zobrazit: všechny | placené | neplacené řadit podle: nejnovější | nejčtenější | nejkomentovanější

Otázka:

Kontrolor SFŽP připomínkuje, že je u referenční budovy v protokolu v odstavci „Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny č. 1“ použit činitel teplotní redukce b, i když jsem ve výpočtu navrhovaného stavu objektu tento postup výpočtu nezadával. Je tento postup správný? Podmínky SFŽP postup výpočtu přes b neumožňuje…

Otázka:

Zpracovávám PENB pro nástavbu dvou pater BD jako novostabu (navýšení nad 25% plochy). PENB plní bez problémů Uem a dodanou energii. Pro neobnovitelnou primární energii vyšlo, že je nástavba v třídě C, ale požadavky nejsou splněny. Konkrétně jde o tyto hodnoty:

Požadavek:  ref. měrná neob. prim. energie E,pN,A,R:    154 kWh/(m2.a)

          pro zatřídění do klasif. třídy se použije         171 kWh/(m2.a)

Výsledky výpočtu:  měrná neob. prim. energie E,pN,A:    167 kWh/(m2.a)

Měl jsem za to, že u novostavby se zatřídění do tříd kryje s ref. budovou.  Znamená to tedy, že požadavek není splněn?

V nepravidelném občasníku budeme připomínat některé závažné problémy, které jsme řešili na tomto blogu v minulosti. Snad to bude užitečné nejen pro naše začínající kolegy...

První retro téma se týká výpočtu referenční dodané energie na osvětlení u nebytových budov, které mně samotnému připomněla diskuse s Ing. Chmelou pod příspěvkem http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/vliv-zmeny-osvetleni-na-vysledky-vypoctu-energeticke-narocnosti-budovy/#1023. Protože ale komentáře pod články na webu řada lidí zásadně nečte, tak je možné, že by její obsah trochu zapadl - a to by byla, myslím, škoda. Hlavní části diskuse proto přetiskuji v tomto samostatném článku.


O problému výpočtu referenční dodané energie na osvětlení se živě diskutovalo během roku 2013, tj. po vydání vyhlášky 78/2013 Sb., kdy se poměrně rychle ukázalo, že při hodnocení občanských a výrobních budov s vyšší požadovanou osvětleností (nad cca 100 lx) vycházejí pro příslušnou referenční budovu naprosto nerealisticky vysoké dodané energie na osvětlení... a následně pak i nerealisticky nízké dodané energie na vytápění. Hodnocená budova následně vycházela skvěle z hlediska osvětlení (třída A-B) a mizerně z hlediska vytápění (třída D-G).

Otázka:

Z provedených výpočtů mi vychází, že když uvažuji úsporné osvětlení, tak mi budova "spadne" o kategorii dvě níže než s neúsporným osvětlením. Musím se proto ptát, zdali není chyba ve výpočetním postupu nebo ve vyhlášce.

Otázka:

Dovolím si Vás požádat o vyjádření k neshodě, kterou nám dala SEI v rámci kontroly. PENB zpracováváme pomocí programu ENERGIE. SEI nám vytkla, že v PENB nemáme v tabulce na na str. 12/20 vyplněnou potřebu energie pro osvětlení. Ale podle nás to program ani neumožňuje...

< 1 2 3 Stránka 4 5 6 7 8 9 .. 35 >