řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Nerad se vracím k mnohokráte zmiňovanému tématu zadání výplní otvorů pomocí individuálních hodnot...

Vzhledem k tomu že od daných výplní otvorů (pro můj konkrétní projekt ) nebyly dostupné konkrétní hodnoty součinitele prostupu tepla rámu Uf a lineárního činitele prostupu tepla v uložení zasklení do rámu (dist. rámečku) psi, použil jsem pomocný výpočet programu ENERGIE - odvození z deklarované hodnoty (prezentované v odborné litareatuŕe a školeních Ing. Šálou) pro zpřesnění zadání výplní otvorů v en. hodnocení pro dotační titul Zelená úsporám.

Moc prosím o názor zda je tento postup odvození z deklarované hodnoty Uw relevantní pro hodnocení objektu dle TNI.

PF 2011

Kategorie » téma: Stavební fyzika

25.12.2010 19.33 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 1 komentářů | Přečteno: 31256x

Všem našim váženým zákazníkům i dalším návštěvníkům našich stránek přejeme upřímně příjemné svátky vánoční a vše dobré v novém roce. Ať vám rok 2011 přinese jen radost a štěstí a světlo do života!

Area 2011
Area 2011

Přirozená výměna vzduchu před a po výměně oken

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny

30.12.2010 14.46 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 21979x

Otázka:

Mám dva dotazy ohledně násobnosti výměny vzduchu při výpočtu PENB.

1. Jaká je nejnižší přípustná hodnota návrhové výměny vzduchu v zóně při výpočtu PENB dle 148? Lze po kompletním zateplení panelového domu brát 0,3 1/h? Je tato hodnota přijatelná?

2. Lze při výměně zdvojených oken uvažovat při výpočtu úspory hodnoty násobnosti výměny vzduchu 0,7 v původním a např. 0,3 v novém stavu?

Otázka:

Ze SFŽP mi přišla připomínka, u které bych si potřeboval potvrdit nebo vyvrátit, zda si jí vysvětluji správně či nikoli, v souvislosti s výpočtem odborného posudku dle TNI 730330. Je to první taková připomínka za rok, kdy jsem jim odevzdal mnoho výpočtů, u kterých tento požadavek nevznesli.

Připomínka SFŽP: - hodnocení konstrukcí doplňte o uvažované delta U.

Naše zpracování: U hodnocení konstrukcí uvádíme Un, a dle mého přesvědčení uvažované delta U zahrnuje program Energie 2010 součinitelem vlivu tepelných mostů, který se řídí tabulkou č. 2 v příslušné TNI, kde jsou delta U uvedeny.

A proto se ptám zda moje vysvětlení je správné, a nebo nikoli. A nebo prosím o radu v jakém vašem programu se dá požadovaná delta U spočítat, či podle jaké normy bych ho mohl spočítat.

Otázka:

Zkoušel jsem ji ručně ověřit hodnotu QH,ht (potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty) na základě výpisu z Energie. Vzoreček je velmi jednoduchý:

QH,ht=H*(Ti-Te)*tau

kde Ti=20 C, Te pro leden mám -1 C a tau je čas (počet h/s v lednu). Vychází mi ovšem jiná hodnota, než jakou program pro leden uvádí:

Rozdíly ve výpočtu
Rozdíly ve výpočtu

Jaká může být příčina?

 

< Stránka 1 2 3 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10