řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Čerstvě dokončená novinka v naší nabídce - program Energie 2013 LT – umožňuje posoudit energetickou náročnost jednodušších menších budov podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb., vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z., TNI 730329, TNI 730330 i podle metodických pokynů pro program Nová zelená úsporám 2013… tedy podle všech platných českých i slovenských předpisů a norem.

Energie 2013 LT
Energie 2013 LT

Nabízí tudíž zcela stejný rozsah funkcí jako program Energie 2013, a to včetně vytvoření plnohodnotného energetického štítku, energetického průkazu a energetického certifikátu. A navíc je ZCELA ZDARMA – bez jakýchkoli poplatků, časových omezení či blokování tisků.

 

Použití programu je omezeno na jednozónové budovy s obestavěným objemem do 1500 m3 a s energeticky vztažnou plochou do 500 m2. Budova může mít nejvýše jeden zdroj tepla na vytápění, jeden zdroj chladu a jeden zdroj tepla na přípravu teplé vody. Limitován je i počet obalových konstrukcí, a to na nejvýše deset oken, deset neprůsvitných konstrukcí, dvě konstrukce v kontaktu se zeminou a dva nevytápěné prostory.

Další výraznější omezení Energie LT nemá a podporuje tedy všechny typy hodnocení energetické náročnosti budov včetně zahrnutí vlivu solárních kolektorů, fotovoltaických článků, kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel, Trombeho stěn atd.


Tento bezplatný software je určen hlavně občasným zpracovatelům posudků a energetických průkazů pro rodinné domy a podobné budovy menšího rozsahu. Bude ho možné získat zdarma po registraci na stránce www.kcad.cz, kam bude umístěn okamžitě po dokončení nutných úprav firemního webu.

Registrovaným uživatelům Energie LT bude samozřejmě k dispozici náš blog coby informační základna. Další technická podpora, na kterou jsou zvyklí uživatelé profesionální verze, bude již ale - s výjimkou placených konzultací - jen velmi limitovaná.


Hlavním impulsem pro zpracování Energie LT pro nás byly dosti neveselé výsledky analýzy přesnosti výpočtů některých nově se objevujících programů. Doufáme, že uvolněním zcela bezplatného programu pro tvorbu PENB poskytneme zpracovatelům posudků, kteří z jakýchkoli důvodů neuvažují o nákupu plné profesionální verze, spolehlivý nástroj pro jejich práci... a studentům odborných škol zcela legální pomůcku do výuky bez starostí se sháněním funkčních cracků posledních verzí.

Za K-CAD s.r.o.

Zbyněk Svoboda

Otázka:

Obracím se na Vás s dotazem, zda je možné zadávat u objektu bez nuceného větrání pro program NZU 2013 výměnu vzduchu v objektu tak, jak tomu bylo u předchozího programu Zelená úsporám, kdy postup byl následující:

U stávajícího stavu se v záložce větraní zadalo:
- objemový tok přiváděného vzduchu 70 m3/h
- objemový tok odváděného vzduchu 70 m3/h
- procento času s nuceným větráním 100%
- účinnost zpětného získávání tepla 0%
- intenzita výměny při tlakovém rozdílu *4,5 1/h*

Pro nový stav při zateplení obálky budovy a náhradě výplní otvorů se zadani změnilo pouze pro:
- intenzita výměny při tlakovém rozdílu *2,0 1/h*

Tímto postupem se potom u nového stavu zohlednilo snížení intenzity výměny vzduchu a snížila se tepelná ztráta větráním.
Je možné tento postup tedy použit i nyní v novém programu ZELENA USPORAM 2013?

Otázka:

Potřeboval bych zadat zdroj chladu, kterým je kompresorová stanice mimo budovu. Je to podobný případ jako dálkové vytápění, při němž se obvykle zadává 100%-ní účinnost zdroje tepla, takže vychází shodná potřeba tepla na vytápění a dodaná energie na vytápění.

Potřeboval bych analogicky spočítat, že dodaná energie na chlazení je shodná s potřebou chladu. Pokoušel jsem se to zadat různými způsoby, ale nepodařilo se mi to. Jako energonositel pro chlazení jsem zvolil "obecný energonositel" - a pro ten mi pak vychází nulová dodaná energie. A nulová se mi také ukazuje dodaná energie na chlazení.

V nejbližších dnech bude na www.kcad.cz umístěna letošní šestá bezplatná aktualizace programu Energie 2013. Nové funkce a úpravy v programu byly tentokrát iniciovány našimi zákazníky z řad špičkových českých specialistů na zpracování PENB a odrážejí mimo jiné i jejich zkušenosti z jednání s úředníky.

Na základě impulsu od kolegů z firmy EkoWATT s.r.o. byl program také doplněn o užitečnou možnost volby vlivu uživatele na energetickou náročnost osvětlení:

Volba vlivu uživatele na osvětlení
Volba vlivu uživatele na osvětlení

Ke stávajícím dvěma možnostem, tj.:

a) uživatel o energetické náročnosti osvětlení nerozhoduje (pro hodnocenou budovu se zadává odhadovaná dodaná energie na osvětlení a pro referenční budovu se dodaná energie na osvětlení vypočte na základě zadané doby provozu a činitele obsazenosti);

b) uživatel o energetické náročnosti osvětlení rozhoduje (dodaná energie pro referenční budovu se vypočte jako v předchozím případě a dodaná energie pro hodnocenou budovu se s ní ztotožní);

byla přidána ještě možnost třetí: uživatel rozhoduje a současně lze odhadnout měrnou roční dodanou energii na osvětlení v daném typu budovy. Touto alternativní možností se lze kompletně vyhnout riziku nesmyslných výsledků pro nebytové stavby, o kterém jsme na blogu již několikrát diskutovali (viz např. http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/opet-kriticke-tema-zadani-osvetleni-u-nebytovych-budov/).

Další informace a detaily k nové možnosti modelování energetické náročnosti osvětlení podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. najdete dále...

Nová možnost výpočtu referenční dodané energie na osvětlení

Ve verzi 2013.6 lze zadat odhadovanou dodanou energii na osvětlení v kWh/(m2.rok) i pro případ, kdy o energetické náročnosti osvětlení rozhoduje uživatel. Program tento zadaný odhad použije nejen pro hodnocenou budovu, ale i pro referenční budovu podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. Použije přitom všechny předepsané referenční hodnoty (tj. činitel závislosti na denním světle a průměrný měrný příkon osvětlení) a dopočte referenční činitel obsazenosti tak, aby výsledná referenční dodaná energie na osvětlení odpovídala zadanému odhadu.

Tato nová možnost modelování odstraňuje riziko nerealistických výsledků výpočtu dodané energie na osvětlení a na vytápění u referenční budovy pro nebytové stavby v případě, když se zadává odhad dodané energie na osvětlení pro hodnocenou budovu.

Současně s novou možností zůstávají funkční i dosud podporované možnosti zadání vstupních údajů pro výpočet dodané energie na osvětlení.

Úpravy tisku energetického průkazu

V protokolu k energetickému průkazu ve formátu PDF byl upraven tisk tabulky konstrukcí. Nově se konstrukce tisknou rozděleně po jednotlivých zónách a nikoli jen souhrnně pro celou budovu. Dále byl změněn tisk označení zdrojů tepla a chladu. Je-li zadán pro tyto zdroje nějaký specifický název, tiskne se tento název místo dosavadního obecného označení typu zdroje. Pokud název zadán není, proběhne tisk jako dosud. Třetí změna se týká zásobníku teplé vody – nově se tiskne jeho objem v každé zóně jen jedenkrát, nikoli jako dosud u každého zdroje tepla pro přípravu teplé vody.

S výjimkou první tiskové změny byly stejné úpravy provedeny i v protokolu k energetickému průkazu ve formátu DOC.

Další změny

V protokolu o výpočtu se nyní tisknou tepelné zisky ze solárních kolektorů i tehdy, když jsou menší než ztráty v solárním okruhu. Uživatel má tak možnost zjistit, kolik solární energie může teoreticky získat a kolik energie ztrácí.

Ve verzi 2013.6 lze také volitelně aktivovat automatický výpočet počtu osob v budově v souladu s metodickými pokyny programu Nová zelená úsporám 2013 (na formuláři „Zadání hodnot do hlavičky energetického průkazu a štítku“).


Informace k instalaci programu pro uživatele z ČR:

Pokud si budete chtít rychle zaktualizovat pouze změněné soubory, můžete si z www.kcad.cz stáhnout jen rozdílový archív, který obsahuje aktualizace 2013.3 až 2013.6 a lze ho použít tehdy, když máte nainstalovánu alespoň verzi 2013.2. Archív stačí rozbalit a soubory v něm obsažené nakopírovat do adresáře s programem Energie místo původních stejnojmenných souborů.

Pokud si budete chtít nainstalovat kompletní aktualizaci 2013.6, pak lze postupovat dvěma způsoby:

a) odinstalovat starší verzi (přes Ovládací panely Windows) a nainstalovat verzi 2013.6

b) rovnou nainstalovat verzi 2013.6 do shodného adresáře s verzí starší - instalace byla nově upravena tak, aby se tímto postupem přepsaly již neaktuální soubory novými.


Informace pro uživatele ze SR:

Aktualizace 2013.6 se týká pouze výpočtů podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb., takže - pokud zpracováváte výpočty pouze pro SR - není třeba aktualizaci provádět.

Zbyněk Svoboda

Otázka:

Chtěl jsem se zeptat čistě v teoretické rovině, zda lze vůbec navrhnout systém přípravy TUV pro menší RD tak, aby ve výsledném hodnocení ENB spadl do kategorie A. 

Vzhledem k parametrům referenční budovy dle TNI 730331:

TUV dle TNI 730331 reference
TUV dle TNI 730331 reference

se mi i při sebelepší účinnost zdroje tepla (99%), či při zadání tepelného čerpadla s vysokým COP, super zaizolované akum. nádrži i krátkých rozvodů, úsporném oběh. čerpadle se nedaří ke kategorii A ani přiblížit (max. kategorie B).

Při použití i předimenzované solární soutavy sice dokážu vyrobit hodně energie, ale tato se v protokolu neodčítá od dodané energie na přípravu TV za rok EP,W (ač se to v poznámce protokolu píše). Ve skutečnosti mi vychází shodná dodaná energie na přípravu TV se soláry i bez nich.

Jak by tedy čistě teoreticky měl vypadat sytém ohřevu TUV v běžném rodinném domě, aby měl ambice na kategorii A en. náročnosti na přípravu TVU? Předem děkuji moc za názor, tip. 

< Stránka 1 2 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

13.10.2021 14.19 » Energie 2021

Energie 2021 je k dispozici. Je možné ji objednat a následně i stáhnout na www.kcad.cz

Informace o novinkách jsou v jednom z článků.

18.06.2021 10.13 » Energie 2020.11

Energie ve verzi 2020.11 je k dispozici v sekci ke stažení na webu kcad.cz. Popis změn v nové verzi je v jednom z článku.