Energie 2023.5: Kogenerační jednotky, kontrola kompatibility podzón a další změny

Kategorie » téma: Energie » Obecně

13.03.2023 00.19 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 24402x

Vzápětí po update 2023.4 přicházíme s aktualizací Energie 2023.5, která bude v nejbližší době umístěna k volnému stažení na www.kcad.cz a která obsahuje především důležitou opravu výpočtu primární energie a emisí CO2 spojených s elektřinou vyrobenou v kogeneračních jednotkách.

Kvůli přehlédnutému nulování faktorů primární energie vycházela pro tento energonositel nulová neobnovitelná primární energie, což je sice dosti snadno identifikovatelná chyba, ale při nedostatku času na testování nás na ni musel minulý týden upozornit pozorný uživatel. Omlouváme se a děkujeme Ing. M. Šulcovi!

Program byl okamžitě opraven a doplněn i o další nové funkce. Kompletní přehled novinek najdete dále v článku...


Primární energie pro elektřinu z kogenerace a další úpravy výpočtu

Opraven byl výpočet neobnovitelné primární energie a emisí CO2 pro elektřinu vyrobenou v kogenerační jednotce. Při dosavadním výpočtu se příslušný faktor primární energie a faktor emisí CO2 chybně v jednotlivých hodinách nuloval, takže výsledná primární energie spojená s produkcí elektřiny vycházela nulová, i když byl energonositelem např. zemní plyn.

Odstraněno bylo zablokování výpočtu v případě zadání nulového podílu na dodávce tepla na vytápění první a/nebo druhou otopnou soustavou. Nově je tedy možné dokončit výpočet i tehdy, když jsou sice zadány 2 či 3 soustavy, ale energii dodává jen ta poslední. Stejná úprava byla provedena i pro chladící systémy a systémy přípravy teplé vody.

Opravena byla chybná kontrola vstupních dat, která blokovala výpočet při zadání podtlakového ventilátoru do nevytápěného prostoru.

Při načítání hodinových vstupních dat ze souborů formátu CSV program kontroluje oddělovač desetinných míst a automaticky ho konvertuje na správný typ podle nastavení operačního systému. Výpočet tak proběhne i tehdy, když je v souborech CSV použit nesprávný typ desetinné čárky či tečky (např. po přenesení dat z jiného počítače s jiným nastavením formátu čísel).


Kontrola kompatibility provozů v podzónách

Program kontroluje při přidávání nové nebo úpravě již existující podzóny, zda je pro ni zvolený provoz kompatibilní s provozem v ostatních aktivních podzónách.

Korektní složení zóny z více podzón vyžaduje, aby bylo vytápění, chlazení, zvlhčování a odvlhčování požadováno ve všech podzónách ve stejných hodinách. Při kombinaci podzón, u kterých se požadovaný provoz vytápění, chlazení či úpravy vlhkosti časově nekryje, mohou být výsledné provozní parametry zóny nereálné. V každé zóně by proto měly být pouze takové podzóny, které mají stejný režim provozu vytápění, chlazení a úpravy vlhkosti, přičemž konkrétní požadované teploty a vlhkosti se mohou mírně lišit.

Program nově přidání provozně nekompatibilních podzón blokuje a omezuje tak riziko nesprávného zadání.


Změny ve výstupních souborech

Program tiskne do tabulky G v protokolu k PENB celkový instalovaný špičkový výkon fotovoltaických panelů v budově v kWp odvozený ze zadaných parametrů panelů.

Opraven byl informativní tisk průměrné roční účinnosti distribuce a akumulace tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody kogeneračními jednotkami v tabulce G v protokolu k PENB. Dosud tištěná hodnota byla příliš vysoká, při jejím výpočtu nebyla použita celková účinnost kogenerace, ale jen účinnost výroby tepla.

Opraven byl tisk informativní hodnoty účinnosti distribuce a akumulace tepla/chladu do tabulky G v protokolu k PENB pro zdroje tepla/chladu umístěné mimo budovu. Nově se do dílčí tabulky „soustava uvnitř budovy“ tiskne vždy jen účinnost pro distribuci a akumulaci uvnitř budovy, nikoli celková účinnost včetně účinnosti rozvodů mimo budovu.


Další změny a opravy

Na okénko pro zadání akumulátorů pro fotovoltaický systém byla přidána informace o celkové výsledné kapacitě akumulátorů v kWh.

Do všech funkcí pro práci s úlohou jako souborem (Uložit jako, Exportovat do formátu ZIP atd.) byl doplněn chybějící soubor CSV s hodinovými daty pro výpočet spotřeb v nevytápěných prostorech. Zatím se při ukládání úlohy pod jiným jménem nekopíroval. Stejná oprava byla provedena i u kopírování úlohy do pracovního adresáře.

Doplněna byla automatická aktualizace hodinových dat v CSV souboru potřebném pro výpočet spotřeby energie v nevytápěných prostorech. Tato aktualizace proběhne po jakékoli změně vlastního profilu užívání, pokud byl použit v některém z nevytápěných prostorů. Pro aktualizaci již není třeba otevírat znovu formulář pro zadání spotřeb v nevytápěných prostorech.

Doplněna byla kontrola přítomnosti CSV souboru obsahujícího data pro výpočet spotřeby energie v nevytápěných prostorech před provedením výpočtu. Pokud tento automaticky vytvářený soubor chybí, program ho před výpočtem znovu vygeneruje.

Při změně VZT jednotky se zadanou účinností zpětného získávání tepla na odtahový ventilátor, nebo na ventilátor v soustavě dodávky teplého/chladného vzduchu se automaticky nuluje účinnost ZZT. Zabraňuje se tím matoucímu tisku účinnosti ZZT do protokolu k PENB pro ty typy zařízení pro dopravu vzduchu, u kterých nemá ZZT smysl.

Program kontroluje při vkládání nového souboru s hodinovými klimatickými daty do katalogu klimatických dat, zda obsahuje všechny potřebné údaje. Pokud zjistí, že v souboru některý z potřebných parametrů (teplota, vlhkost, intenzita slunečního záření, rychlost větru) chybí, vložení souboru do katalogu zablokuje.

Program ukládá do registru Windows parametry clonění oken a lehkých obvodových plášťů zadané na okně Globální změny clonění výplní otvorů. Při dalším otevření tohoto okna příkazem „Vstupní data – Globální změny clonění výplní otvorů“ se uložené parametry automaticky načtou a zobrazí.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10