zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Další retro téma se týká způsobu zadání lehkého obvodového pláště při výpočtu energetické náročnosti budovy, které se na našem blogu řešilo už v poměrně dávné technické minulosti... konkrétně v roce 2011. Tedy ještě před vydáním aktuální ČSN 730540-2 a vyhlášky 78/2013 Sb.

Protože tehdejší informace už skutečně poněkud zastaraly (viz http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/zadani-lehkeho-obvodoveho-plaste-lop-do-energie/), bude, myslím, vhodné téma také trochu připomenout a oprášit.

Otázka:

Bylo by možné přidat do výpočtu Energie bilanci oken, aby u každého okna vyhodnotilo, zda budou mít pro objekt přínos a jak velký nebo naopak ztrátu. Ideálně vyjádřeno v kwh?

Pro návrh a optimalizaci pasivních domů by to byla dobrá pomůcka.

Otázka:

Lze nějakým způsobem editovat v programu Energie uložené skladby konstrukcí (z pomocného výpočtu součinitele prostupu tepla)? Případně aby si program tyto skladby automaticky pamatoval a nemusely se načítat ze seznamu již vytvořených skladeb konstrukcí.

ZOOM: Katalog konstrukcí v zadávání

V dalším detailním návodu se podíváme na to, jakým nejvhodnějším způsobem lze při zadávání obalových konstrukcí do programu Energie využít katalog konstrukcí v případě, když jsou známy skladby konstrukcí a nikoli přímo jejich součinitele prostupu tepla.

Otázka:

Jako doporučené opatření pro snížení energetické náročnosti hodnocené budovy jsem navrhl snížení hodnot U obalových konstrukcí. Paradoxně mi pak vyšla pro toto doporučené opatření vyšší dodaná energie na chlazení. Čím je to způsobeno?

< 1 2 3 4 5 Stránka 6 7 8 9 10 11 .. 21 >