zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

ZOOM: Tvorba odběrové křivky elektřiny

Další detailní návod ukazuje způsob, jakým lze definovat vlastní odběrovou křivku elektřiny v případě, když typové diagramy dodávek elektřiny podle OTE a.s. neodpovídají dobře skutečnému odběru v budově. Inspirací byl následující dotaz:


Potřeboval bych kvůli dotacím NZÚ vypočítat využitelnost produkce fotovoltaiky v budově. Elektřina z FV je používána kromě jiného i na přípravu TV. Předdefinovanmé odběrové křivky ale neodpovídají známému odběru v budově, rád bych tedy nadefinoval křivku sám, ale nerozumím tomu, jak konkrétně postupovat a kde vzít maximální roční hodinový odběr.

Otázka:

Zajímalo by mne, jak lze zjistit, že výpočet využití elektřiny z fotovoltaiky v budově pracuje s energií uloženou do baterií. Když se podívám na výstupy, tak mi nesedí součet využité energie a energie exportované do sítě s množstvím vyrobené energie. Nechybí tam někde energie uložená v bateriích? Neměla by se ještě dopočítat energie z baterií jako (výroba-spotřeba-výstup do sítě)?

Otázka:

Řeším rodinný dům, který bude mít FV v ostrovním režimu (s bateriemi) s tím, že zbylý nedostatek elektřiny pokryje LPG elektrocentrála. K vytápění bude sloužit kotel na biomasu.

Jak tuto situaci zadat, aby se mi ve výsledcích stále neobjevovala "elektřina ze sítě"?

ZOOM: Zadávání solárních kolektorů

Další detailní návod vysvětlující, jak zadávat celkem běžně se vyskytující kombinaci tradičního zdroje tepla (kotel) a solárních kolektorů, je určen především těm, kteří s užíváním programu Energie teprve začínají. Inspirací byl následující dotaz:


Dovolte prosím začátečnickou otázku. Když zadávám solární systém, tak vyplním jen charakteristiky na příslušné stejnojmenné kartě, zatímco na kartě "zdroje tepla" nevyplňuji nic ? Nevyplňuji tam žádný "solární" typ zdroje a jeho procento podílu na vytápění resp. ohřevu TUV?

K předchozí otázce ještě doplňuji, že se jedná o doplňkový solární systém, tedy jako druhý zdroj tepla. Hlavní zdroj tepla je plynový kotel pro vytápění i ohřev TUV. Ten samozřejmě na kartě "zdroje tepla" vyplním a nevím, jestli 100 procenty anebo menším podílem ? Tedy jestli se solár na kartě "zdroje tepla" nějak projeví a nebo ne ?

ZOOM: Zadání dvou FV systémů s různým využitím vyrobené elektřiny

Následující detailní návod ukazuje, jakým způsobem lze v programu Energie zadat pro rodinný dům (modelovaný jako jedna zóna) instalaci dvou FV systémů, jejichž produkce se využívá na různé účely. Inspirací byl dotaz:


Řeším situaci v RD, kde bude 4 kWp FV systém s tím, že 2 kWp půjdou do zásobníku TV, který bude mít zároveň možnost dohřevu EE. Zbylé 2 kWp budou napojeny na AKU nádrž, která bude natápěna kotlem na biomasu, ale už nebude možnost el.dohřevem. Zde tuto situaci správně ošetřit ve výpočtu v Energii?

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 15 >