Fotovoltaika 2017: samostatný program pro hodnocení FV systémů

Kategorie » téma: Zelená úsporám | Fotovoltaika

06.03.2017 20.11 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 7 komentářů | Přečteno: 37846x

Novinkou v naší nabídce se již brzy stane program Fotovoltaika 2017, který umožní provádět detailní výpočet produkce elektřiny fotovoltaickými systémy a hodnotit míru využitelnosti vyrobené elektřiny v budově.

Základní okno programu Fotovoltaika
Základní okno programu Fotovoltaika

Program bude nabízet všechny funkce dostupné v programu Energie od verze 2016.3, ale půjde o samostatný program, zcela nezávislý na Energii. Program vznikl na základě výrazné poptávky ze strany uživatelů jako nástroj pro dodavatele FV systémů a pro specialisty, kteří potřebují vyhodnotit pouze využitelnost vyrobené elektřiny v budově kvůli dotačnímu programu NZÚ.


Produkce elektřiny fotovoltaickými systémy je v programu Fotovoltaika hodnocena detailním výpočtem s hodinovým krokem. Při výpočtu se zohledňuje nejen orientace a sklon FV panelu, ale i aktuální teplota FV článku a změny jeho účinnosti v závislosti na aktuální intenzitě slunečního záření. Vliv teploty a intenzity slunečního záření na účinnost FV panelu lze přitom hodnotit dvěma různými způsoby podle toho, jaké údaje jsou pro FV panel k dispozici. Ve výpočtu lze zjednodušeně zohlednit i způsob instalace panelu (otevřená poloha, v kontaktu s jinou konstrukcí, v řadách na ploché střeše) a jeho stínění. Zohledňuje se i účinnost střídače (měniče) a ztráty při konverzi a v rozvodech.

Pro výpočet lze buď vybrat některá z klimatických hodinových dat obsažených v katalogu klimatických dat (k dispozici jsou data pro všechna krajská města ČR) a nebo lze importovat data popisující klimatické poměry v libovolné konkrétní lokalitě, pokud byla tato data ve formátu RKR (referenční klimatický rok) od ČHMÚ zakoupena.

Protokol o výpočtu produkce elektřiny
Protokol o výpočtu produkce elektřiny (ukázka)

Výsledkem výpočtu je protokol obsahující nejen přehled zadaných údajů a výsledné měsíční a roční produkce elektřiny, ale i grafy ukazující roční průběhy jednotlivých veličin (klimatické údaje, záření dopadající na panel, hodinová a denní produkce elektřiny).

Pro zájemce o detailní hodinové výsledky je k dispozici soubor s příponou CSV, který lze snadno načíst do MS Excelu a který obsahuje pro každý zadaný typ panelu podrobný výpis všech vstupních údajů (klimatické údaje), dílčích výsledků (záření dopadající na panel, teplota článku, účinnost panelu) a finálních výsledků (DC a AC produkce panelu).


V programu Fotovoltaika lze ověřit i míru využitelnosti vyrobené elektřiny v budově. Tento výpočet umožňuje ověřit splnění podmínek dotačního programu Nová zelená úsporám v oblastech C.3.3 až C.3.6.

Pro budovu je nutné zadat celkovou spotřebu elektřiny za rok a dále nadefinovat hodinové profily odběru elektrické energie nebo teplé vody v průběhu roku - v závislosti na tom, zda se elektřina z FV systému používá jen na pokrytí dodávky tepla na přípravu teplé vody či na pokrytí veškeré spotřeby elektřiny (včetně případného ohřevu vody).

Pro snadnější definování hodinových odběrů elektřiny lze použít oficiální typové diagramy dodávek elektřiny (TDD) podle OTE a.s. (viz www.ote-cr.cz). V programu jsou k dispozici údaje pro rok 2015 a 2016 pro 7 základních tříd (podnikatel/domácnost, odběr bez tepelného využití elektřiny, odběr s akumulačním spotřebičem, odběr s hybridním vytápěním, odběr s přímotopným vytápěním, odběr s tepelným čerpadlem). V případě potřeby lze nicméně nadefinovat i zcela individuální křivku odběru s pomocí 24 relativních odběrů ve všední den a 24 relativních odběrů o víkendu. Program umožňuje zohlednit i typické roční zakřivení odběrové křivky (nižší odběr v létě).

Ve výpočtu lze zohlednit i ukládání vyrobené elektřiny v akumulátorech a zohlednit přitom nejen jejich kapacitu a přípustnou hloubku vybíjení, ale i ztráty při nabíjení a vybíjení akumulátorů.

Protokol o výpočtu využitelnosti vyrobené elektřiny v budově (ukázka)
Protokol o výpočtu využitelnosti vyrobené elektřiny v budově (ukázka)

Výsledky výpočtu využitelnosti vyrobené elektřiny se tisknou do stejného protokolu jako výsledky výpočtu produkce FV systémů s hodinovým krokem. Kromě číselných hodnot (měsíční a roční využitelná elektrická energie, míra využitelnosti vyrobené elektřiny v budově apod.) se tisknou i přehledné grafické výstupy: týdenní průběhy relativních odběrů elektřiny a teplé vody, roční průběhy spotřeby elektřiny v zónách i v celé budově a roční průběhy využitelné produkce elektřiny, odběru elektřiny ze sítě a exportované elektřiny do sítě. Pokud jsou v budově použity akumulátory, tiskne se i graf ukazující změny v množství energie uložené v akumulátorech během roku.

Detailní hodinové výsledky výpočtu je možné najít v souboru ve formátu CSV, který lze jednoduše importovat do MS Excelu a který obsahuje pro každou hodinu v roce elektrickou energii: spotřebovanou v budově, vyrobenou FV systémy, odebranou ze sítě, exportovanou do sítě a uloženou v akumulátorech.


V programu Fotovoltaika jsou oproti programu Energie navíc k dispozici dva upravitelné katalogy: katalog fotovoltaických panelů a katalog střídačů.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Koutňák Radim -THERMOPROJEKT » Fotovoltaika vs FVbilance pro Energii

08.02.2022 22.31

Trochu se v tom ztrácím ... Je jediným rozdílem mezi mezi programy ta (ne)existence upravitelných katalogů? Má pro mě, jako uživatele Energie, smysl samostatný program Fotovoltaika?

#2 | Zbyněk Svoboda » Fotovoltaika

15.05.2022 11.00

Program Fotovoltaika je určen těm uživatelům, kteří nepoužívají Energii.
Pokud chcete se stávající Energií 2020-2021 hodnotit využitelnost elektřiny z FV systému v budově, potřebujete k tomu jen doplňkový modul FVBilance. Ve verzi 2023, která bude všechny výpočty provádět s hodinovým krokem, již nebude tento modul potřebný.

#3 | Švéda Edgar Ing. » stínění FVE

23.05.2023 09.02

jakým způsobem se zohledňuje dodatečné stínění ve výpočtu bilance FVE ?

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10