zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Během jara 2017 uvolníme do distribuce nové verze programů Area, Cube3D, Mezera, Simulace, Teplo a Ztráty. Aktualizované programy přinášejí kromě úprav kvůli změně slovenské normy STN 730540-2/Z1 i řadu nových funkcí především v uživatelském rozhraní (programy nyní např. umožňují vložit automaticky do protokolů o výpočtu grafické výstupy podle volby uživatele).

Nejvíce změn proběhlo v programu Teplo 2017, který mimo jiné nově stanovuje, kolik dnů v roce se relativní vlhkost v jednotlivých materiálech pohybuje v rozmezí 0-60 %, 60-70%, 70-80%, 80-90% a 90-100%. Přehled délek trvání uvedených intervalů relativní vlhkosti v jednotlivých vrstvách se tiskne na závěr protokolu o výpočtu:

Rozmezí RH a počty dnů jejich trvání
Teplo 2017: Tisk rozmezí RH a počty dnů jejich trvání

Modelování prostupu VZT potrubí

Kategorie » téma: Cube3D

30.01.2017 18.44 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 27638x

Otázka:

Jde v CUBE3D 2015 správně vymodelovat vliv prostupu VZT potrubí na součinitel prostupu tepla zatepleného stropu? Jak zadat lambdy (x,y,z) vnitřku potrubí?

Aktualizace 2015.1 programů Area, Cube3D, Mezera, Simulace, Teplo a Ztráty

Kategorie » téma: Area | Cube3D | Mezera | Simulace | Teplo | Ztráty

03.11.2015 12.39 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 8991x

Během několika dnů bude na www.kcad.cz umístěna bezplatná aktualizace programů Area, Cube3D, Mezera, Simulace, Teplo a Ztráty. Základní shodné novinky ve verzích 2015.1 jsou následující:

  • Program umožňuje automaticky vymazat výsledky výpočtu (tj. soubory s příponou out, tep, bod a csn) po jakékoli změně vstupních dat. Vylučuje se tím riziko nekompatibility mezi vstupními daty a výsledky výpočtu, protože uživatel musí vždy po změně vstupních dat provést znovu výpočet. Tuto funkci lze případně vypnout s pomocí přepínače Automatické vymazání předchozích výsledků po změně vstupních dat na okénku Možnosti editoru vstupních dat, který lze vyvolat příkazem Vstupní data – Možnosti v základním menu programu.

Nové verze Arey, Tepla, Mezery, Simulace, Ztrát a Cube 3D

Kategorie » téma: Area | Cube3D | Mezera | Simulace | Stavební fyzika | Teplo | Ztráty

09.09.2015 16.46 | Pavel Šála | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 14638x

Nové verze 2015 programů Area, Teplo, Mezera, Simulace, Ztráty a Cube 3D jsou uvolněny k prodeji. Více informací o novinkách je k dispozici na blogu: Nové verze tt programů 2015, Novinky v Cube3D.

Na www.kcad.cz je lze objednat i stáhnout instalace.

Cube3D 2015: nová verze programu pro hodnocení 3D šíření tepla a vodní páry

Kategorie » téma: Cube3D

17.08.2015 10.06 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 15659x

Nová verze programu pro analýzu tepelně vlhkostního chování trojrozměrných stavebních detailů Cube3D, která bude uvolněna do prodeje v průběhu září 2015, přináší zásadní změny především v oblasti samotného zadávání hodnocených detailů.

Cube3D 2015
Cube3D 2015

Dosavadní způsob zadávání oblastí a okrajových podmínek s pomocí čísel os výpočetní sítě byl nahrazen zadáváním s pomocí souřadnic, což výrazně zrychluje práci s programem a usnadňuje vytváření variant hodnoceného detailu. Výpočetní síť již není nutné vytvářet manuálně - program ji generuje automaticky sám podle zadaných oblastí a podmínek.

O výrazném zjednodušení práce s programem se můžete přesvědčit v ilustrativním příkladu dále...

< 1 2 Stránka 3 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

18.06.2019 11.31 » Bezplatný přístup na blog

S platností od 14.6. 2019 je bezplatný přístup na blog poskytován pouze zákazníkům, kteří mají zakoupený jakýkoliv program z balíčku Svoboda Software ve verzi 2015, nebo novější (kromě LT verzí).

06.06.2019 14.33 » Energie 2019.3

Pro uživatele s licencí Energie 2019 je k dispozici bezplatný update 2019.3