řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Vzduchová vrstva ve dvojité fasádě - možnosti výpočtu

Kategorie » téma: Stavební fyzika | Mezera

16.10.2012 13.44 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 22775x

Otázka:

Mohl bych použít výstupy z Mezery pro výpočet předsazené provětrávané strukturální fasády? Skladba z interiéru: LOP - vzduchová dutina 600 mm - skleněná fasáda z tvrzeného skla. Výška 10 m. Rád bych ověřil minimální otvory u soklu a atiky.

Výpočet součinitele prostupu tepla U pro konstrukci s tepelnými mosty

Kategorie » téma: Stavební fyzika | Teplo

14.10.2012 20.57 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 21530x

Otázka:

Mám na Vás otázku ohledně výpočtu prostupu tepla konstrukcí. Jedná se o sendvičovou stěnu z dřevěných sloupků. Lze do programu tento typ stěny nějak zadat aby vypočítal prostup v místě sloupku i v místě, kde tento sloupek není?

Omezení možností výpočtu v programu Area

Kategorie » téma: Area

09.10.2012 23.03 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 15994x

Otázka:

Při zadávání výpočtu pro data vytvořená z programu Meshgen Area se nabízí pouze výpočet pole teplot, vlhkost a kondenzace nikoli. Tyto kategorie nelze přes Meshgen stanovovat?

Posouzení šíření vodní páry u suterénní stěny

Kategorie » téma: Stavební fyzika | Teplo

09.10.2012 23.00 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 18488x

Otázka:

V Teple posuzuji suterénní stěnu (v interiéru vytápěná místnost, exteriér zemina). Z vyhodnocení programem vyšel požadavek na množství akumulované vlhkosti Mc,a > 0kg/rok a tedy požadavek není splněn. V normě ČSN 73 0540 - 2 se v článku 6.3 říká, že kondenzace kcí přilehlých k zemině se nehodnotí. Prakticky mi jde o to, zda má být HI "v teple", nebo je to jedno.

Otázka:

Jakým způsobem lze zohlednit nalepovací příčky a příčky uvnitř dvojskel ve výpočtu součinitele prostupu tepla okna?

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10