zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Nastavení tisku protokolu v odstínech šedé

Kategorie » téma: Teplo | Energie » 09 Výstupní data

04.06.2014 17.56 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 12718x

Otázka:

Nešlo by něco udělat s barvou v protokolech (Energie 2014)? ..nemohla by to být šedá? ...takto nám tiskne tiskárna barevně a výtisky stojí výrazně více, než kdyby byly ve škále šedé...

Také jsem si všiml, že nyní je asi i pdf PENBu barevné, oproti původní černé/šedé... tj. opět zvýšené náklady na tisk... a tisknout to postupně rozdělené na černobílé/barevné nastavením tiskárny (štítek musí být barevný) je v praxi nereálné..

Model "podlaha včetně 2 m zeminy" a jeho správné využití

Kategorie » téma: Teplo | Normy a vyhlášky

22.04.2014 19.08 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 5 komentářů | Přečteno: 17572x

Otázka:

Chtěl bych se zeptat, jak je myšleno posouzení kcí, když si zvolím „podlaha na zemině zadaná včetně 2m zeminy“.

Do výpočtu musím zadávat zeminu o tloušťce 2 m? Myslel jsem, že pro hodnocení kcí ČSN uvažuje „U“ bez vlivu zeminy? Mohl byste mi to prosím trochu osvětlit, jak je to myšleno nebo kde je to popsané v normě?

Zohlednění hmoždinek ETICS ve výpočtu

Kategorie » téma: Stavební fyzika | Area | Teplo

09.04.2014 08.48 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 16230x

Otázka:

Zajímalo by mne, jakým způsobem je možné zahrnout do vlastností tepelné izolace kotvící hmoždinky (kontaktní zateplení ETICS).

Otázka:

Tak opět po letech začaly chodit připomínky od úředníků z NZU a opět požadují aby při výpočtu U byla použita deltaU min 0,02. Podotýkám, že je to požadováno i u stěn zateplených 280 mm izolantu (PD na dotaci B.1)
V případě, že bych chtěl hodnotu deltaU ponechat nulovou, požadují podepsané Vyjádření s odůvodněním. Jaké máte prosím zkušenosti s tímto problémem v rámci NZU?

Otázka:

Mám dotaz na prokazování výpočtových hodnot součinitelů tepelné vodivosti na základě deklarovaných hodnot pro energetické posudky v dotačním titulu "Nová zelená úsporám".

Konkrétně u materiálů EPS 70 F popř. EPS 100 S či EPS 150 S jsou hodnoty předdefinované v katalogu výrobků v Teplu 2011 (uváděné jako výpočtové) shodné s hodnotami, které výrobci u těchto materiálů uvádějí jako deklarované. Přičemž v metodickém pokynu pro NZÚ se uvažuje s tím, že výpočtové (návrhové) hodnoty se mají počítat jako zhoršení deklarované hodnoty uváděné výrobcem o 3-5%.

Tedy mám-li např. u EPS 70 F deklarovanou hodnotu tepelné vodivosti 0,039 W/m.K u v podstatě všech výrobců tohoto materiálu, pak by měla být výpočtová v rozmezí 0,04 - 0,041 W/m.K. Ale v software TEPLO 2011 je uvedena jako návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,039 W/m.K. Samozřejmě jsem původně použil do výpočtů předdefinovanou hodnotu z katalogu Teplo 2011 a teď mi to úředníci v posudku rozporují. Jaké je vaše oficiální stanovisko jakožto dodavatele softwaru určeného mimo jiné pro zpracovávání energetických posudků pro NZÚ?

< 1 2 3 4 5 Stránka 6 7 8 9 10 11 .. 29 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

14.07.2022 15.21 » Nové katalogy materiálů

Na web kcad.cz byly umístěny aktualizované katalogy materiálů. Aktualizace se tentokrát týká sortimentu firmy Huntsman Building Solutions (stříkané tepelné izolace).

13.10.2021 14.19 » Energie 2021

Energie 2021 je k dispozici. Je možné ji objednat a následně i stáhnout na www.kcad.cz

Informace o novinkách jsou v jednom z článků.