zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Novinky v programech pro stavební fyziku

Kategorie » téma: Area | Energie » Obecně | Mezera | Simulace | Stabilita | Stavební fyzika | Teplo | Ztráty

21.10.2011 11.22 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 8 komentářů | Přečteno: 42032x

Programy verze 2011

V brzké době bude zahájen prodej nových verzí tepelně technických programů Area, Energie, Mezera, Teplo, Stabilita, Simulace a Ztráty upravených tak, aby byly v souladu s nově vydanou ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky".

Kromě aktualizace na nové znění normy byla ve všech programech přidána i řada nových funkcí....

Teplota v zemině

Kategorie » téma: Area

27.03.2011 16.22 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 8 komentářů | Přečteno: 31754x

Otázka:

Nechal jsem si dvěma uživateli AREA zpracovat stejný detail styku obvodové stěny (VPC+240EPS) s podlahou uloženou na pěnoskle. Dostal jsem dva různé výsledky (jeden z nich zcela jistě daný chybou/nezkušeností zpracovatele). Co ale mají oba výsledky obdobné je to, že přestože se v ČR obecně považuje za nezámrznou hloubku 1m, v obou výpočtech je i v hloubce pod 1m mínusová teplota, a u toho zkušenějšího zpracovatele dokonce i pod podlahou v nejnižších vrstvách pěnoskla:

PDL var.B-Michalík

Když vezmu v úvahu, že se výpočtech tepelných ztrát (dle ČSN 06 0210) uvažuje s teplotou pod podlahou +5°C, říkám si a ptám se:

Je chyba ve zpracovatelích a jejich špatném přenosu geometrie skladeb konstrukcí do programu AREA nebo je chyba v programu? Nebo kde ta chyba je?

Mám v úmyslu si program AREA pořídit, ale takovéto výstupy programu mne znejisťují, zda do toho ty peníze dát.

Lineární činitel prostupu tepla u základu: může vyjít záporně?

Kategorie » téma: Area

16.06.2010 18.45 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 6 komentářů | Přečteno: 20566x

Otázka:

Počítal jsem Psí u detailu - styk obvodové stěny a založení. V tomto případě založení na plovoucím XPS. Vyšel mi dost překvapující výsledek Psí = -0,769 (počítáno pro vnější rozměry). Chci se zeptat, je to takto možné?

Lineární činitel prostupu tepla styku stěny a podlahy na zemině

Kategorie » téma: Area

24.05.2010 14.20 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 6 komentářů | Přečteno: 26341x

Otázka:

Měl bych pár dotazů ohledně výpočtu propustnosti L v programu Area. Jedná se konkrétně o styk obvodové stěny a podlahy na zemině.

Jakým způsobem správně modelovat zadání (hlavně si nejsem jistý hranicemi detailu)? Jisté informace jsem nalezl v ČSN EN ISO 10211 a pár informací na internetu z článku ,,Lineární činitel prostupu tepla, Zbyněk Svoboda, Fsv, ČVUT". V normě je schéma, kdy hranice se uvažují 2,5b směrem od budovy a 2,5b směrem pod budovu, přičemž b je šířka podlahy budovy. Směrem do budovy se pak uvádí 0,5B´ nebo 4m. (B´= char. rozměr budovy).

Výška obvodové stěny, pokud jsem to správně pochopil, by podle ČSN měla být hw=1,0m. V článku pana Svobody je uvedena hodnota b=8,0m. Nicméně na konečný výsledek psí to mělo nepatrný vliv (pří modelování s b=1 a b=8m).

Dotaz zní, zda se do programu Area zadávají výše uvedené hodnoty, nebo zda postačí menší výřez. V zadání detailu mám pak obrovské plochy zeminy... Možná to má i vliv na přesnost výpočtu L?, když zadám tak obrovský výsek.

V příloze (resp. na blogu v záložce soubory) jsem umístil nascanované obrázky zadání, články v normě i článek pana Svobody, dále soubory z programu Area2010 a výpočet Lin.čin. psí v pdf. Chtěl bych se zeptat, zda jsem postupoval správně a došel i ke správnému výsledku.

Obdobný dotaz jsem našel na adrese: http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/linearni-cinitel-prostupu-tepla-psi-posouzeni-vypoctu/ Zde se mi právě zdá, že tzv. adiabatické hranice (řezové roviny detailu) byly voleny odlišně. Rovněž rozměr b=1,345 nevím z čeho vychází.

Otázka:

Na formuláři Popis spojení zón lze zadat i hodnotu Tepelná propustnost zeminou mezi oběma zónami. V nápovědi je odkazováno na EN ISO 13370, tam se však přímo návod na zadání tohoto nenachází, nebo se pletu?

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 31 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10