ty jsou závislé na požadované vnitřní teplotě v režimu vytápění, která může samozřejmě i nadále zůstat 5 C.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10