zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

V protokolu k PENB mě zarazila kategorie "Ostatní konstrukce". Je tam pro ni uvedena nulová plocha a nenulový tok:

Ostatní konstrukce v protokolu PENB
Ostatní konstrukce v protokolu PENB

Nejsem si přitom vědomá, že bych nějakou takovou konstrukci nebo konstrukce zadávala. O jaké konstrukce jde?

Otázka:

SEI mi sdělila, že v případě, kdy se v budově nacházejí velkokapacitní prostory chlazení a mrazení, je možné vypracovat PENB pouze na část budovy bez těchto prostor.

Je možné PENB vypracovat v Energii? Jde mi o to, jak zadat kce mezi posuzovanou částí budovy a prostorem chlazení či mrazení.

Otázka:

Nesouhlasím s vaším názorem vyjádřeným v článku http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/vnitrni-delici-konstrukce-mezi-zonami-a-vypocet-prumerneho-soucinitele-prostupu-tepla-budovy/.

Podle definice obálky budovy v zákoně č. 406/2000 Sb., (§2 odst. 1 písm. t)) je "obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu".

Z této definice je zcela jasné, že do obálky budovy patří i kce mezi zónami.

Otázka:

Zkoušel jsem ověřit vliv zadání konstrukcí mezi dvěma zónami na hodnotu Uem a zatřídění A-G.

Zadal jsem dělící konstrukce na formulář pro stěny a střechu a přiřadil jsem jim nízkou hodnotu činitele b=0,24 (odpovídá teplotě ve vedlejší zóně 10 C, když je v zadávané zóně teplota 20 C). Vyšel mi ovšem citelně vyšší průměrný součinitel Uem a třída se mi zhoršila z A na C (lepší výsledky platí pro stav bez zadání vnitřních stěn mezi zónami). Čím to je?

Otázka:

Hodnotím budovu, v níž je podlahové vytápění v 1. NP nad nevytápěným suterénem, který je částečně nad terénem.

Pokud tomu dobře rozumím, tak se podlahové vytápění zohlední s pomocí formuláře "Podlahové vytápění", přičemž se ale současně zadá podlaha nad suterénem i běžným způsobem (jako by tam podlahové vytápění nebylo).

Jakým způsobem mám pak určit údaje, které je třeba zadat pro podlahové vytápění?

< Stránka 1 2 3 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

21.03.2019 12.43 » Energie 2019

Energie 2019 uvolněna k prodeji. Byla aktualizována na EN ISO 52016-1 a další normy. Více info zde

15.10.2018 15.12 » Energie 2017.5

Pro uživatele licence Energie 2017 je k dispozici bezplatný update 2017.5. Info o novinkách je v článku na blogu.