zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Pokud mám podlahu zateplenou  v různých tl. izolací, nebo se zateplují pouze některé místnosti suterénu, co se má tedy správně ve výpočtu Energie 2014 použít?

Vážený průměr tepelného odporu všech k-cí nebo vypsat všechny k-ce a jejich tepelný odpor? SFŽP mi totiž rozporuje obojí:-)) co jiný pracovník to jiný pohled na věc....

Otázka:

Slyšel jsem o jednom problému s podlahou na terénu a zajímal by mne váš názor.

Jedná se o nepodsklepenou podlahu bez tepelné izolace. Když se tam dá polystyren, pak je ale jen v ploše místností. Zdi zůstávají. Při výpočtu zóny se zadá plocha podlahy z vnějších rozměrů budovy. K této ploše se přiřadí Učko odpovídající jen vnitřním prostorům.

Údajně se to někomu na SFŽP nelíbí a požaduje zohlednit to, že se nezaizoluje celá plocha podlahy. Setkal jste se již s takovým požadavkem?

Otázka:

Pro energetické výpočty u RD, kde byly dvě konstrukce podlahy (jedna s 30 cm izolace a druhá s podlahovým topením a 25 cm izolace), jsem použil výpočet přes vážený průměr přes plochy jednotlivých podlah (protože podlahy jsou různě rozloženy  v půdorysu podle toho, o jakou místnost se jedná) a výsledný R dosadil do výpočtu pro celou plochu podlahy RD v Energii .

Ale z NZU přišla připomínka: ve výpočtu energetické náročnosti uvažujte každou podlahovou skladbu zvlášť, nelze uvažovat průměr.

V ČSN EN ISO 13370 jsem však toto nenašel respektive se vždy uvažovalo se stejným složením podlahy. Nevím jak bych to řešil , na blogu jsem k tomu nenašel adekvátní dotaz, aby výsledky výpočtu byly korektní. Domníval jsem se že zprůměrování je nejlepší možnost jak to na NZU spočítat, obzvláště pokud mám jednu z podlah uvnitř dispozice RD a kolem je druhá skladba.

Otázka:

Měl bych dotaz k Energii. Jakým způsobem mohu zadat nevytápěný suterén, který je však ztrátami z rozvodů a kotlem temperován cca na 10°C tak (avšak nejsou zde topná tělesa), abych nezadával plochu vytápěné části suterénu, která se mi zřejmě započítává do celkové potřeby tepla na vytápění a výsledek tak celkově „negativně“ ovlivní?

Myslel jsem, že bych postupoval dle H.2.2 z ČSN 75040-4:2005 vycházející z nějaké převážně naměřené teploty. V Metodickém pokynu pro NZÚ je však řečeno: „Postup pomocí součinitele teplotní redukce b, stanovený podle ČSN 73 5040-4:2005, Příloha H, odst. H.2.2 na základě návrhových teplot lze použít pouze v případech, kde ČSN EN ISO 13370:2009 nestanovuje postup výpočtu.“

Abych pravdu řekl, tak v té normě jsem našel stanovené postupy výpočtu pro vytápěný, nevytápěný a částečně vytápěný suterén. Z toho vyplývá, že tento výpočet přes H.2.2 z ČSN 75040-4:2005 pro výpočet tep. toků mezi 1.NP a suterénem o 10°C použít nemohu?

Otázka:

Mohu se zeptat, proč je v zadání programu Energie rozdíl mezi vložením lineárního činitele prostupu tepla v kartě "podlaha" oproti tomu, když stejnou hodnotu o stejné délce vložím na kartu, kde se zadávají ostatní lineární činitele (stěna a střecha - liniové tepelné vazby).

V případě, kdy zadám lin. čin. o hodnotě 0,19 W/mK na kartu podlahy, dostanu celkovou potřebu tepla 17 kWh/m2.a, když zadám ten stejný parametr zvlášť do karty liniové tepelné vazby (říkal jsem si že to bude přehlednější mít vypsané všechny činitele pod sebou) dostanu potřebu tepla 19 kWh/m2.a.

< 1 2 3 Stránka 4 5 6 7 8 9 .. 25 >