zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Připravovaný update Energie 2023

Kategorie » téma: Energie » Obecně | Energie » 07 OZE a primární energie

15.12.2022 23.18 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 6 komentářů | Přečteno: 14190x

Po každém uvedení nového programu následuje bohužel nevyhnutelné období odstraňování různých přehlédnutí a menší či větších chyb. Není překvapující, že to potkalo i Energii 2023, která svým rozsahem dost výrazně překonává všechny ostatní programy v naší nabídce. Na leden 2023 proto připravujeme bezplatný update, který bude obsahovat různé opravy a doplnění.

Nejdůležitější oprava se týká výpočtu primární energie referenční budovy, do které Energie 2023 zatím omylem nezahrnuje primární energii spojenou s provozem nevytápěných prostorů (obvykle osvětlení a nucené větrání garáží). Za tento nedostatek se omlouváme, při testování nám to bohužel uniklo.

Na webu K-CAD byla umístěna upravená instalace, která tento výše popisovaný problém řeší. Neobsahuje ale zatím všechny úpravy programu chystané na leden.

Před definitivním uvedením nové verze programu Energie 2017 na trh můžeme doplnit informace o novinkách o ještě jednu:

program umožňuje také detailní výpočet produkce tepelné energie solárními kolektory s hodinovým krokem.

Při výpočtu se zohledňuje orientace a sklon kolektoru, jeho typ (plochý, trubkový) a zjednodušeně i jeho stínění. Orientace kolektoru může být přitom zcela libovolná, takže výsledky výpočtu lze použít i pro zpracování žádostí o podporu v oblasti C.3.1 a C.3.2 dotačního programu NZÚ v případě plánované instalace solárních termických systémů s odklonem od jihu vyšším než 45 st., pro které nelze použít oficiální výpočetní nástroj dostupný na stránkách dotačního programu.

Pro výpočet lze buď vybrat některá z klimatických hodinových dat obsažených v katalogu klimatických dat a nebo lze importovat data popisující klimatické poměry v libovolné konkrétní lokalitě, pokud byla tato data ve formátu RKR (referenční klimatický rok) od ČHMÚ zakoupena.

Protokol o výpočtu produkce energie solárními kolektory
Protokol o výpočtu produkce energie solárními kolektory

Výsledkem výpočtu je protokol obsahující přehled zadaných údajů a výsledné měsíční a roční produkce energie spolu s grafy ukazujícími roční průběhy jednotlivých veličin (klimatické údaje, záření dopadající na kolektor, hodinová a denní produkce energie). Vypočtené měsíční produkce energie jsou následně použity pro výpočet standardní energetické bilance budovy (např. při zpracování energetického průkazu).

Důležité upozornění pro uživatele1367320096_pozor9992

Od ledna 2015 je třeba v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb. snížit hodnotu neobnovitelné primární energie pro referenční budovu o 3-10 % v závislosti na typu budovy (viz tab. 5 v příloze 1).

Zmíněná redukce se uplatní pouze při stanovení požadavku na neobnovitelnou primární energii. Hranice klasifikačních tříd A-G se bude i nadále stanovovat dosavadním postupem (tj. bude se odvozovat s pomocí referenční budovy pro dosavadní novou budovu).

Korektní uplatnění redukce neobnovitelné primární energie pro referenční budovu zajistí pouze Energie 2014.6.

  • Všem uživatelům verzí 2014.0 až 2014.5 proto naléhavě doporučujeme provést aktualizaci na verzi 2014.6.
  • Stejné doporučení platí i pro uživatele Energie 2014 LT, kteří si budou moci stáhnout aktualizaci 2014.6 LT.
  • Pro uživatele, kteří ještě stále používají verzi 2013, jsme připravili bezplatnou aktualizaci výpočetního modulu, která zabezpečí kompatibilitu výpočtu v této staré verzi s požadavky platnými od ledna 2015.

Další detaily k tématu můžete najít dále...