Energie 2020.10: aktualizace na vyhlášku č. 140/2021 Sb.

Kategorie » téma: Energie » Obecně

08.04.2021 15.02 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 7 komentářů | Přečteno: 43274x

Vzhledem k tomu, že 1.4.2021 nabyla účinnosti nová vyhláška MPO ČR č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, v níž se poměrně podstatně mění některé emisní faktory CO2, bylo nutné brzy po vydání verze 2020.9 připravit další jarní update programu Energie - verzi 2020.10 s aktualizací na výše uvedenou vyhlášku.

V programu byly zároveň provedeny některé drobnější úpravy související především s tiskem různých informativních hodnot a legend.

Podrobný popis změn najdete dále v článku...


Aktualizace na vyhlášku MPO č. 140/2021 Sb.

V programu byly aktualizovány emisní faktory CO2 podle přílohy 8 ve vyhlášce MPO ČR č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, která je účinná od 1.4.2021. Změny v emisních faktorech CO2 se projeví až při zadání nové úlohy/projektu. Ve starých datech zůstanou původně zadané emisní faktory beze změn.


Další úpravy a změny

Upraven byl výpočet informativní hodnoty účinnosti distribuce energie tištěné do protokolu k PENB pro zdroje tepla a chladu tak, aby byl funkční i v případech, kdy zadaný systém reálně vůbec žádnou energii nedodává (či neodebírá).

Ze stručného protokolu o výpočtu byla odstraněna legenda k tabulce energetické bilance obalových konstrukcí, která se do stručného protokolu o výpočtu netiskne. Tisk legendy byl zatím omylem ponechán, nově už ve stručném protokolu také není.

Upraveno bylo zobrazování informativního upozornění na problematickou kombinaci přesného výpočtu činitelů stínění a přímého zadání plochy konstrukce tak, aby se neobjevovalo v situacích, kdy není relevantní.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Zbyněk Chmela » Činitel údržby MF

20.05.2021 22.46

Podle ČSN EN 15193-1(2017) není činitel údržby pro nestmívatelné systémy definovaný (str. 46 normy), a tedy při výpočtu příkonu podle přílohy C normy by se F_MF = 0,8/MF neměl uvažovat. Přijde mi však, že u nestmívatelných systémů je uvažován F_MF = 0,8.

#2 | Zbyněk Svoboda » Nejasnosti v normách

21.05.2021 19.42

Postup výpočtu činitele F,MF pro nestmívatelné systémy je podle EN 15193-1 nejasný.
Činitel F,MF by se měl stanovit podle vztahu, který uvádíte, tj. F,MF=0,8/MF. EN 15193-1 ale k němu neuvádí žádné specifické informace ohledně nestmívatelných systémů. Je tam jen tento vztah (pokud jsem někde něco přehlédl, prosím o upozornění).
K činiteli MF pak norma uvádí pro nestmívatelné systémy - v Tab.B.8 v originálním znění EN 15193-1 - že může být jakýkoli/any (matematik by doplnil, že nemůže být nulový). ČSN 730331-1 v jinak totožné tabulce nestmívatelné systémy vynechává.
Hodnota MF se vyskytuje ještě ve vztahu pro činitel konstantní osvětlenosti Fc=(1+MF)/2 (viz čl. G.2 v EN 15193-1). Podle ČSN 730331-1 sice platí tento vztah jen pro stmívatelné systémy (pro nestmívatelné systémy se uvažuje rovnou Fc=1, což uvádí i EN 15193-1), ale podobné omezení jsem v EN 15193-1 nenašel. Opět: pokud jsem někde něco přehlédl, prosím o konkrétní upozornění, děkuji.

#3 | Zbyněk Svoboda » Nejasnosti v normách 2

21.05.2021 19.50

V programu se tato nejednoznačná situace nějak samozřejmě vyřešit musí.
Když tedy použijeme vše, co je pro nestmívatelné systémy jednoznačně definováno (Fc=1), a vše, co je alespoň podle jedné normy pro nestmívatelné systémy použitelné (Fc=(1+MF)/2), vyjde MF=1. To se pak dosadí do obecně platného vztahu F,MF=0,8/MF a vyjde hodnota 0,8.
Vidím to zatím jako jediný něčím podložený postup, protože v normách nějaká konkrétní hodnota F,MF pro nestmívatelné systémy (např. 1 nebo 0,5 či cokoli jiného) není uvedena. Nejde vlastně ani o nějakou novinku v programu, už to tak fungovalo ve starších verzích.

#4 | Zbyněk Svoboda » Nejasnosti v normách 3

21.05.2021 21.58

Ještě mne po dalších úvahách napadla jedna možná cesta, jak problém řešit.
"Jakákoli" hodnota MF v tab. B.8 je míněna zřejmě jen ve vztahu k hodnotě Fc (MF není pro výpočet Fc potřebná). Bohužel z toho ale plyne, že EN 15193-1 neuvádí pro nestmívatelné systémy žádnou orientační hodnotu MF. Ta by se tudíž měla podle všeho vždy stanovit výpočtem podle dokumentu CIE97, který asi ani v češtině neexistuje. To je samozřejmě nereálné.
EN 15193-1 ale současně uvádí v čl. C.2, že se MF obvykle pohybuje od 0,6 do 0,9. Pokud by se vzal průměr (MF=0,75), vycházelo by pak F,MF=0,8/0,75=1,07.
Zkusím to výhledově zkonzultovat se specialisty na osvětlení, jaký bude jejich názor. Z hlediska PENB je nicméně celkem jedno, zda se pro nestmívatelný systém použije F,MF=0,8 či 1,1, protože tato hodnota se použije u u hodnocené i referenční budovy.

#5 | Zbyněk Chmela » ČSN CEN/TR 15193-2 (73 0327) ze září 2017

15.07.2021 11.40

Omlouvám se za pozdní reakci, k normě ČNS EN 15193-1 existuje vysvětlení a zdůvodnění ČSN CEN/TR 15193-2 (73 0327) ze září 2017. Z tohoto dokumentu se domnívám, že pro nestmívatelné systémy by se mělo uvažovat MF=0,8, tedy F_MF = 1,0 (viz. obrázek 5 a příloha J).Snad by bylo vhodné, kdyby uživatel mohl MF v Energii zadat.

#6 | Zbyněk Svoboda » Činitel údržby

15.07.2021 12.17

Je to tak, došel jsem ke stejnému závěru. Do verze 2020.11, která je k dispozici na ww.kcad.cz, jsem proto doplnil možnost přímého zadání činitele údržby MF pro všechny osvětlovací soustavy, které mají činitel konstantní osvětlenosti Fc=1.

#7 | Zbyněk Chmela » MF u Přídavných spotřeb

27.01.2022 18.04

Domnívám se, že u přídavných spotřeb je MF=1,0 (verze 2021.0). Nemělo by se i zde uvažovat s MF=0,8?

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.