řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

ZOOM: 075837-3d-glossy-blue-orb-icon-business-magnifying-glass-psnová rubrika detailních výpočetních postupů

Tímto příspěvkem zahajujeme volnou rubriku, v níž budeme ukazovat na příkladech postupy výpočtů, na které se často ptáte.


Jedním z nich je stanovení lineárních činitelů prostupu tepla pro detaily, na které působí tři prostředí. Typickým příkladem je detail styku obvodové stěny a stropu nad nevytápěným suterénem. Postup výpočtu je sice popsán v EN ISO 10211, ale ne pro každého je bohužel zcela srozumitelný...

Bezplatná aktualizace Energie 2014.6

Kategorie » téma: Energie » Obecně

21.11.2014 14.52 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 9 komentářů | Přečteno: 23588x

Příští týden bude na www.kcad.cz umístěna ke stažení bezplatná aktualizace Energie 2014.6, která byla upravena především s ohledem na změny, které nastanou ve výpočtu referenční budovy od ledna 2015.

Výpočet neobnovitelné primární energie referenční budovy byl ve verzi 2014.6 upraven tak, aby od ledna 2015 zohledňoval předepsanou redukci požadované hodnoty při současném zachování způsobu určení hranic tříd A-G. V souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb. se tedy požadovaná hodnota neobnovitelné primární energie redukuje, zatímco hranice tříd se i nadále odvozují od referenční budovy pro stávající novou budovu.

Volba pro zohlednění redukce
Volba pro zohlednění redukce

Program byl současně upraven tak, aby od ledna 2015 automaticky nabízel předepsanou redukci neobnovitelné primární energie pro referenční budovu. Pokud program zjistí, že aktuální systémové datum je novější než leden 2015, automaticky se zaškrtne volba "snížit neobnovitelnou primární energii referenční budovy" na formuláři pro popis zóny.

Popis zbylých novinek najdete dále...

Chyba výpočtu podle EN ISO 10211 a možnosti jejího zmenšení

Kategorie » téma: Area

14.11.2014 10.13 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 17649x

Otázka:

Chtěla bych Vás poprosit o radu ohledně detailu základu. Ve výpočtu vzniká velká chyba "Podíl je větší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 není splněn." Na konferenci tepelné techniky bylo řečeno, že je to kontrola správnosti zadání detailu. Kontrolovala jsem si jednotlivé prvky a nic jsem nenašla. Nevím, jestli to nemůže být třeba něčím jiným. 

Zadání volného chlazení (free cooling)

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny

14.11.2014 00.36 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 6 komentářů | Přečteno: 19482x

Otázka:

Rád bych se zeptal na možnost zadání volného chlazení (freecooling) do programu Energie. Aktuálně k problému přistupuji tak, že zvolím druhý zdroj chladu s patřičným pokrytím potřeby chladu a jemu přiřadím chladící faktor EER o hodnotě např. 1000000.

Je takovýto postup korektní (s ohledem na případná vnitřní omezení programu)?

Otázka:

Rád bych si potvrdil, že chápu dobře výpočet dodané energie na chlazení. Při použití TČ na vytápění je energie okolního prostředí započítána do dodané energie. V reverzním chodu TČ na chlazení pak ne.

Je to bráno tak, že se nejedná o energii "dodanou do budovy" (ale odebranou) a přístup k chlazení je tedy odlišný (zvýšením EER mohu zlepšit zatřídění na dodané energie, ale zvýšením COP ne)?

< Stránka 1 2 3 4 .. 4 >

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10