zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

1) Kde ve formulářích programu Energie 2009 zadat podlahovou plochu?

2) kde zadám způsob ohřevu TUV (energonositel, např. el. energie)

Intenzita větrání.

Kategorie » téma: Energie » 01 Zóny | Energie » 06 Provoz zóny

08.06.2009 13.22 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 33962x

Otázka:

...podle posledního upřesnění MŽP z 2 .6. se má počítat měrná potřeba tepla i pro budovy A.1 a A.2 podle medodiky TNI 730329 (dříve podle TNI jen pasivní novostavby). V programu Energie 2009 u výpočtu podle TNI je dáno větrání 17,5m3/h na osobu. Proto při účinnosti ZZT 0% vychází velmi malá výměna vzduchu (převedeme-li objemovy tok za hodinu na výmenu tak to vychází asi 0,1/h , dle ČSN EN ISO 13790 se doporučuje pro obytné stavby 0,3/h), je dostačující? Komentář k podobnému dotazu je zde Jak zadat způsob větrání zóny?, ale tam se nejedná o definování výměny vzduchu...

Otázka:

...Zpracovávám posouzení zateplení rodinného domu pro dotaci v rámci programu Zelená úsporám a podle upřesnění podmínek na stránkách SFŽP se má postupovat podle TNI 730329. Pro posouzení používám váš SW Energie 2009.10, avšak pokud počítám podle zmiňované TNI 730329, nedaří se mi na záložce "Větrání zóny a úprava vlhkosti" zadat procento čas. úseku s nuceným větráním jinak, než-li 100% a ani jinde jsem nenašel možnost jak zadat, že objekt je větrán přirozeně.V posuzovaném objektu však není instalován systém nuceného větrání, tak se obávám, aby při odevzdání tohoto posudku a příslušného protokolu z vašeho SW, kde je uvedeno, že objekt je větrán nuceně, nebyl tento posudek investorovi vrázen jako nepravdivý a nebyla mu díky tomu podpora odepřena. Můžete mi, prosím, poradit, ja správně zadat objekt, který nemá nucené větrání?

Jak zadat způsob větrání zóny?

Kategorie » téma: Energie » 06 Provoz zóny

04.06.2009 17.26 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 28249x

Otázka:

Jakým způsobem u výpočtu podle TNI 730329 zadávat větrání zóny? V programu Energie chybí volba, zda se jedná o nucené nebo přirozené větrání. Bude se tato záležitost nějak řešit?

Otázka:

"Jak uvazovat pri vypoctu dle TNI* temperovanou garáž (10-16˚C) s vetranim bez rekuperace (ventilátor s termostatem)? Zbytek RD je vetran nucene s rekuperaci."

P.S.: pár námětů k programu:

- v kartě větrání VZT přidat pomocný výpočet objem. toku větracího vzduchu pomocí násobnosti výměny * celk objem větrané zóny ... při zpracování vyhodnocení v rámci studie objektu, kdy ještě není podrobný projekt VZT, by to pomohlo nasimulovat chování budovy

- při výběru materiálů z katalogu umožnit použití středního rolovacího tlačítka myši (platí i pro program Area a Teplo )

Vysvětlivky:

* výpočet dle TNI 73 0329 - (Technická normalizační informace): zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy; jednotný postup hodnocení RD ... dle přílohy A ČSN 73 0540-2:2007.

< 1 .. 52 53 54 55 56 Stránka 57 >