řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

PF 2011

Kategorie » téma: Stavební fyzika

25.12.2010 19.33 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 1 komentářů | Přečteno: 31255x

Všem našim váženým zákazníkům i dalším návštěvníkům našich stránek přejeme upřímně příjemné svátky vánoční a vše dobré v novém roce. Ať vám rok 2011 přinese jen radost a štěstí a světlo do života!

Area 2011
Area 2011

Součinitel prostupu tepla starých oken

Kategorie » téma: Stavební fyzika

14.12.2010 23.23 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 30120x

Otázka:

Chtěla bych se zeptat, jaké výpočtové hodnoty součinitele prostupu tepla u oken byste doporučoval používat v původní zástavbě. Na školení, stránkách TZBinfo, kolegové dosazují do výpočtu výpočtové hodnoty dle ČSN 73 0540 (např. u oken zdvojených s dřevěným rámem Uw=2,8 W/m2K). V normě ČSN 73 0540-3 odkazují na přílohu č.D.1, kde je pro toto okno uvedena hodnota 2,4W/m2K.

Otázka:

Nerad se vracím k mnohokráte zmiňovanému tématu zadání výplní otvorů pomocí individuálních hodnot...

Vzhledem k tomu že od daných výplní otvorů (pro můj konkrétní projekt ) nebyly dostupné konkrétní hodnoty součinitele prostupu tepla rámu Uf a lineárního činitele prostupu tepla v uložení zasklení do rámu (dist. rámečku) psi, použil jsem pomocný výpočet programu ENERGIE - odvození z deklarované hodnoty (prezentované v odborné litareatuŕe a školeních Ing. Šálou) pro zpřesnění zadání výplní otvorů v en. hodnocení pro dotační titul Zelená úsporám.

Moc prosím o názor zda je tento postup odvození z deklarované hodnoty Uw relevantní pro hodnocení objektu dle TNI.

Otázka:

Ze SFŽP mi přišla připomínka, u které bych si potřeboval potvrdit nebo vyvrátit, zda si jí vysvětluji správně či nikoli, v souvislosti s výpočtem odborného posudku dle TNI 730330. Je to první taková připomínka za rok, kdy jsem jim odevzdal mnoho výpočtů, u kterých tento požadavek nevznesli.

Připomínka SFŽP: - hodnocení konstrukcí doplňte o uvažované delta U.

Naše zpracování: U hodnocení konstrukcí uvádíme Un, a dle mého přesvědčení uvažované delta U zahrnuje program Energie 2010 součinitelem vlivu tepelných mostů, který se řídí tabulkou č. 2 v příslušné TNI, kde jsou delta U uvedeny.

A proto se ptám zda moje vysvětlení je správné, a nebo nikoli. A nebo prosím o radu v jakém vašem programu se dá požadovaná delta U spočítat, či podle jaké normy bych ho mohl spočítat.

Otázka:

Řešíme pasivní dům a počítáme ho v programu Energie. Nyní řešíme zadávání solárního systému, kdy soláry pokrývají částečně potřebu na teplou vodu a částečně potřebu tepla na vytápění.

Jestli jsem to správně pochopila, v záložce Solární systém - "kolektory se používají jen pro přípravu teplé vody":
1) pokud nebude toto políčko zaškrtnuto a v každém měsíci bude 100 %, tak bude teplo použito přednostně pro TV a zbytek na vytápění
2)pro každý měsíc můžeme provést i jiné procentuální rozdělění.
Tímto bych se chtěla zeptat jak řešit procentuální rozdělení v námi řešeném případě. Lze to volit pouze přibližně nebo pomocí programu bilance solárních soustav pro SFŽP od pana Ing. Matušky.

Dále bych se chtěla zeptat při výpočtu záložky Podlaha a suterén se bere tl. zdiva i včetně izolace?

< Stránka 1 2 3 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10