řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Jeden AutoCAD

Kategorie » téma: AutoCAD | AutoCAD Architecture

04.04.2018 09.27 | Pavel Šála | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 78654x

Společnost Autodesk zavádí novinku u pronájmu AutoCADu: Specializované sady nástrojů. 

Změna rotace Annotative objektů pro různá měřítka

Kategorie » téma: AutoCAD | AutoCAD Architecture

09.02.2018 10.11 | Jan Panoch | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 24638x

 AutoCADu a produktech na něm založených (Architecture, MEP), jsou již několik verzí dostupné funkce, pomocí kterých lze textům, kótám, šrafám, multileaderům a dalším entitám nastavit různou, respektive při tisku stejnou, velikost a pozici při zobrazení různých měřítek. 

Funkce na zarovnání textu ke křivce

Kategorie » téma: AutoCAD | AutoCAD Architecture

09.02.2018 09.43 | Jan Panoch | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 27640x

Tuto funkci jsem si napsal hlavně proto, že mě při kreslení koordinačních situací vždy zdržovalo zarovnávání popisů inženýrských sítí tak, aby popisy byly rovnoběžné s vedením té které sítě. Třeba ale najdete i jiné využití. Na popisy používám raději mtext než dtext a to proto, abych mohl u mtextu nastavit neprůhledné pozadí a síť popisem zároveň vykryl. Pokud úhel, pod kterým má být text do výkresu vložen nezadám hned po výběru prvního rohu mtextu, tak pak musím text k síti přiložit a orotovat ho ve směru sítě, případně před tím ještě změnit zarovnávací bod textu na jeden ze středových.

Od verze 2017 umožňuje AutoCAD a produkty, které jsou na něm založené, převádět do DWG vektorové PDF soubory. Osobně nejvíce tuto funkci používám při konverzi souborů snímků katastrální mapy z cuzk.cz, která je již na většině území České republiky digitalizovaná. Oproti dřívější rastrové podobě katastrální mapy v mapě již nejsou slučky, ale čáry jsou pomocí tloušťky rozděleny na katastrální hranice a zbytek, čemuž dle doporučení geodetů říkám vnitřní kresba. Při konverzi PDF souborů do DWG se převedené entity vloží všechny do jedné hladiny - katastrální hranice i vnitřní kresba. Přesto je vhodné pro další práci s entitami vloženými z katastru nemovitostí mít tyto dva typy čar oddělené a rozdělené do dvou samostatných hladin. 

Tento příspěvek popisuje tvorbu vlastního šrafovacího vzoru, který si spolu s dalšími šrafovacími vzory si můžete stáhnout ze stránky Download sekce šrafy. Náhled vzorů najdete na konci článku.

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 21 >