řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Dělám výpočet v Energii 2020, konkrétně PENB pro prodej rodinného domu, který je v pasivním standardu. Co mě zarazilo je, že řízené větrání hodnoceného domu vychází do klasifikační třídy E.

Zadaná jednotka má přitom nižší měrný příkon, než je referenční hodnota (2750 oproti 3000 Ws/m3).

Nemůže být ve vzorci nějaká chyba nebo co může tolik ovlivňovat výsledný parametr?

Otázka:

Jak zadat potřebu teplé vody, když znám přesný počet osob? Jedná se o průmyslovou halu. Když zadám počet osob, stejně mi to v zóně napočítá osoby dle podlahové plochy.

Dá se odlišit v počtu osob potřeba vody na administrativní pracovníky a dělníky?

Otázka:

V RD je garáž, která je temperovaná. Vytvořila jsem si tedy v Energii 2020 vlastní profil, ale abych ho mohla přiřadit zóně, musím dát typ podzóny "jiná než obytná", typ profilu vlastní a vybrat vytvořený.

Ve výsledku je pak u tohoto profilu počítáno snížení neobnovitelné primární energie o 10 % jako u jiných než obytných staveb. Je trochu matoucí, když garáž patří do celku s obytnou stavbou...

Je, prosím, někde přesně daná vnitřní návrhová teplota pro garáž nebo je možné použít jakoukoliv teplotu?

Otázka:

Zpracovávám PENB pro větší změnu dokončené budovy.

Přístavbu musím posuzovat jako novou stavbu na jeden PENB a druhý PENB na celý objekt, kde posoudím měněné konstrukce. Lze v Energii 2020 řešit jako jeden PENB?

Dle vyjádření SEI bych měl přístavby posuzovat s referenčními hodnotami pro novou budovu, ne však jako "nulová".

Jak mám zadat úroveň referenční budovy a požadavek §6 u obou PENB?

Otázka:

Stane se mi občas, že zapomenu zadat nějakou skladbu, okno nebo dveře - takže se mi neobjeví v roletce, ze které se konstrukce vybírají. Pak musím zase všechna okna zavřít, vrátit se zpátky, chybějící konstrukci zadat a zase všechno otevřít.

Neexistuje nějaký lepší postup?

< 1 2 3 4 5 Stránka 6 7 8 9 10 11 .. 252 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

18.01.2021 14.49 » Energie 2020.8

Energie ve verzi 2020.8 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článků.

04.12.2020 12.19 » Energie 2020.7

Energie ve verzi 2020.7 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článků.