řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Větrání (větrná expozice, n50...)

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny

23.12.2009 09.44 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 11753x

Otázka:

Máme věcnou připomínku k TNI v případě normální výstavby, nikoli k fungování programu, ale k hodnotám z předpisu.

V TNI 730329 (Rodinné domy)  je  součinitel větrné expozice e = 0,01, zatímco v TNI 730330 (Bytové domy) je součinitel větrné expozice e = 0,07 .

Takže např. při výpočtu infiltrace okny se kromě vzduchu vypočteného podle počtu lidí nereálně uvažuje, že infiltrace okny je u rodinných domů 7x menší než v případě stejných oken v bytovce. To znamená, že když se u běžných staveb zateplovaných v programu ZU zadává intenzita výměny vzduchu n50, tak aby korespondovala s obyčejnou násobností např. n = 0,5, tak se u RD musí zadávat mnohonásobně vyšší než u bytovky.

My to radši děláme tak, že k tomu větracímu toku co je potřeba pro osoby namísto n50 připočítáváme další větrací tok v m3/h aby byla splněna určitá násobnost n.  I to je ale trošku nepřesné, protože software nám připočítává nějakou malou energii asi na pohony ventilátorů, které tam ve skutečnosti nejsou.

Metodika výpočtu nejvyšší teploty vzduchu v pobytové místnosti..

Kategorie » téma: Simulace

22.12.2009 12.05 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 12881x

Otázka:

..prosím o upřesnění metodiky výpočtu Nejvyšší teploty vzduchu v pobytové místnosti. Dle vaši odpovědi v bodu 7 z článku 30.11.2009 http://kcadblog.spaces.live.com/blog/cns!8721218425CA4EAF!529.entry i z odpovědi http://kcadblog.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=blogview&_c=BlogPart&partqs=cat%3dStabilita%25202009 na blogu z 6.10.2009 doporučujete výpočet dle EN ISO 13792 (Simulace2009). TNI 73 0329 však stále uvažuje s výpočtem dle ČSN 73 0540-4 Tabulka 8 (Stabilita 2009). Nebude to úředníkům ze Zelená úsporám na překážku?

Výměna vzduchu v panelovém domě...

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny

22.12.2009 11.27 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 8671x

Otázka:

.. jaké zadávat v programu Energie 2009 hodnoty výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50Pa? V programu i v normě ČSN EN 832 jsou vypsána rozmezí pro BD a RD podle těsnosti obvodového pláště. Prosím o radu jaké hodnoty zvolit pro BD v panelové výstavbě, které budou dodatečně zatepleny kontaktním zateplovacím systémem a budou u nich vyměněna okna za plastová s izolačním dvojsklem. Souvisí s tímto zadáním Doporučené hodnoty intenzity výměny vzduchu n50,N podle ČSN 73 0540-2, které jsou uvedené v TNI 73 0330? Zde je pro přirozené nebo kombinované větrání uvedena hodnota 4,5

Otázka:

.. jak zahrnout do výpočtu chodbu (a komoru ) uvnitř dispozice bytu? Jedná se o předválečný 5patrový cihlový bytová dům v řadové zástavbě. V některých bytech na chodbě mezi vstupem z chodby a vlastními pokoji není radiátor a je vytápěná přilehlými místnostmi ... je i přesto možné tyto prostor zahrnou do celkové podlahové plochy "jako" součást vytápěného bytu (vyznačení viz. přiložený obrázek modře ). Nevytápěné a větrné komory, spíže a WC z dotační plochy vyřazuji a dle předešlého dotazu do blogu pro zjednodušení zadání výpočtu počítám vnější obálkou bytů.

Celková podlahová plocha zóny je součtem podlahových ploch ve všech podlažích patřících do hodnocené vytápěné či chlazené zóny.
Jednotka [m2].
-----------------------------
Podle zákona č. 406/2006 Sb. (par. 2, bod p) se celkovou podlahovou plochou rozumí podlahová plocha všech vytápěných podlaží vymezená mezi vnějšími stěnami (bez sklepů a sousedících nevytápěných prostor).
-----------------------------
TNI 73 0329 a TNI 730330 definují celkovou podlahovou plochu stejně, tj. jako celkovou vnitřní podlahovou plochu vytápěné části budovy, tedy opět plochu bez obalových konstrukcí.

Násobnost výměny vzduchu.

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny

22.12.2009 11.11 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 4 komentářů | Přečteno: 15007x

Otázka:

...Větrání zóny a úprava vlhkosti. Jak je to s násobností výměny při tlakovém rozdílu 50 Pa? V nápovědě je možné zadat hodnoty v rozmezí 1 - 14 (1/h).
Kolik bych měl zadat u stávajícího stavu nezatepleného RD, kde jsou staré zdvojené dřevěné okna?
Kolik bych měl zadat u nového stavu: výměna oken za nová plastová (dřevěná) bez zateplení?
Kolik bych měl zadat u nového stavu: výměna oken za nová plastová (dřevěná) i se zateplením?
Ptám se na to proto, že tahle hodnota poměrně dost ovlivňuje výsledné hodnoty a třeba jen při výměně oken hraje důležitou roli. Zatím odhaduju u SS 10 a NS 5 (1/h). Může být tento rozdíl větší? Dá se to i nějak počítat?

< 1 Stránka 2 3 4 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

25.11.2020 10.39 » Energie2020.6

Energie ve verzi 2020.6 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článků.

03.11.2020 10.00 » Energie 2020.5

Energie ve verzi 2020.5 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článků.