zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

RETRO: Pozitivně definitní matice a jak se jí zbavit

Kategorie » téma: Area

07.09.2017 15.20 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 41561x

Při výpočtu dvourozměrného pole relativních vlhkostí v programu Area může v určitých výjimečných situacích nastat situace, kdy nelze najít numerické řešení sestavené soustavy lineárních rovnic.

Tento problém byl už na našem blogu v minulosti řešen (viz http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/chyba-v-matici-soustavy-a-jak-ji-odstranit/?pg=13), ale vzhledem k šestileté pauze není divu, že se prakticky shodná otázka objevuje občas znovu:

V programu Area se mi po výpočtu objevuje hláška, že „Matice soustavy není pozitivně definitní“. V čem bude chyba? V nesprávném napojení oblastí?

Přibližný výpočet teplotního faktoru pro 3D detaily

Kategorie » téma: Area

06.09.2017 18.03 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 29637x

ZOOM: Přibližné posouzení vnitřní povrchové teploty pro bodové tepelné mosty a vazby

Následující detailní návod ukazuje, jakým způsobem lze v programu Area vypočítat přibližnou hodnotu teplotního faktoru v místě spojení několika liniových tepelných mostů či vazeb. Inspirací byl dotaz:


Setkal jsem se s výhradou, že nestačí posoudit na povrchovou teplotu detail atiky (napojení na stěnu), ale že se musí posoudit také 3D detail v koutu nad rohem budovy, protože toto místo může vycházet o mnoho hůř. Máte také takové zkušenosti?

TEORIE: Přesnost zohlednění vlivu tepelných mostů

V novém nepravidelném seriálu budeme detailněji diskutovat různá témata z teorie stavební fyziky... i když zas tak teoretické tyto příspěvky nebudou: teorie má totiž ve stavební fyzice obvykle přímý dopad do praktického posuzování. Je tomu tak i v následujícím příspěvku, který byl inspirován dotazem:


Zajímalo by mne, s jakou přesností pracuje výpočet ekvivalentní lambdy tepelné izolace v programu Teplo. Nedopouštím se při jeho použití chyby, když je evidentní, že nezohledňuje okolní vrstvy?

Mám na mysli třeba celkem běžnou situaci, kdy se stěna v dřevostavbě (two by four) z vnější strany zatepluje. Vnější izolace musí přece vliv tepelného mostu (sloupek) ovlivnit.

Otázka:

Program Area mi při výpočtu hlásí chybné zadání okrajových podmínek. Mohli byste mi prosím poradit, kde jsem udělala chybu?

Nové verze bezplatných programů: Area, Teplo a Energie LT

Kategorie » téma: Energie » Obecně | Area | Teplo

26.08.2017 10.31 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 42427x

Na webové stránky www.kcad.cz budou již brzy umístěny k volnému stažení instalace nových verzí bezplatných programů Energie 2016 LT pro hodnocení energetické náročnosti jednodušších menších budov, Area 2017 LT pro hodnocení dvourozměrných tepelných mostů a vazeb a Teplo 2017 LT pro hodnocení skladeb stavebních konstrukcí.

Energie 2016 LT
Energie 2016 LT

Programy budou nabízet téměř stejný rozsah funkcí jako jejich plné verze a jsou ZCELA ZDARMA – bez jakýchkoli poplatků, časových omezení či blokování tisků.

Hlavní omezení programů jsou uvedena dále...

< 1 2 3 4 5 Stránka 6 7 8 9 10 11 .. 30 >