Energie 2017.4: Označení měněných konstrukcí a další úpravy

Kategorie » téma: Energie » Obecně

14.03.2018 18.10 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 37785x

Na stránku www.kcad.cz bude příští týden umístěna bezplatná aktualizace Energie 2017.4 s opravou zobrazování záložek pro zadání klimatických dat a dalšími doplňky a úpravami.

Největší změnou je možnost označit jednotlivé obalové konstrukce jako měněné a zadat pro ně doporučený součinitel prostupu tepla podle ČSN 730540-2, aby je pak bylo možné přímo zapsat do energetického průkazu v případě hodnocení budovy jako větší změny podle §6, odst. 2c (hodnocení jednotlivých měněných konstrukcí) a do krycích listů pro dotační program Nová zelená úsporám.

Podrobnější popis novinek najdete dále...

Označení měněných konstrukcí a jejich tisk do dokumentů

Na většinu formulářů pro zadání obalových konstrukcí zóny bylo vedle názvů konstrukcí přidáno tlačítko se symbolem kladívka, s jehož pomocí lze jakoukoli konstrukci označit jako měněnou. Po stisku tohoto tlačítka se objeví okénko umožňující vypočítat pro příslušnou konstrukci doporučený součinitel prostupu tepla (požadavek vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. při hodnocení větší změny budovy podle §6, odst. 2c) a současně se tlačítko zbarví modře.

Označení měněné konstrukce
Označení měněné konstrukce

Takto označené konstrukce se následně tisknou do krycích listů pro oblast podpory A v dotačním programu Nová zelená úsporám. Pro stěny, střechy a podlahy se přitom do příslušných kolonek krycího listu zapisuje název tabulkové kategorie konstrukce, celková plocha měněné konstrukce a její součinitel prostupu tepla. Pro výplně otvorů se navíc zapisuje i součinitel prostupu tepla zasklení a rámu, lineární činitel prostupu tepla v uložení zasklení do rámu, propustnost slunečního záření a šířka rámu - ovšem jen v případě, když byly tyto parametry měněných oken zadány do formuláře Zadání parametrů výplní otvorů.

Zápis měněných konstrukcí do krycích listů
Zápis měněných konstrukcí do krycích listů

Pro konstrukce označené jako měněné se také zapisuje odpovídající doporučený součinitel prostupu tepla do tabulky a1 v energetickém průkazu a provádí se vyhodnocení, zda je či není splněn požadavek vyhlášky 78/2013 Sb. na měněné konstrukce podle §6, odst. 2c. Aby tato funkce fungovala, je nutné hodnotit budovu jako větší změnu a zaškrtnout na okénku s volbami pro generování PENB možnost budova je hodnocena jako větší změna podle §6, odst. 2c.

Volba typu hodnocení větší změny budovy
Volba typu hodnocení větší změny budovy

Další změny, opravy a úpravy

Opravena byla chyba v zobrazování záložek s klimatickými daty na formuláři pro zadání okrajových podmínek, která nastávala ve verzi 2017.3.

Na většinu formulářů pro zadání vstupních údajů byla doplněna tlačítka pro rychlé přesunování zadaných konstrukcí či skladeb na začátek, na konec a do libovolného místa v seznamu formulářů.

Program umožňuje zvolit, jaké datum se má vkládat do energetického průkazu, energetického štítku a energetického certifikátu jako datum zpracování příslušného dokumentu. Volba mezi aktuálním datem (jako dosud) a libovolným zvoleným je k dispozici na formuláři pro zadání údajů do hlavičky energetického průkazu.

Nastavení data zpracování PENB
Nastavení data zpracování PENB

Program netiskne protokoly o výpočtu pro hodnocenou a referenční budovu, pokud nejsou zadány žádné konstrukce na obálce budovy. Tato situace může nastat např. při samostatném výpočtu hodinové produkce FV systémů či solárních kolektorů. Současně byla pro tyto případy upravena kontrola vstupních dat tak, aby se výpočet spustil, i když nejsou žádné obalové konstrukce zadány.

Upozornění, které program zobrazuje od 1.1.2018 při uzavření formuláře pro zadání popisu zóny v případě, že není zvolena budova s téměř nulovou spotřebou energie, bylo doplněno o tlačítko Pro tuto úlohu dále kontrolu neprovádět. Po jeho stisku už program kontrolu neprovádí a informační okénko neukazuje. Kontrola se obnoví při opětovném otevření úlohy.

Ukončení kontroly
Ukončení kontroly

Upraveno bylo generování energetického průkazu v případě, když je zadána nulová roční či denní potřeba teplé vody a současně nenulové ztráty ze zásobníku a rozvodů. Program nově i v tomto atypickém případě tiskne do PENB podíly jednotlivých zdrojů tepla na pokrytí uvedených ztrát.

Do formuláře pro zadání parametrů výplní otvorů je nově možné importovat nejen vlastnosti oken a dveří ze seznamu ve formátu OK4, ale i ze seznamu ve formátu DT7. Lze tedy načítat parametry výplní otvorů i z jakékoli jiné úlohy, ve které byly parametry výplní otvorů zadány.

Do protokolu o výpočtu byla doplněna průměrná návrhová vnitřní teplota pro režim vytápění vypočtená váženým průměrem přes měrné tepelné toky jednotlivých zón a celková tepelná ztráta budovy stanovená jako součin celkového měrného toku budovy a rozdílu mezi průměrnou vnitřní teplotou a návrhovou venkovní teplotou v zimním období.

Výpočet celkové plochy obálky zóny byl upraven tak, aby se v něm neuplatnily konstrukce mezi zónou a nevytápěným prostorem v případě, když v nevytápěném prostoru vyjde vyšší vnitřní teplota než v zóně. Tato situace může nastat u zóny s nízkou vnitřní teplotou, která je v kontaktu s nevytápěným prostorem sousedícím s dalšími, podstatně více vytápěnými zónami.

Opravena byla chyba způsobující pád programu ve slovenské verzi po stisku klávesy Enter při zadávání ploch konstrukcí na formuláři pro popis konstrukcí v kontaktu s venkovním vzduchem.

Program vkládá nově do formuláře pro popis nevytápěných prostorů po výběru výplně otvoru z předem zadaných typů oken a dveří nejen součinitel prostupu tepla a propustnost slunečního záření, ale i plochu. Vložená plocha není ale uzamčená jako ostatní vložené hodnoty, je ji možné volně editovat.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Zbyněk Chmela » Měněné technické systémy

15.03.2018 11.32

Bude možné do Energie zadat i posouzení měněných technických systémů vč. ηH,hr,sys s kterou vzor průkazu neuvažuje?

#2 | Zbyněk Svoboda » Systémy

15.03.2018 17.45

Měněné technické systémy je bohužel nutné do PENB vyplnit i nadále ručně. V programu lze zatím specifikovat jen měněné stavební konstrukce.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

18.07.2019 14.18 » Energie 2019.5

Pro uživatele s licencí Energie 2019 je k dispozici bezplatný update 2019.5 na kcad.cz v sekci ke stažení . Více informací o obsahu aktualizace je v  článku na blogu.

18.06.2019 11.31 » Bezplatný přístup na blog

S platností od 14.6. 2019 je bezplatný přístup na blog poskytován pouze zákazníkům, kteří mají zakoupený jakýkoliv program z balíčku Svoboda Software ve verzi 2015, nebo novější (kromě LT verzí).