zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Je nutné součinitel prostupu tepla pro šikmé výplně otvorů, nakloněné LOP, světlíky, atd. zadávat do výpočtu PENB stanovený v jejich skutečné poloze, nebo je možné využít hodnotu stanovenou ve svislé poloze?

Otázka:

V protokolu v odstavci „Solární zisky stavebními konstrukcemi“ je uveden celkový činitel Fsh u výplně VYP-1 hodnotou 0,396, ač v zadání pro navrhovaný stav jsem vyplnil hodnotu 0,6 – není zde rozpor? Je tento postup správný?

Otázka:

Zajímal by mne váš názor na možnosti výpočtu součinitele prostupu tepla u světlíku. Vidím tu dvě možnosti:

a) výpočet po částech (průsvitná a neprůsvitná část) zvlášť dle ČSN EN 6946, výsledné Učko prvku je pak v podstatě váženým průměrem přes plochy

b) naměřená hodnota od výrobce vztažená na půdorysný průmět

Další retro téma se týká způsobu zadání lehkého obvodového pláště při výpočtu energetické náročnosti budovy, které se na našem blogu řešilo už v poměrně dávné technické minulosti... konkrétně v roce 2011. Tedy ještě před vydáním aktuální ČSN 730540-2 a vyhlášky 78/2013 Sb.

Protože tehdejší informace už skutečně poněkud zastaraly (viz http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/zadani-lehkeho-obvodoveho-plaste-lop-do-energie/), bude, myslím, vhodné téma také trochu připomenout a oprášit.

Otázka:

Bylo by možné přidat do výpočtu Energie bilanci oken, aby u každého okna vyhodnotilo, zda budou mít pro objekt přínos a jak velký nebo naopak ztrátu. Ideálně vyjádřeno v kwh?

Pro návrh a optimalizaci pasivních domů by to byla dobrá pomůcka.

< Stránka 1 2 3 4 5 6 .. 17 >