zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Stavební fyzika 2011 a Windows 8

Kategorie » téma: Stavební fyzika

19.12.2012 12.12 | Pavel Šála | Komentáře: 7 komentářů | Přečteno: 31101x

Krátká zpráva pro uživatele Windows 8: Stavební fyzika 2011 pod novým systémem funguje. Při instalaci již není potřeba instalovat ovladač USB klíče z CD, Windows 8 si jej stáhnou a nainstalují samy po zasunutí klíče do USB slotu.

Revize EN ISO 13788 a připravované novinky

Kategorie » téma: Stavební fyzika | Teplo | Normy a vyhlášky

03.12.2013 00.44 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 6 komentářů | Přečteno: 23204x

V srpnu 2013 byla vyhlášením UNMZ zavedena revize normy EN ISO 13788 - tedy základní normy pro ověření rizika růstu plísní a kondenzace vodní páry ve stavebních konstrukcích. Ačkoli byla platnost normy stanovena od září 2013, normu je dosud možné získat jen v anglickém originálu - na překladu se zatím ještě pracuje. Norma nicméně již platí a vyžádá si aktualizaci některých programů z naší nabídky.

Aktualizací projde především program Teplo, jehož nová verze - 2014 - je již prakticky připravena. 

Teplo 2014
Teplo 2014

Program byl upraven nejen s ohledem na revizi EN ISO 13788, ale i s ohledem na loňskou revizi STN 730540-2 a STN 730540-3. Zahájení prodeje programu Teplo 2014 očekáváme ještě před koncem roku 2013. Detailnější přehled novinek budeme ještě publikovat, v tomto příspěvku se soustředíme hlavně na změny v EN ISO 13788...

Požadavek na součinitel prostupu tepla pro podlahy na zemině

Kategorie » téma: Stavební fyzika

27.10.2011 20.56 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 6 komentářů | Přečteno: 22498x

Otázka:

Chtěl bych potvrdit logiku článku 5.2.9 nové ČSN 730540-2. Z normy logicky vyplývá, že POKUD podlaha v ploše nesplňuje z jakéhokoliv důvodu požadovanou hodnotu U (0.45), POTOM je možno použít náhradního kritéria ohledně tepelné ztráty vypočtené dle ČSN EN ISO 13370 (hodnota ztráty musí být menší, než ztráta podlahou s NORMOVOU hodnotou U a předpokládaným teplotním rozdílem (Ti-5°C)).

Jedná se mi o reciproční vztah - u menších staveb, které mají hodnotu Un vyhovující, nastává někdy situace, kdy ztráta dle ISO normy je vyšší než dle onoho zjednodušení s fixní teplotou v podloží. 

Chápu to správně, že kritérium ztráty se použije POUZE TEHDY, když je nemožno z technického či ekonomického hlediska splnit požadovanou hodnotu (např.rozlehlé haly)?

Otázka:

Rád bych se zeptal na základní problematiku tepelně technického výpočtu a to je použití „výpočtové“ hodnoty tepelné vodivosti. Jelikož je v krycích listech určených Zelené úsporám nesmyslně udáván součinitel prostupu tepla konstrukce, ze kterého sice lze tepelnou vodivost dopočítat ale výsledky jsou mnohdy naprosto rozhozené jeví se tedy asi jako nejlepší vycházet z charakteristické hodnoty dodávanými výrobci a tuto hodnotu upravit o vlhkostní koeficienty a stanovit tak výpočtovou hodnotu.

Pro výpočet této hodnoty jsem použil tohoto vzorečku : λu=λk.(1+z1.Zu(z2+z3)). Pro materiály na bázi expandovaného polystyrenu jsem obdržel hodnotu kolem 2%, pro minerální vlákna pak kolem 5-7% dle zabudování tohoto materiálu v konstrukci a vystavení vlhkosti. V teple jsem si všiml, že uvádíte hodnoty 2% pro EPS 10% pro minerální vlnu. Charakteristická hodnota pro EPS se pohybuje například u EPS 70F firmy Orsil na hodnotě 0,038 W/(m.K). Pokud tedy toto přenásobíme dostaneme pro EPS výpočtovou hodnotu tepelné vodivosti 0,039, u minerálních izolací je to pak kolem hodnoty 0,042-0,043. Je možné takto postupovat či stačí používat výrobcem deklarovanou hodnotu, která je u EPS i minerální vlny také 0,039W/(m.K)? Tyto hodnoty většinou odpovídají hodnotám ve Vašich knihovnách.

Za druhé bych se rád zeptal, jestli v souladu s ČSN EN ISO 6946 je opravdu při výpočtu možné zanedbat plastové kotvící prvky a součinitel prostupu stěny zateplený systémem ETICS tak nezatěžovat žádnou přirážkou na tepelné mosty? Je pak tedy zateplení v tl. 150mm na stěně z cihel CPP tl. 440 mm dostatečné když hodnota U vychází s výpočtovou hodnotou izolantu 0,039 W/(m.K) U=0,22 W/(m2.K)? Vím že nová platná verze TNI již umožňuje použít přesnou hodnotu přirážky na vliv bodových tepelných mostů, ze které pak toto potlačení plastových prvků vychází.

Posledním dotazem je zpřesnění popisu u přirážky na celkové tepelné mosty. Zde je uvedeno že hodnotu 0,05W/(m.K) je možné použít v případě kdy je izolace na většině plochy v neztenčené tloušťce. Toto ale třeba není někdy možné dodržet při zateplení střešní konstrukce a fasády kdy propojení izolantu vlastně ani není možné. Je pak použití této hodnoty vůbec opodstatněné?

Software Stavební fyzika 2009 - instalace

Kategorie » téma: Stavební fyzika

16.04.2010 16.46 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 6 komentářů | Přečteno: 24403x

Otázka:

prosím o radu ohledně instalace balíku "Stavební fyzika" (2009)
PCpro instalaci je s WinXP, je součástí podnikové domény. Instalace (lze ji provést POUZE pod administrátorským účtem) SW i HW klíče proběhne správně, programy jde spustit a používat. Při odhlášení administrátora a přihlášení k jinému (uživatelskému) účtu na dotčeném PC však programy spustit nelze a vesměs se zobrazí chybová hláška

"Runtime error "339"
Component "comdlg32.ocx" or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid."

(ten soubor z hlášky je někde v c:\windows nebo c:\windows\system32, ale bude se to nejspíš týkat jiných souborů a složek).
Zřejmě to bude nějakými chybějícími právy toho uživatelského účtu a tak prosím o sdělení, JAKÁ PRÁVA a K JAKÝM SLOŽKÁM jsou požadována pro korektní funkci balíku programů "Stavební fyzika".

< 1 Stránka 2 3 4 5 6 7 .. 44 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10