řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

V nastavení programu by podle mého názoru bylo dobré mít možnost vypnout potvrzující hlášky o tom, zda chci uzavřít každé okno programu, že je výpočet ukončen apod. Pokud s programem začínáte, pak je to asi dobře. Pokud s tím pracujete denně, pak je to otrava hodná firmy Microsoft. Když kliknu na volbu „Konec práce daty“ a udělat jsem to chtěl – proč se ptát?. Pokud jsem to udělal omylem, pak se do okna mohu vrátit. Data jsou stejně zadána v okamžiku jejich zápisu a žádná funkce „krok zpět“ není. Případně by byla dobrá možnost např. klávesové zkratky, která by v libovolném stupni zadání umožnila rychlé uzavření všech oken a přepočet (za předpokladu formálně správného zadání dat). Velmi by to zrychlilo např. ladění výstupů, nebo případně změnu jednoho parametru ve 4. vnořeném okně.

Otázka:

Nenašel jsem způsob, jak odstranit ze seznamu jednou zadanou Kategorii konstrukcí. Měl jsem jich již 9, ale potřeboval jsem jiné členění. V jednom případě se mi dokonce pomíchali jejich názvy po té, co jsem zadal název, který se abecedně vešel mezi již zadané názvy. Vyzkoušel jsem si nechtěného názvu zbavit tím, že jsem jej přejmenoval na název, který se již v seznamu vyskytoval. Např. „otvorové výplně do temperovaných prostorů“ za název „otvorové výplně nové“, který již existoval. Výsledkem byly dva shodné názvy „otvorové výplně nové“ a celkový počet 9. Pokud jsem přejmenoval jeden z nich, přejmenovaly se oba a celkový počet opět 9. Přejmenoval jsem tedy jeden z nich z názvu „otvorové výplně nové“ za standardní název „otvorové výplně“. Výsledkem byly tři shodné názvy „otvorové výplně“ a celkový počet 9 a není cesty zpět.

Otázka:

V protokolu z programu Energie 2011 je uveden následující požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (jde obytnou budovu):

Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011):

Uem,N,20: 0,53 W/m2K

Ale podle rádce je to trošku jinak:

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3)

Požadavek: max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N = 0,50 W/m2K

Výsledky výpočtu: průměrný součinitel prostupu tepla U,em = 1,20 W/m2K

U,em > U,em,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.

Je to tou zadanou převažující teplotou 20°C? Abych dostal stejný výsledek musím si vypočítat průměrnou teplotu v celém objektu a tu dosadit místo těch 20°C?. Nebo je to pouze zaokrouhlováním? 

Vnitřní zisky a jejich vztah k času

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny

13.12.2011 12.32 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 15903x

Otázka:

V programu Energie je záložka, kde se zadávají vnitřní zisky a podlahová plocha. Chtěla jsem se zeptat, za jaké časové období je brána hodnota průměrné měrné produkce tepla v zóně, která je vztažena na m2. Přesněji řečeno pro rodinné domy je uváděna hodnota 3W/m2 – je tato hodnota uvedena za hodinu … ?

Výpočet návrhové venkovní teploty

Kategorie » téma: Stavební fyzika | Teplo

13.12.2011 00.01 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 21583x

Otázka:

Pro tepelně technické výpočty běžně přebíráme venkovní teplotu z tabulky H2 normy 73 0540-3, stejně je to zadáno i v katalogu teplot v Teple nebo Aree. Pro Prahu je v tabulce uvedená hodnota -13 C. Nyní nám výpočet někdo napadl s tím, že bez ohledu na klimatické místo Praha, bychom měli počítat teplotu dle výšky umístění objektu vždy výpočtem.
Posuzovaný objekt je konkrétně v Praze ve výšce 313 m.n.m, kde výpočtem vychází teplota -13,06 stup, po zaokrouhlení na celé stupně -14 stup. (tomuto požadavku z normy nerozumím).  Jaký máte na toto prosím názor ?

< 1 Stránka 2 3 4 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10