Energie 2020.7 aneb co se nestačilo...

Kategorie » téma: Energie » Obecně

04.12.2020 10.50 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 64758x

Krátce po aktualizaci Energie na verzi 2020.6 přicházíme s verzí 2020.7, která tentokrát obsahuje jen několik změn týkajících se v převážné míře výpočtu a tisku výsledků pro tepelně propojené zóny.

Jak naši pozorní uživatelé vědí, hodnocení méně frekventované výměny tepla přes vnitřní konstrukce mezi zónami (méně frekventované proto, že podle EN ISO 52016-1 by se tato výměna neměla v běžných situacích uvažovat) bylo částečně upraveno - hlavně na základě podnětu od Ing. Chmely (děkujeme!) - již ve verzi 2020.6. Tu jsme ale potřebovali uveřejnit velmi rychle, protože řada specialistů netrpělivě čekala na možnost vkládání podpisu do PENB... a tudíž nebyl čas na dokončení všech úprav souvisejících s upřesněním výpočtu výměny tepla mezi zónami. To nyní napravujeme.

Podrobnější popis novinek ve verzi 2020.7 najdete dále...


Upřesnění výpočtu a tisku výsledků pro tepelně propojené zóny

Procentuální podíl provozu vytápění a chlazení v jednotlivých měsících v roce, který je potřebný např. pro výpočet pomocných energií, se u tepelně propojených zón nově přesněji koriguje. Pokud budou tedy zadány vnitřní konstrukce mezi zónami, zvětší se u teplejších zón procentuální podíl provozu vytápění v přechodových měsících, zatímco u chladnějších zón - vytápěných částečně těmi teplejšími - se procentuální podíl provozu vytápění sníží. Popsaná úprava se analogicky projeví i u chlazení.

Pro tepelně propojené zóny byly dále upraveny tisky měsíčních potřeb tepla na vytápění, aby u zón, které jsou kompletně vytápěny teplem z okolních zón (a mají tedy vlastní potřebu tepla nulovou), nedocházelo k matoucímu tisku záporných potřeb tepla na vytápění (u hodnocené i referenční budovy).

Ošetřena byla i iterace tzv. skutečných teplot v propojených zónách, která mohla divergovat v případech, když měla některá z vytápěných zón konstrukce přilehlé k zemině s extrémně nízkými tepelnými odpory (cca 0,1-0,2 m2K/W).


Další úpravy a opravy

Na formulář pro zadání typů výplní otvorů bylo přidáno tlačítko pro výpočet požadovaného součinitele prostupu tepla UN20 podle ČSN 730540-2 pro světlíky s velkým rozdílem mezi teplosměnnou plochou a vodorovným průmětem. Vypočtená redukovaná hodnota UN20 se použije automaticky dále v programu při výpočtu referenční hodnoty součinitele prostupu tepla.

Do programu byla přidána další kontrola zadaných hodnot, která upozorňuje na pravděpodobnou chybu v zadání rozměrů konstrukcí (mm místo m).

Upraveno bylo zařazování výplní otvorů mezi vytápěnou zónou a nevytápěným prostorem do příloh krycích listů dotačního programu NZÚ (zatím byly takové výplně zařazovány mezi ostatní konstrukce, a nikoli mezi výplně otvorů).

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Lukáš Palík » Nevytápěný prostor pro více zón

08.12.2020 21.11

Dobrý den,
věřím, že to bylo již v minulosti řešeno, ale přesto se zeptám - bylo by možné zadávání nevytápěného prostoru sousedícího s více zónami upravit tak, aby se už nemusely vnější konstrukce tohoto nevytápěného prostoru rozdělovat na podíly odpovídající počtu zón? U vícezónových budov je to velmi pracné, zdlouhavé a vzniká riziko chyby, když bude v zadávání nevytápěného prostoru u některé zóny opomenuta konstrukce.


Děkuji Vám.

#2 | Zbyněk Svoboda » Re: Nevytápěný prostor pro více zón

08.12.2020 21.39

Dělit vnější konstrukce nevytápěného prostoru nebylo třeba ani v minulosti a není třeba ani nyní. Mohou se klidně přiřadit všechny k jednomu dílčímu nevytápěnému prostoru přiřazenému k jakékoli zóně, nebo rozdělit mezi všechny dílčí nevytápěné prostory - je to zcela na volbě zadavatele.
V poslední době jsem postup zadání nevytápěného prostoru vysvětloval např. v článku http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/doporuceny-postup-v-pripade-nevytapeneho-suterenu-pod-vicezonovou-budovou/.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10