Energie 2016.5: drobnější úpravy

Kategorie » téma: Energie » Obecně

01.02.2017 18.11 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 36474x

Pátá bezplatná aktualizace programu Energie 2016.5 bude brzy umístěna k volnému stažení na www.kcad.cz. Obsahuje několik  drobnějších úprav a oprav. Nejvýznamnější novinkou jsou:

Změny ve výpočtu primární energie a emisí CO2

V souvislosti s právě dokončovanou mezinárodní normou ISO 52000-1 byl do programu přidán výpočet primární energie (neobnovitelné i celkové) spojené s výrobou elektřiny exportované do veřejné sítě. Program tedy nově započítává do celkových součtů primární energie nejen ušetřenou primární energii jako dosud (uvažuje se zápornou hodnotou a vyjadřuje vliv náhrady konvenční produkce elektřiny exportovanou produkcí z fotovoltaiky či kogenerace), ale i primární energii, která se v budově spotřebuje při výrobě exportované elektřiny. U fotovoltaiky se jedná o celkovou primární energii (neobnovitelná primární energie je samozřejmě nulová), u kogenerace jde o celkovou i neobnovitelnou primární energii (jejich velikost závisí množství exportované elektřiny a na energonositeli, který kogenerační jednotka používá).

Analogicky bylo do výpočtu přidáno i hodnocení emisí CO2 spojených s výrobou exportované elektřiny. Na druhou stranu program automaticky nastavuje implicitní hodnoty součinitelů emisí CO2 pro exportovanou elektřinu do sítě jako záporné součinitele emisí CO2 pro elektřinu, takže se náhrada konvenční produkce elektřiny produkcí v budově projeví i u emisí CO2 stejným způsobem jako u primárních energií.

V souvislosti s popsanými změnami bylo mírně upraveno zadávání faktorů primární energie a emisí CO2 pro kogenerační jednotky vyrábějící elektřinu jen pro export do sítě.

 

Další změny, úpravy a opravy

Pro tepelná čerpadla se do energetického průkazu nově tiskne nejen název energonositele dodávajícího energii pro pohon tepelného čerpadla, ale i energie okolního prostředí.

Pokud je zdroj tepla na vytápění zadán s nulovým podílem na dodávce energie, netiskne se už nově ani formálně do protokolu o výpočtu.

Program automaticky kontroluje a nepřipustí zapsání znaků ">", "<", "\" a "&" do políček pro zadání názvů konstrukcí a dalších textů, aby nemohlo dojít k problémům při načítání hlášenky ve formátu XML do databáze Enex (Enex bohužel výše uvedené znaky neakceptuje).

Upraveny byly některé nápovědy, aby informovaly o nových hodnotách v metodických pokynech pro dotační program Nová zelená úsporám platných od ledna 2017 (např. zvýšení požadavku na účinnost osvětlení v nebytových prostorách v bytových domech apod.). Drobně doplněny byly nápovědy i s ohledem na loňské změny v STN 730540-2.

V modulu pro výpočet produkce elektřiny fotovoltaickými systémy s hodinovým krokem byla upravena kontrola zadání jmenovité provozní teploty tak, aby program upozorňoval na chybu v této hodnotě jen tehdy, když bude tuto hodnotu pro výpočet potřebovat. Na chybu ve jmenovité provozní teplotě program navíc upozorňuje nově už při zadávání vstupních dat, nikoli až při samotném výpočtu.

Opravena byla chyba automatického výpočtu plochy suterénních stěn v zadání vytápěného a nevytápěného suterénu (formulář pro zadání podlahových konstrukcí), která vznikala při transformaci dat z verze 2015 na verzi 2016. Program po transformaci chybně nastavil plochu suterénních stěn jako nulovou.

Ve všech protokolech o výpočtu ve slovenské verzi je použita slovenština místo češtiny, která byla omylem ponechána ve verzi 2016.4 SK.

Pokud dojde ke změně obrázku budovy na dialogovém okně, které se vyplňuje před vyvoláním generátoru energetického průkazu či certifikátu, automaticky se tím změní i obrázek budovy na panelu úlohy.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Teplá Jana Ing. » --

05.03.2017 19.48

Dobrý den, mám Energii 2016.5 - prosím kde najdu hlášení na ENEX?? Děkuji Teplá

#2 | Zbyněk Svoboda » Hlášenka?

06.03.2017 07.43

Máte-li na mysli tzv. hlášenku ve formátu XML, pak je uložena ve shodném adresáři jako ostatní data k řešené úloze pod jménem ABC_DataProENEX.XML, kde ABC je jméno řešené úlohy.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10