zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Reflexní izolace a závislost přenosu tepla sáláním na teplotě

Kategorie » téma: Stavební fyzika

12.08.2011 20.32 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 13 komentářů | Přečteno: 23434x

Otázka:

To, co píšete v příspěvku http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/reflexni-izolace-jak-modelovat-v-teple, že "Především je ale nutné upozornit, že už samotná hodnota lambda=0,006 W/mK je fyzikálně nesmyslná", se zakládá na pravdě pouze do té míry, pokud posuzujete materiál samotný. Proč Lupotherm funguje, jak prodejci udávají, je hlavně dáno jeho aplikací. Nikoliv samotným materiálem - vice zde: http://www.lupotherm.eu/cs/jak-presne-funguje a také si přečtěte i o tam, jak se má správně počítat Lambda Lupothermu: http://www.lupotherm.eu/cs/vypocet-lambdy. Teprve potom se zkuste zamyslet, jestli to Vaše přirovnání Lupothermu k MBéčku nebylo trochu přitažené za vlasy.

Reflexní izolace - jak modelovat v Teple?

Kategorie » téma: Stavební fyzika | Teplo

29.07.2010 10.55 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 13 komentářů | Přečteno: 23981x

Otázka:

Jak mám nastavit nový materiál v Teplu, aby výsledky odpovídaly údajům od výrobce? Výrobce reflexní izolace Lupotherm udává: Λ= 0,006 w/m.k, U=0,16 w/m2, R=6,28 m2k/w. Po dodání hodnot do Tepla vychází: Λ=0,006 w/m.k,U=0,19 w/m2k, R=5,00 m2k/w. Jedná se o materiál: http://www.lupotherm.cz

Posouzení návrhu zateplení slabě větrané ploché střechy

Kategorie » téma: Stavební fyzika | Teplo

20.01.2011 22.13 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 11 komentářů | Přečteno: 27324x

Otázka:

Stavající slabě větraná střecha (skladba s nízkou vzduchovou dutinou a malou plochou provětrávacích otvorů v atikách) má být dle požadavku zateplena tak, aby její U byl pod doporučenou hodnotu normy. Původní asfaltová hydroizolace se dostává do pozice parozábrany a na masivní dodatečné tepelné izolaci horního pláště je navržena hydroizolační fólie. Původní otvory se uvažují zaslepit v rámci souběžného zateplení obvodového zdiva.

Po zadání konstrukce nového stavu skladby střechy (jako jednoplášť s uzavřenou vzduchovou dutinou) vychází minimální kondenzace buď ve vzduchové dutině nebo v textilii pod hydroizolační fólií. S přihlédnutím k malému množtví kondenzátu a kladné celoroční bilanci a k neúčasti dřevěných prvků ve skladbě střechy jsem se chtěl zeptat:

- zda je možné pro výpočet limitu max. množství kondenzátu (3% plošné hmotnosti materiálu) použít přilehlé vrstvy vzduchové dutiny ... do kterých se reálně bude kondenzát vsakovat (keramický panel nahoře alt. původní teplená izolace dole) ?

- nebo je nutné (doporučuje se) použít "expanzní trubičky" v pozicích původních odvětrávacích otvorů dutiny?

- pokud kondezace bude vycházet do textilie pod hydroizolační fólié ... nutno instalovat odvětrávací kloboučky v ploše hydroizolace?

- jsou tyto expanzních trubičky běžně na trhu a kdo je případně prodává / vyrábí ? O jejich použití jsem se dočetl v publikaci "Ploché střechy" - Grada 2009

- při zateplení jednoplášťové střechy s malými odvětrávacími otvory tepelné izolace (cca pruměru 50mm po 5m po obvodu střechy cca 500m2) ... doporučuje se použití expanzních trubiček alt. dočasné zachování odvětrávacíh otvůrků v řádu několik let pro urychlení odparu případné akumulované vlhkosti těchto vrstev před zateplením?

Otázka:

Dá se prosím Vás vypočítat činitel teplotní redukce?

Jedná se o garáž, která je částečně zahrnuta do domu. Její tři obvodové stěny jsou v kontaktu s venkovním prostředím, jedna stěna a strop přiléhá k obytné části domu. Podlaha garáže je na zemině.

Novinky v programech pro stavební fyziku

Kategorie » téma: Area | Energie » Obecně | Mezera | Simulace | Stabilita | Stavební fyzika | Teplo | Ztráty

21.10.2011 11.22 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 8 komentářů | Přečteno: 42096x

Programy verze 2011

V brzké době bude zahájen prodej nových verzí tepelně technických programů Area, Energie, Mezera, Teplo, Stabilita, Simulace a Ztráty upravených tak, aby byly v souladu s nově vydanou ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky".

Kromě aktualizace na nové znění normy byla ve všech programech přidána i řada nových funkcí....

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 44 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10