řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Před definitivním uvedením nové verze programu Energie 2017 na trh můžeme doplnit informace o novinkách o ještě jednu:

program umožňuje také detailní výpočet produkce tepelné energie solárními kolektory s hodinovým krokem.

Při výpočtu se zohledňuje orientace a sklon kolektoru, jeho typ (plochý, trubkový) a zjednodušeně i jeho stínění. Orientace kolektoru může být přitom zcela libovolná, takže výsledky výpočtu lze použít i pro zpracování žádostí o podporu v oblasti C.3.1 a C.3.2 dotačního programu NZÚ v případě plánované instalace solárních termických systémů s odklonem od jihu vyšším než 45 st., pro které nelze použít oficiální výpočetní nástroj dostupný na stránkách dotačního programu.

Pro výpočet lze buď vybrat některá z klimatických hodinových dat obsažených v katalogu klimatických dat a nebo lze importovat data popisující klimatické poměry v libovolné konkrétní lokalitě, pokud byla tato data ve formátu RKR (referenční klimatický rok) od ČHMÚ zakoupena.

Protokol o výpočtu produkce energie solárními kolektory
Protokol o výpočtu produkce energie solárními kolektory

Výsledkem výpočtu je protokol obsahující přehled zadaných údajů a výsledné měsíční a roční produkce energie spolu s grafy ukazujícími roční průběhy jednotlivých veličin (klimatické údaje, záření dopadající na kolektor, hodinová a denní produkce energie). Vypočtené měsíční produkce energie jsou následně použity pro výpočet standardní energetické bilance budovy (např. při zpracování energetického průkazu).

Otázka:

Setkala jsem se s názorem, že při zadávání součinitele prostupu tepla konstrukce do programu Energie se má uvažovat hodnota ponížena o korekci ΔU, protože program s ní již nějakým způsobem počítá.

Nehodnotím teď to, jestli je vhodné korekci (např. 0,02 na kotvy) při výpočtu součinitele prostupu tepla připočíst, ale to, pokud ji tam už zahrnu, zda s ní uvažovat i v hodnotě, kterou zadávám do Energie.

Dosud jsme vždy do Energie zadávali kompletní hodnotu spočítanou v programu Teplo včetně případné korekce. Mohla bych Vás požádat o upřesnění, co je prosím správně?

Nové verze bezplatných programů: Area, Teplo a Energie LT

Kategorie » téma: Energie » Obecně | Area | Teplo

26.08.2017 10.31 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 47930x

Na webové stránky www.kcad.cz budou již brzy umístěny k volnému stažení instalace nových verzí bezplatných programů Energie 2016 LT pro hodnocení energetické náročnosti jednodušších menších budov, Area 2017 LT pro hodnocení dvourozměrných tepelných mostů a vazeb a Teplo 2017 LT pro hodnocení skladeb stavebních konstrukcí.

Energie 2016 LT
Energie 2016 LT

Programy budou nabízet téměř stejný rozsah funkcí jako jejich plné verze a jsou ZCELA ZDARMA – bez jakýchkoli poplatků, časových omezení či blokování tisků.

Hlavní omezení programů jsou uvedena dále...

Úspora dodané a primární energie pro stavební konstrukce

Kategorie » téma: Energie » 09 Výstupní data

25.08.2017 12.37 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 45049x

Otázka:

Měl bych dotaz týkající se generovaného PENB z ENERGIE. Pro vyplnění této tabulky:

Tabulka doporučených opatření
Tabulka doporučených opatření

udělám z úlohy variantní řešení, kde zadám zlepšené parametry obvodových konstrukcí. Čekal bych, že se mi tato dvě políčka vyplní. Ta však zůstávají prázdná.

Je to nějaká má chyba v zadání výpočtu nebo to program negeneruje?

Léto mezi městem a mořem... Museo Revoltella, Ca' Pesaro, Richter

Kategorie » téma: Do jiného světa...

19.08.2017 09.53 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 48781x

Během toulek po okrajích kdysi mohutného - i našeho - mocnářství narazí našinec nejen na pláže a davy turistů, ale i na pozoruhodně klidná místa s meditativní atmosférou, silnými vizuálními podněty (a klimatizací). Takové letně osvěživé zážitky nabízejí regionální muzea a galerie severní Itálie - i když slovo "regionální" není až tak úplně na místě. Galerie jsou to totiž docela rozsáhlé, umělecká díla mají často výbornou úroveň a jejich instalace snese srovnání s jakoukoli proslulejší galerií. Regionální jsou na nich vlastně jen vystavení umělci, pro českého turistu neznámí a o to víc lákající k objevování. A pokud je náš cestovatel ještě fanoušek umění 19. století, nemůže si dopřát větší dárek než návštěvu Musea Revoltella v Terstu.

< Stránka 1 2 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10