zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Zadání okrajových podmínek pro vnitřní konstrukce

Kategorie » téma: Teplo

05.10.2015 18.44 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 19003x

ZOOM: Okrajové podmínky pro posouzení vnitřní konstrukce

Vnitřní konstrukce se z hlediska šíření tepla a vodní páry posuzují poměrně výjimečně - a možná i proto dělá řada zpracovatelů při jejich výpočtu různé chyby. Nejčastěji se zadávají chybným způsobem okrajové podmínky. V dalším detailním návodu se proto podíváme na to, jak nejrychleji zadat v programu Teplo 2015 korektní parametry vzduchu působícího z obou stran na vnitřní konstrukci.

Jednoplášťová střecha s odvětrávacími kanálky

Kategorie » téma: Stavební fyzika | Teplo

27.07.2015 21.10 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 17332x

Otázka:

Chtěl bych se zeptat na správný způsob zahrnutí vlivu provětrávacích kanálků ve skladbě stávajícího střešního souvrství panelového domu. Souvrství na panelu je tvořeno spádovou vrstvou z keramzitu (tl. ~250mm), heraklitovými deskami (35mm), foalbitem, rohoží KSD 400 (50mm) a dále vrstvami živičných a foliových izolací (v ploše je to různé dle různých historických oprav).

Ve vrstvě heraklitu jsou provedeny mezi deskami provětrávací kanálky šířky 40mm (plocha kanálků tvoří cca 10% plochy střechy) s vyústěním do obvodového kanálu vedeného kolem atiky, který je odvětraný malými otvory skrz atiku (á 1200 mm, průměr 40mm, plocha je ještě zmenšená kovovou síťkou proti ptákům).

Plocha odvětrávacích otvorů vychází cca 225 mm2/m2 plochy střechy. Dle normy ČSN EN ISO 6946 (nic bližšího této problematice jsem nenašel) by se mělo jednat o nevětranou vzduchovou vrstvu (do 500 mm2 větracích otvorů/m2 střechy). Norma se sice týká celoplošné vzduchové vrstvy, ale tím, že se jedná pouze o kanálky, které představují mnohem větší odpor pro proudění vzduchu, by se měl vliv provětrávání logicky ještě výrazně snížit. Dle mého závěru by tedy mělo být zcela korektní při výpočtu v Teple pouze zohlednil vliv odvětrávacích kanálků pomocí ekvivalentní tepelné vodivosti vrstvy heraklitu nebo zjednodušeně pomocí přirážky Delta U (výpočet dle poměru plochy heraklitu a kanálků jako nevětraná vzduchová vrstva příslušné tloušťky). Je to takto správně?

Otázka:

Hodnotím detail návaznosti podlahy na zemině na obvodovou stěnu, která je založena mírně (na výšku cca 3 tvarovek) pod terénem. Skladba podlahy je celkem klasická:

- nášlapná vrstva + mazanina 50 mm

- PE folie

- EPS 150 mm

- asf. pás na podkladním betonu.

Klient požaduje výpočet roční bilance kondenzace v podlaze a v návaznosti na stěnu. Odkázal jsem ho na ČSN 730540-2, kde se píše, že se podlaha na terénu z hlediska roční bilance nehodnotí ("Požadavky podle 6.1.2 a 6.2 se uplatňují pro vnější i vnitřní konstrukce s výjimkou konstrukcí přilehlých k zemině..."), ale nepomohlo to.

Existuje nějaká možnost, jak skladbu rozumně vyhodnotit?

Otázka:

Řeším rekonstrukci budovy v památové zoně - nespadá mezi budovy, které musí splňovat požadavky zákona, přesto majitel chce řešit zateplení. Zvenku štuky - nejde. Navrhujeme dodatečné zateplení zdiva 85 cm CP z vnitřní strany miner. vatou tl. 80mm a nuceně větranou mezeru mezi zdivem a izolací. Jak posoudit U u takto navržené konstrukce?

Přehled konstrukcí s vypočteným součinitelem prostupu tepla

Kategorie » téma: Teplo

02.11.2014 22.09 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 11543x

Otázka:

Moc by nám pomohlo, myslím, že i všem zpracovatelům PENB, kdyby program Teplo uměl vygenerovat přehled posuzovaných konstrukcí a jejich U. Např. ve formě nějaké tabulky či přehledu.

< 1 2 3 Stránka 4 5 6 7 8 9 .. 29 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

14.07.2022 15.21 » Nové katalogy materiálů

Na web kcad.cz byly umístěny aktualizované katalogy materiálů. Aktualizace se tentokrát týká sortimentu firmy Huntsman Building Solutions (stříkané tepelné izolace).

13.10.2021 14.19 » Energie 2021

Energie 2021 je k dispozici. Je možné ji objednat a následně i stáhnout na www.kcad.cz

Informace o novinkách jsou v jednom z článků.