řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Pokud mi vyjde R = 2,846 m2K/W pro podlahu na zemině, tak hodnota U se vypočítá U=1/(0,17+2,846) = 0,33 W/m2K.

Když mi však program Energie vygeneruje protokol výpočtu energetické náročnosti budov, tak se tam vygeneruje součinitel prostupu mezi interiérem a exteriérem U = 0,206 W/m2K.

Která hodnota U je správně pro uznání případné dotace pro NZU - podlahy k zemině?

Otázka:

Měl bych dotaz ohledně uplatnění vnitřních tepelných zisků z dosud nezadaných zdrojů tepla:

Zadání přídavných vnitřních zisků
Zadání přídavných vnitřních zisků

Zjistil jsem, že pokud zadám další tepelné zisky z dosud nezadaných zdrojů tepla v nenulové hodnotě, dojde nejen k přepočtení výsledků na celkovou dodanou energii i na neobnovitelnou primární energii, ale i k přepočtení požadavků.

Se zadáním tepelných zisků se logicky sníží výsledek výpočtu. Nerozumím ale tomu, proč se současně zpřísňují požadavky. (V konkrétním případě řešené úlohy to znamená posun u celkové dodané energie posun z kategorie F do G).

Je přehodnocení požadavků skutečně správné? Neměla by tato hodnota zůstat beze změny?

Změny na Blogu Stavební Fyzika - Svoboda Software

Kategorie » téma: Stavební fyzika

06.11.2013 11.58 | Martin Pospíšil | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 17744x

Vážení projektanti, dovolte mi, abych Vás informoval o změnách, které se týkají Blogu věnovanému Stavební Fyzice – Svoboda Software http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/.

Za více než 4 roky své existence se tento blog stal nedílnou součástí naší technické podpory, kterou bezplatně poskytujeme Vám uživatelům námi dodávaných výpočtových programů. Počet zhlédnutí jednotlivých příspěvků se neustále zvyšuje a i z Vašich reakcí je zřejmé, že informace na Blogu jsou pro Vás přínosné a pomáhají Vám ve Vaší každodenní projekční práci.

Rádi bychom proto v této ekonomicky nelehké době podpořili naše zákazníky a zvýhodnili Vás oproti uživatelům konkurenčních výpočtových produktů, kteří doposud také mohli čerpat výhody naší vědomostní databáze.

Rozhodli jsme se proto s platností od 6.11.2013 změnit status našeho blogu* na NEveřejný s tím, že bude zachován bezplatný přístup pro uživatele alespoň jednoho programu Stavební Fyziky – Svoboda Software ve verzi 2011 a vyšší (kromě Energie LT), pro ostatní zájemce z řad odborné veřejnosti bude vstup na Blog po registraci zpoplatněn.

Přístup do neveřejné části bude možný až po přihlášení uživatele a bude „zpoplatněn“ 1 kreditem, který umožňuje čerpání informací v délce max. 2hodin (po uplynutí této doby budete automaticky odpojeni a bude nutné se znovu přihlásit)

Všichni uživatelé verzí 2011 a vyšších obdrží po aktivaci účtu zdarma 30 kreditů na první kalendářní měsíc a dalších 20 kreditů každý další kalendářní měsíc (nevyčerpané kredity nejsou převoditelné do dalšího měsíce, přenastavení kreditů bude probíhat automaticky k 1. dni každého měsíce). Množství kreditů, které každý měsíc Zdarma obdržíte, by Vám mělo umožnit bezproblémové využívání znalostní databáze a kromě přihlášení by pro Vás nemělo znamenat žádnou komplikaci v přístupu k technické podpoře.

Jsme přesvědčeni, že tato změna se pro Vás, naše zákazníky, stane vítanou konkurenční výhodou.

Ostatní zájemci si mohou kredity pro přístup na blog Stavební fyzika po registraci zakoupit, přičemž  kredity takto zakoupené budou časově neomezené (budou se převádět do dalších měsíců).

 

S pozdravem za K-CAD s.r.o.  

Martin Pospíšil Ing.

 

*nutnost přihlásit se platí jen pro část blogu věnující se stavební fyzice. Části CAD a primární data zůstavají veřejné.

Otázka:

Posuzuji povrchové teploty v detailu stěna - základ. Rozumím tomu dobře, že pro Rsi je lépe zadat hodnotu 0,50 pro případ zakrytí nábytkem, a to na stěnu i na podlahu?

Dále jsem vyčetla, že v tomto případě se nezadává pod podlahu blok zeminy 2,5*b, ale jen 3 m?

Dále, jak se řeší splnění požadavku ČSN 730540 na fRsi, stačilo by zadat Rsi=0,25? (jde o řešení sporu s projektantem).

Otázka:

Hodnotím budovu, která má vystupující meziokenní žebra a štítové obvodové stěny. Nejsem si jista jak tyto žebra započítat do výpočtu:

Vystupující žebro
Vystupující žebro

Moje řešení je to, že bych započítala plochu konstrukce odečtenou z pohledu, jednalo by se pak o zeď s tloušťkou 1040+460 v případě štítové stěny, obdobně u žebra, s příslušnou tloušťkou izolace. Energeticky vztažnou plochu (v obrázku zeleně) bych potom vypočítala včetně žeber. Myslíte, že je takový postup v pořádku?

< Stránka 1 2 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

13.10.2021 14.19 » Energie 2021

Energie 2021 je k dispozici. Je možné ji objednat a následně i stáhnout na www.kcad.cz

Informace o novinkách jsou v jednom z článků.

18.06.2021 10.13 » Energie 2020.11

Energie ve verzi 2020.11 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.